Veteráni amerických válek: Co se děje s kanónenfutrem Spojených států?

Bill Quigley
11. 7. 2014     StřípkyZeSvětapůvodní zdroj
Americký profesor práva shrnuje poznatky o zdravotních a sociálních důsledcích služby v armádě USA a o úrovni péče o veterány. 


22 sebevražd denně – a 354 miliard dolarů ročně za harpagonskou péči
„Podle Správy pro otázky veteránů skoncuje denně se životem dvacet dva veteránů,“ píše Bill Quigley, profesor práva naLoyola University v New Orleans a náměstek ředitele pro právní otázky Střediska pro ústavní práva.

Relativní počet sebevražd – cituje z deníku Los Angeles Times – je u „veteránů amerických válek dvakrát vyšší, než činí průměr ostatní populace“. Ten výrazně překračují i všichni příslušníci armádních složek mužského pohlaví. Podle US Today činí 31,8 případů na 100.000 příslušníků armády (a 31,8 u členů Národní gardy) – oproti 19,9 na 100.000 všech občanů USA.

Fakt, že 57.000 veteránů se propadlo mezi bezdomovce, konstatuje Ministerstvo pro otázky bydlení a rozvoje měst. „Více než 1,4 miliónů veteránů žije pod hranicí chudoby,“ dokládá profesor z tematického dokumentu Senátu. Jen u „veteránů ve věku 18–34 let pod ní živoří plných 12,5 procent“.

Středisko rozpočtových a politických priorit vykazuje „900.000 veteránů žijících v domácnostech, které jsou závislé na potravinových známkách“. Podle CNN je to chronický jev v rozsahu, nemajícím obdoby.

„Zvláštní doplňkové potravinové dávky, nahrazující potravinové známky pro rodiny s nízkými příjmy,“ přitom „pobírají už i mnohé rodiny příslušníků v aktivní službě“.

Správa pro otázky veteránů registruje „více než 3,5 miliónu veteránů inkasujících dávky v invaliditě“ – a dalších „350.000 pozůstalých, pobírajících dávky za ztrátu živitele“.

Na „1,3 miliónu z nich představují veteráni války v Zálivu“. Je to „víc, než ze kterékoli z dřívějších válek“. Tyto „dávky sahají od sumy lehce přes sto dolarů až po tři tisíce měsíčně“.

Správa pro otázky veteránů je zaplavena i spoustou nových žádostí. „Neuzavřených je 555.180.“ „268.348 žadatelů čeká déle než 125 dní.“ Dalších „300.000, podaných elektronicky v roce 2013, není kompletních a začíná jim končit lhůta“.

„Více než čtvrt miliónu jiných veteránů se proti rozhodnutí o dávce v invaliditě odvolává.“ „Odvolací řízení trvá v průměru 923 dní.“

Péče o veterány „zahrnuje služby typu zdravotní péče pro 6,4 miliónu lidí ročně, odškodnění pro 4 milióny veteránů, pozůstalých a dětí, dávky na vzdělání pro 700.000 veteránů a garance hypotéčních úvěrů pro 629.000 z nich.“

To vše „Správu pro otázky veteránů v roce 2013 stálo 354 miliard dolarů“.

U veteránů „rapidně roste poptávka po léčbě mentálních poruch po návratu z Afghánistánu a Iráku“. Například instituce, které ji poskytují v Kalifornii, vykazují růst v řádu 40 – 60 procent.

Doklad, který Správa pro otázky veteránů zpracovala pro Kongres, uvádí podíl mentálních onemocnění na všech léčených diagnózách ve výši 11 procent (oproti 7 procentům u ostatní americké populace).

„Mezi roky 2000 a 2011 byla minimálně jedna psychická porucha diagnostikována u téměř miliónu veteránů.“ „Skoro polovina z nich jich měla hned několik.“ Americký Zdravotní ústav, jehož letošní statistický přehled to uvádí, v jiném dokumentu konstatuje, že „posttraumatický stres je diagnózou zhruba 8 procent stávajících a bývalých příslušníků ozbrojených sil, nasazených v Afghánistánu a Iráku“.

Jiný dokument Kongresu konstatuje více než milión amerických válečných veteránů, trpících mentálními poruchami.

Správa pro otázky veteránů vynakládá jen na léčení posttraumatického syndromu více než 3 miliardy ročně. „O tom, jak účinná či úspěšná jejich léčba je, má však jen velice málo informací.“