Centrální bankéři: Zdroj čirého zla. Hlavní zdroj nestability po celém světě

Avatar
Původní autoři


5. 8. 2014   zdroj

Přichází čas nahlédnout za loutkové politiky, kteří jsou ochotnými spoluviníky uskutečnění plánu světové vlády vytvořením řádu z chaosu. Takovýmto způsobem pracují super bohatí prostřednictvím svých politických loutek, aby naplnili svoji agendu, jíž je ovládnutí světa. Mohou toho dosáhnout pouze prostřednictvím vytváření krizí a nestability v suverénních zemích, které s bankéři odmítají spolupracovat.

John D. Rockefeller prohlásil, že “konkurence je hřích“.

Centrální bankéři nemohou dopustit, aby existovala měna, která by konkurovala jejich měně, jež je založena na dluhu. To by ohrozilo jejich monopol na kontrolu zásobení peněz. Prostřednictvím svých nadací, které neplatí daně, financují bankéři nevládní organizace (NGO). Tyto nadace jsou agenty zahraniční moci, kteří stojí mimo jurisdikci a rozdmýchávají za použití scénáře rozděl a panuj etnické a sektářské násilí. Snaží se takovýmto způsobem svrhnout vlády, které nechtějí centrální banku.

Esej Michaela Rivera „Všechny války jsou válkami bankéřů“ (All wars are banker’s wars) ukazuje, jakým způsobem soukromé centrální banky začaly I. a II. světovou válku. Riverův článek je nutné si přečít, abychom pochopili, jakým způsobem centrální bankéři postupují, aby měli kontrolu nad lidmi.

Nyní máme rok 2014 a dnes, od doby vynalezení internetu, se bankéři již nemohou ukrývat ve stínu za loutkovými politickými lídry. Jejich plán a prostředky, které používají k tomu, aby destabilizovali jednotlivé země, které se odmítnou podřídit oligarchům, se již dostávají na veřejnost. Lidé se brání vůči bankéři zavedenému finančnímu diktátu dluhového otroctví.

Bankéři stáli za převratem v Libyi, kde prezident Kaddáfí usiloval o měnu, jež by byla krytá zlatem, aby pomohl rozvoji afrického kontinentu. Toto představovalo hrozbu pro establishment centrálních bankéřů, který si nepřál krytou měnu, jež by konkurovala jejich, z ničeho vytvořeným, ničím nekrytým penězům.

Bankéři neztráceli čas a poslali Al Kájdu, aby destabilizovala zemi, svrhla vládu a dosadila namísto ní vedení, které bylo nakloněno centrálním bankéřům a rovněž zajistilo, aby bohatství a zlato bylo vyvezeno ze země.

Poté ukrajinská vláda odmítla nabídku NATO a Evropské unie a rozhodla se uzavřít dohodu s Ruskem. Tato dohoda byla pro Ukrajinu mnohem výhodnější, než její připojení se k parazitní EU, jež vydrancuje národní majetek prostřednictvím úsporných opatření a vysokých daní, jimiž zatíží zemi z toho důvodu, aby lidé zaplatili bankéřům dluh, který sami nevytvořili. Tento dluh není možné splatit a bylo to tak vytvořeno úmyslně, aby byli lidé drženi v bankovním otroctví.

Prostřednictvím NGO, amerického Ministerstva zahraničí a George Sorose, který je agentem bankéřů, byly na Ukrajinu posláni lidé z jiných míst, aby tam vyvolali protesty a vyprovokovali násilí proti policii v Kyjevě. Výsledkem toho bylo svržení vlády, jež byla zvolena ve volbách.

Nyní je na Ukrajině nelegitimní, nikým nezvolená vláda, která byla vybrána bankéři, aby mohli této zemi vládnout. Čečenští bojovníci, žoldáci, tito všichni jsou financováni prostřednictvím centrálních bankéřů, prostřednictvím amerického Ministerstva zahraničních věcí a prostřednictvím NGO, aby vyprovokovali incident a vtáhli Rusko do války v zastoupení se západními mocnostmi, aby z prezidenta Putina mohli udělat zloducha.

V Rusku bankéři financují protesty prostřednictvím NGO, aby se pokusili destabilizovat zemi a aby se pokusili svrhnout Ruskou federaci. Ruský parlament přijal zákon, kterým nařizuje NGO registrovat se mimo Rusko jako zahraniční agenti, aby je bylo možné kontrolovat a aby bylo možné zabránit těmto skupinám použít v zemi strategii rozděl a panuj kvůli uchování stability Ruska.

Proč se toto děje? Je to z toho důvodu, jelikož Rusko je proti moci centrálních bankéřů a je hrozbou pro oligarchy. Z tohoto důvodu bylo Rusko schopné zabránit tomu, aby začaly války v Íránu, v Sýrii a bylo s to zabránit tomu, aby ukrajinská krize eskalovala do Ruska.

Bankéři se pokusili začít válku v Sýrii za použití chemického útoku pod falešnou vlajkou, který měl posloužit jako důvod pro to, aby byl svržen prezident Asad. Tato akce byla naplánovaná rovněž jako kouřová clona z toho důvodu, aby zakryla rabování bankovních účtů na Kypru, které mělo finančně podpořit zombie bankéře.

Bankéři se pokusili, prostřednictvím svých operativců v Sýrii, zinscenovat další chemický útok v naději, že bude možné zahájit invazi do země. Do toho se vložilo Rusko a americká armáda a dohromady s bouří hněvu, která přišla od veřejnosti proti další válce, byli bankéři zastaveni v tom, aby zahájili válku v Sýrii.

Bankéři se pokusili začít válku s Íránem pod záminkou íránského jaderného programu, který má být hrozbou pro Izrael. Tato záminka se ukázala být planým žvástem. Skutečným důvodem, proč se bankéři rozhodli pro válku s Íránem, byla skutečnost, že Íránci učinili rozhodnutí prodávat naftu za eura a za jiné měny a rozhodli se nepoužívat petrodolary a obejít takovýmto způsobem smlouvu Bretton Woods.

Na ropovody v Africe jsou uskutečňovány neustálé útoky, aby bylo možné manipulovat s cenou ropy.

Nyní jsou hladomory v Řecku a v dalších zemích, které slouží bankám. V těchto zemích oligarchové úmyslně vytvářejí umělý nedostatek takovým způsobem, že odříznou lidi od zdrojů, aby je mohli kontrolovat.

Bankéři, kteří kontrolují vlády prostřednictvím Světové banky a IMF, jsou zdrojem veškerého zla a destabilizace po celém světě.

Nepřekvapilo by mě, kdyby Fordova a Rockefellerova nadace, které mají neomezené zdroje, byly za masivním přílivem ilegálních imigrantů z centrální a z jižní Ameriky, kteří přicházejí do USA přes Mexiko. Tito lidé s sebou přinášejí náhlý nárůst populace, nemoci a epidemie na jihozápadě Ameriky a v Texasu, protože hranice tam nejsou zajištěné.

Takovýmto způsobem se tyto nadace snaží, díky nárůstu poptávky po sociálních službách, vyvolat krizi a zbankrotovat zemi. Tito ilegální imigranti vyčerpávají finanční zdroje lokálních městských úřadů a nemocnic do bodu, kdy dojde k jejich bankrotu. A snaží se rovněž o to, aby do země přišly mírové sbory Spojených národů a rozmístily se na hranicích. Pokoušejí se bankéři takovýmto způsobem vytvořit v severozápadních státech USA vážnou krizi, kdy by demonstrace a pandemie destabilizovaly severozápad za pomoci rasové války, v jejímž rámci budou ilegální imigranti použiti jako politická zbraň za tím účelem, aby zlomili vůli Američanů a vedli takovýmto způsobem ekonomickou válku proti americkému lidu?

Doufají bankéři, že by Američané přivítali intervenci Spojených národů a jejich mírových sborů na hranicích, které by měly za úkol zastavit humanitární krizi vyvolanou vládou USA? Bankéři se všemi těmito způsoby snaží rozložit Spojené státy, aby mohli přijít se Severoamerickou unií. S něčím, k čemu Američané nikdy nedali souhlas a je to implementováno tajně, protože pravda o tomto všem již byla odhalena.

Plány globalistů se rozloží. Věřím, že Amerika přežije a nad bankéři zvítězí. Připravte se na velké množství bitev a nepropadejte malomyslnosti.

Dobrá zpráva je ta, že již došlo k odhalení bankéřů. Již nemají ten luxus jako dřív, kdy se mohli skrývat za svými loutkovými politiky a řídit vše ze zákulisí. Závěsy byly roztaženy. Jejich kontrolovaná média implodují a ztrácejí diváky. Tištěná média, jako jsou New York Times, již nekontrolují to, o čem se hovoří. Nová, nezávislá média občanských žurnalistů přebírají hlavní slovo. Vláda nekrytých peněz bankéřů se blíží svému konci. Bankéři se zoufale snaží vyvolat války a destabilizovat zemi, protože svět se probouzí a začíná chápat jejich úskoky.

Nyní již víme, kde leží zdroj všeho zla. Jsou to bankéři. Nyní je možné setřást okovy dluhového otroctví stejně tak jako to učinili první Američané, když se odtrhli od Bank of England, která byla tehdy důvodem většiny problémů na světě. Central Bankers: The Root of Pure Evil. The Major Source of Instability Around the World vyšel 3.07. na thelonestarwatchdog.com, překlad R. Václav