EU nehnědne, EU je už hnědá!

Avatar
Původní autoři


15. 8. 2014 / Jan Kadubec   / zdroj

Typicky americký Lukeš

Tak jsem si poslechl tento rozhovor redaktora Veselovského s profesorem-historikem z Bostonské univerzity Igorem Lukešem. Doporučuji každému, kdo se na ten rozhovor nedíval, aby tak učinil, skutečně to stojí za to. Věty historika Lukeše jsou esencí amerického hlediska na svět. Ten pohled je naprosto suverénní, naprosto nepřipouštějící pochybnosti, usměvavý, prostě typicky americký. Vyjadřuje dokonale způsob a toky myšlení amerických politických elit, které si žádný protiargument nikdy ani v nejmenším nepřipustí: Máme prostě konečnou a trvalou pravdu a diskutovat o tom ani v nejmenším nebudeme, nemáme zájem, protože my Američané jsme naprosto výjimečný, bohem vyvolený a bohem vedený národ.

Toto jsou ty Lukešovy neomylné, definitivní, přímo božské pravdy, tedy axiomy, o nichž se nediskutuje: Putin je diktátor. Jde o boj mezi totalitními – uzavřenými společnostmi na jedné straně a demokratickými společnostmi na straně druhé. Proti sobě stojí dva světy. Na jedné straně je tu otevřený, prosperující a demokratický svět a na straně druhé svět totalitní, který stojí na pokraji ekonomické katastrofy. Budoucnost, i tam na východě Evropy, patří státům otevřeným, demokratickým, liberálním. Jak se ukázalo mnohokrát, Rusko potřebuje Západ, zatímco Západ nepotřebuje Rusko. Oceňuji protikampaň z Polska, která vyzývá, aby lidé jedli více jablek a naštvali tak Vladimíra Putina. Ukazují (ti jedlíci jablek) na intelektuální prázdnotu Putinova protikroku (a na páně Lukešovu převysokou inteligenci). USA vyslaly do Černého moře několik křižníků. Vidíme, že politika, stejně jako používání síly, jsou na dvou stranách toho stejného kontinua. Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Aby člověk mohl být brán seriózně, tak musí mít něco, co jeho diplomatické argumenty podporuje. Obamovy křižníky podporují a zabezpečují v regionu mír a stabilitu.

Je to vůbec možné? Nebyl jsem si jistý, zdali to vše nemyslí ironicky, to bych i bral. Nebo se tomu mám smát? Nakonec jsem pouze mávl rukou a pomyslel si, že nejen v USA, ale i u nás tak podobně mluví všelijací profesoři. Ta jejich nebetyčná sebejistota že se nikdy nemýlí, je až zarážející – my jsme ti nejlepší, my jsme výkvět lidstva, ostatní jsou méněcenní. U Američanů je to vlastně naprosto normální. Skoro každý Američan mi připadá jak náš slavný Brouk Pytlík – jsem nejchytřejší, všechno znám, všude jsem byl, všechno umím, všechno ovládám, jsem neomylný, nepřipustím si sebemenší pochybnosti.

Myslel jsem si, že u nás je to přece jenom trošku jinak, že taková jakási sebereflexe přece jenom existuje, ale poslední dobou se setkávám docela často s přespříliš suverénními blby, což dříve nebývalo. Třeba když čtu toto:Management Alexandrovců ohlásil na říjen 2015 turné po českých a moravských městech, věnované 70. výročí osvobození. Vstupné bude dobrovolné, ale zásadně v naturáliích. Až k takové trapné nenávisti se snížil Jan Lipold na Aktuálně cz. Nebo: Jsou to všechno jenom ožralí mužici, co po nich chcete? Přitom ve spotřebě alkoholu na osobu jsme my na druhém místě a Rusko až na čtvrtém (statistická data: my vypijeme 16,45 litrů etanolu a v Rusku 15,76). Kde se v těch lidech bere ta nenávist až za hrob? Čím jsem starší, tím méně věcem se podivuju. Těch všelijakých výstřelků, výstředností a absurdit jsem zažil docela dost, takže se už ani nerozčiluju.

Ale nedá mi to, abych se nevyjádřil k těm tvrzením (nejenom Lukeše) o otevřeném, demokratickém a prosperujícím světě. Vůbec si totiž nemyslím, že by naše euroatlantická (EU a USA) civilizace byla demokratická, prosperující a otevřená. Jsem přesvědčený, že je tomu právě naopak, že jsme společnost nedemokratická, neprosperující a otevřeně násilnická a loupeživá. Přesněji vyjádřeno, země EU jsou fašistické. Samozřejmě, že nemají formu fašismu Hitlerova, nýbrž bych to nazval spíše jako neofašismus či postfašismus, ba dokonce i jako kryptofašismus, korporativismus, klerofašismus.
Trocha historie

Marxističtí teoretici fašismus od počátku chápali jako do krajnosti dovedený, agresivní kapitalismus. Oficiální definice, přijatá Kominternou roku 1935, líčí fašismus jako „otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších, nejšovinističtějších a nejimperialističtějších složek finančního kapitálu“.S tímto komunistickým hodnocením zajisté nemohou neoliberálové (a obdivovatelé generála Pinocheta, jako třeba jsou otec a syn Bendovi) nikdy souhlasit, ba musí tvrdit opak, tedy, že „fašismus je otevřená bohabojná demokracie nejprogresívnějších, nejvlastenečtějších a nejmírumilovnějších složek bohumilého finančního bankovního kapitálu.“ No je to jejich samozřejmě logická definice.

Vyhneme se ovšem dalším intelektuálně učeneckým definicím fašismu, nám bude v tomto povídání bohatě stačit, když pojmenujeme fašismus jako nelidský, či spíše protilidský politický systém. Takovým hlavním určujícím znakem či charakteristikou fašismu je dělení obyvatel na nadlidi a podlidi, na úspěšné a neúspěšné, na schopné a neschopné, na nepracující rentiéry a tvrdě pracující nemajetné, také na ty, kteří mají právo na život a na ty, kteří právo na život nemají. A pouze nadlidé určují, koho ponechají milostivě žít a koho nikoliv.

Můžeme si tak zhruba vyjmenovat oficiálně uznávané fašistické režimy. První byl Mussolini v Itálii, po něm Hitler v Německu, Franco ve Španělsku, Salazar v Portugalsku a Pinochet v Chile. Samozřejmě byly i režimy jakoby polofašistické, např. Pilsudského Polsko, Horthyho Maďarsko, režim Tisa ve Slovenském štátu a třeba i ustašovské Chorvatsko (1941–1945) Ante Paveliće, kde vzniklo několik koncentračních táborů, největším z nich tábor Jasenovac, dalšími byly např. Kerestinec, Stara Gradiška nebo Koprivnica. Počet obětí koncentračního tábora Jasenovac se odhaduje asi na 800 000. Na mnoha místech byly ustašovskými jednotkami vyvražděny celé srbské vesnice. Dokonce i Němci a Italové proti této zhovadilé brutalitě protestovali.

Samozřejmě tyhle fašistické diktatury neměly pouze zápory, tedy brutální vraždění, najdeme v nich i docela dost kladných stránek. Tak třeba Slováci, běžní obyvatelé, tedy většina zemědělců, nedala na Tisa dopustit. Byly totiž stanoveny pevné výkupní ceny zemědělských produktů a všichni si to pochvalovali, už žádné židovské – velká úroda – nízké ceny, mizerná úroda – vysoké ceny. Takže když takový drobný zemědělec, kterých byla ovšem většina, měl v roce dobré úrody k prodeji pár desítek pytlů obilí, nějakou tu cukrovku a brambory, tak dostal pár peněz, které tak akorát pokryly náklady. A když byl rok neúrodný a výkupní ceny byly vysoké, neměl zase co prodat. Dokonce na Moravě, na Slovácku, chtěl Joža Úprka připojit Slovácko ke Slovenskému štátu. A obyvatelé-zemědělci byli většinově pro! Dělníci v továrnách a zbrojovkách za Hitlera byli daleko spokojenější než jako nezaměstnaní za doby první republiky a bylo jim lhostejné, že vyráběli tanky, letadla, bomby, granáty a náboje na vraždění. Bylo to racionální opatření, aby totiž otroci pracovali radostně, s chutí a nadšením, musel jim přilepšovat v životní úrovni. Když je ale později už nepotřeboval, bez jakýchkoliv rozpaků se jich zbavil, zlikvidoval.

Nebo třeba po roce 1927 byl v Itálii zaveden tzv. stát blahobytu. Bylo zavedeno povinné pojištění proti nehodám, nemocem, stáří, opatření proti malárii a tuberkulóze, stipendia pro děti, minimální mzda, placená dovolená atp. Mussolini také prohlásil: Židé tady v Římu žili už v době před naším letopočtem, kdy o Germánech nebylo ani slechu ani vidu, proto žádné Židy od nás do koncentráků posílat nebudeme.

Takže co s tím? Podnikatelé v Chile také nedali dopustit na Pinocheta, ovšem obrovská obyčejná masa nemajetných téměř trpěla hladem.

Proslulý spisovatel G. B. Shaw se svými příznivci navrhli v roce 1937 Adolfa Hitlera na Nobelovu cenu míru. Kdyby tak věděli, co se bude dít za dva tři roky, tak by ten návrh určitě nepodávali. Zajímavé je, že i tehdy se řešila hospodářská krize nastolováním fašismu snad ve všech evropských zemích a potom válkou. Situace docela podobná dnešku. Pro Němce byl rasismus a antisemitismus zásadním. Vyvolená skupina má právo vládnout bez omezení ostatním lidem, má právo rozhodovat na základě kritérií zdatnosti skupiny v darwinistickém boji o přežití zdatnějších. Nacisté zavraždili šest miliónů Židů, to je nepopíratelný fakt, s tím nikdo nehne. Ovšem mnohem více povraždili sovětských válečných zajatců, s těmi také prováděli první pokusy se zplynováním, o tom se ale moc nemluví, to byly pouze válečné ztráty. Většinou pomřeli hladem a bylo jich, těch sovětských válečných zajatců také na šest milionů, celkem Sověti přišli o 27 milionů lidí.

V řecké Spartě fungovalo politické zřízení, které bych nazval protofašismem. Nadlidé pořádali hony na hélóty, vraždili je pouze z jednoho důvodu, aby si mládež zvykla na krev a smrt.

Ivo Andrič popisuje, jak některé vesnice byly rády, že mají cikány. Když totiž partyzáni zastřelili jednoho okupanta – bylo popraveno deset domorodců. Takže když za starostou nějaké vesnice přijel německý důstojník a řekl, aby zítra na deset hodin ráno shromáždil na návsi třicet obyvatel, že budou zastřeleni, protože partyzáni zabili tři německé vojáky, tož starosta měl radost, že u nich je cikánská osada a tak ráno na návsi bylo shromážděno třicet cikánů určených k odstřelu. Takže cikáni byli k popravám vhodní. U nás to bylo ještě vystupňované – za jednoho Heydricha byly zastřeleny tisíce. Tudíž hodnota jednoho nadčlověčího života se rovnala hodnotě života několika tisíc obyvatel naší republiky.

Ovšem i v dávnějších dobách to bylo stejné, taková šlechta, klérus a oligarchové a podobní se považovali za lepší, za jakési nadlidi. Ostatní byli pouze pouhý odpad bez jakýchkoliv práv. Bylo to gigantické plýtvání lidskými schopnostmi, jaká obrovská spousta lidí neměla možnosti projevit své schopnosti, nadání a originální myšlenky. Až v době Velké francouzské revoluce (a později za bolševiků) se to obrátilo. Ten dřívější odpad se dostal k moci a za společenský odpad začal považovat právě šlechtu, klérus a oligarchy, neboť nejsou v podstatě k ničemu potřební a už vůbec k ničemu nutní, snad akorát ukazovat je v muzeu rarit, zbytečností, zvrhlostí a zhovadilostí. I když se možná i mezi šlechtou a klérem najdou nepatrné výjimky, kdy byli jednotlivci prospěšní pro společnost a byli to solidní lidé – marně pátrám v paměti, abych si alespoň jednoho vybavil, abych alespoň jednoho našel. Samozřejmě, že i mezi námi prostými lidmi se najdou hovada, ale snadno a lehce je můžeme přivést k rozumu. Kdo měl ale možnost přivést šlechtu, klérus a oligarchy k rozumu? Jedině tak Pánbůh.
Současný fašismus a nacismus

Dnes, v současnosti, se vlastně vracíme do doby před VFR. Nadlidé nám začínají vládnout, ba už otevřeně panují, a tomu říkám neofašismus. Uvedu pár dokladů současného fašistického myšlení a způsobu vládnutí.

Tak třeba ta oslavovaná Margaret Thatcherová pronesla v době své slávy toto: „Je zcela dostatečné nechat na teritoriu Ruska 15 milionů lidí.“ Tak co myslíte, podaří se západním oligarchům její přání splnit? Snaží se ale usilovně. Ostatně Anglie, ač nebyla nikdy považována za fašistický stát, nadělala ve světě (ve svých koloniích) více zla, než všechny fašistické režimy dohromady. Pravicoví historikové považují ovšem obyvatele britských kolonií za podlidi, takže ty mrtvé vůbec neregistrují, nač taky spočítat mrtvé podlidi, že? I další velice oslavovaný věhlasný W. Churchill si zastřílel na podlidi v Indii, jak ve svých Pamětech uvádí, bral to jako by byl na lovu zvěře. Anglie ostatně byla fašistická vždycky, ale nikdy se k tomu otevřeně nepřiznala.

Také výrok proslulé humanistky Madeleine Albrightové docela osvětluje současné dění na Ukrajině, kde chce USA mermomocí vyvolat válku s Ruskem, ale tím způsobem, aby se válčilo pouze v Evropě. Nezaspali ti plánovači válek tak trošku dobu? Ten výrok Krvavé Madly zní takto: „Rusko je země příliš bohatá na to, aby ji ovládal jeden stát.“ Logickým pokračováním její věty je plán k napadení Ruska. Nebo si někdo myslí, že tím myslela nějakou oboustranně výhodnou ekonomickou spolupráci? Copak tyhle výroky Thatcherové a Albrightové nejsou typicky fašistické?

A současné události na Ukrajině jsou pouhou přípravou k útoku na Rusko. Chování EU je přitom docela nelogické, copak Rusko nějak ohrožuje Evropu? USA se může cítit ohrožené Ruskem, to ano, protože tam přece jde o ohrožení dominance dolaru jako jediné světové měny. Ovšem o ukončení nadvlády dolaru neusiluje pouze Rusko, nýbrž všechny země BRICS, plus Irán a rády by se přidaly i další země, a taky že se přidají. Pokud se o to pokusily jednotlivě, byly zbombardovány do doby kamenné (Irák, Libye, Sýrie), takže osamoceně se postavit USA dolaru prostě nejde, bylo by to beznadějné, jedině kolektivně. Proto nechápu Merkelovou, copak jí Obama slíbil, že každému Němci na Ukrajině a na pláních Ruska bude přidělen statek s tisícovkou nevolníků? Ovšem to Němcům sliboval i Hitler. No a někteří Češi počítají asi s tím, že budou na těch germánských statcích mít funkci drábů, jinak se jejich antirusismus nedá vysvětlit.
Další doklad fašismu v EU

Žádný evropský stát neprotestuje proti barbarskému bombardování Gazy. Izraelci se prohlásili za nadlidi a Palestince považují za podlidi. Žádný president či ministerský předseda kterékoliv evropské země proti tomu neprotestoval, tedy s tím souhlasí, že? Stát Izrael je nedotknutelný, vše co dělá, dobře dělá, neboť Bůh je vede. Když Hitler prohlásil Němce za nadlidi a židy za hmyz a Slovany za podlidi, tak v naší euroatlantické civilizaci nevznikla žádná vlna odsouzení, skoro nikdo neprotestoval. Dnes úplně totéž provádí Izraelci s Palestinci, a taky žádné mohutné protesty nevidím. Hodnota života jednoho Izraelce se rovná přibližně hodnotě tisícovky podřadných (hadů) Palestinců. Izraelité jsou bohem vyvolený národ. Místo toho, aby se jim celý svět vysmál, tak je fakticky za bohem vyvolené považuje! Gaza je v podstatě větší koncentrační tábor, je tam zkoncentrováno snad nejvíce lidí na jeden kilometr čtvereční na světě. To se tam potom bombarduje a vraždí jedna radost.

Připadá mi to, jako kdyby se například Češi pomátli na rozumu a prohlásili se za nadlidi vyvolené Duchem svatým či Kristem a odsunuli nás všechny Moravany (podlidi) do Ostravy a ohradili plotem. Naše území, vesnice a města, by si zabrali pro sebe. No, a kdybychom nějak odporovali, tož by nás zbombardovali. A nikdo by proti tomu neprotestoval. Vždyť Češi by měli právo na obranu, no ne? Podlidé v koncentráku mají poslouchat a ani v nejmenším nemají právo protestovat! Mají lidé v koncentráku právo na vzpouru a ozbrojený boj? No ano, právo mají, ale když nezvítězí, musí počítat s tím, že budou všichni povražděni. No a demokraticky zvolený president by nám radil, ať utečeme do Polska, že tam se budeme mít lépe. Samozřejmě to platí i naopak, co kdyby se pomátli na rozumu Moravané a všechny Čechy odsunuli třeba do Mostu či do Chomutova?

Když už tedy měli Židé dostat jakési odškodnění za holokaust, za těch 6 miliónů mrtvých, tak to území mělo být na úkor státu, který ty hrůzy prováděl, tedy Německa, tam měli vítězové ohraničit území, kde by měli Židé svůj stát. To přece po skončené válce nebyl problém učinit. Takový židovský stát by tedy vznikl dle práva a spravedlnosti na úkor viníka, tedy Německa, tím by také Německo tak nějak odčinilo svou vinu. Nestalo se tak. Vítězové války rozhodli naprosto nelogicky dovolit vznik státu Izrael na území Palestinců, kteří s holokaustem neměli ale vůbec nic společného. A i když už tam tedy vznikl stát (za pomoci financí, částečným odkupováním území od šejků chtivých peněz, kteří samozřejmě prodávali území patřící všem Palestincům, což ale odporovalo základním principům práva – Indiáni také prodávali svá území za flašku kořalky), tak měly být přesně vymezeny a určeny hranice se souhlasem Palestinců a garantována jejich neporušitelnost třeba OSN. Bylo už tehdy přece naprosto jasné, že postupným zabíráním dalšího a dalšího území Palestinců tam vznikne časem ohnisko napětí.

Když občas pronesu, že americký president XY nařídil zavraždit milion lidí, tak se mně dostane odpovědi, že lžu, že přece pouze nařídil zamáčknout pár podřadných muslimů, černých, žlutých, Latinoameričanů, prostě podlidí, a to že je záslužný a bohulibý a bohumilý čin. A hned následuje protiobvinění Ruska (potažmo SSSR), kolikže ti jenom napáchali zla. Takže srovnejme jenom dobu po II. světové válce – jaké byly akce Sovětů (SSSR) a EU a USA. Sověti se podíleli na potlačení bouří v NDR, na potlačení povstání v Maďarsku a na srpen 68 u nás. Nesmyslná byla válka v Afghánistánu (jakou neskrývanou radost měl Brzeziński, když se jim podařilo tam Sověty vlákat). Rusko ještě zlikvidovalo teroristy v Čečensku a odrazilo agresi Gruzie. Události v Čečně a Gruzii byly bezesporu vyprovokovány USA. Zapomněl jsem na něco?

Naprosto výjimeční a bohem vyvolení Američané provedli tyto akce: Korea (válka v letech 1950-1953), Vietnam (válka v letech 1955 a 1975), následují série krvavých převratů v Latinské Americe a „mírumilovné“ akce v Africe, také to zkusili v Afghánistánu, kde jsou ještě pořád, dále v Jugoslávii, Iráku, Libyi a Sýrii.

Spočtěme a srovnejme počty povražděných lidí vládami USA a vládami Ruska. Tato fakta, tedy počty mrtvých, mluví naprosto srozumitelně. Za povšimnutí také stojí počty vojenských základen v cizích zemích. Má vůbec Čína nějakou vojenskou základnu mimo své území? Asi nemá, že?

Přece už by konečně někdo měl říci Američanům: „A tož chlapci, běžte domů, už toho bylo dost, už jste nadělali bordelu ve světě nadmíru, naloupili jste si snad už sdostatek, tak mazejte domů.“ První jim to řekl Fidel v roce 1959 a až teprve dnes jim to řekl i Putin.

Protestoval nějaký státník EU proti agresi do Libye, Iráku, Sýrie a Jugoslávii? Ani jeden, dokonce jsme se na agresích podíleli aktivně i my. A ti nejhlasitější podporovatelé válek plamenně řeční o humanitě a lidských právech. Co jsou to ale za lidi? Nejsou to spíše nějaké zrůdy z cizích planet? Ti samí naši pravdoláskaři, kteří schvalovali bombardování těchto států a měli plnou hubu lidských práv a humanity, zase znovu doporučují zbombardovat Luhansko a Doněcko do úplného vylidnění.

Když v roce 1999 Alexandr Isajevič Solženicyn označil NATO v souvislosti s bombardováním Jugoslávie jako zločineckou organizaci, přestal tento někdejší disidentský hrdina mediálně existovat. Jeho smrt v roce 2008 zůstala téměř nepovšimnuta, a pokud ji média přeci jen zmínila, pak důsledně vynechávala informace o spisovatelově působení po návratu do Ruska v roce 1994.

Britský historik John Laughland dokonce nalezl řadu výroků, u nichž, bez uvedení zdroje, nelze rozpoznat, zda autorem je Manuel Barroso nebo např. Josef Goebbels.

Že USA ve světě otevřeně podporují fašisty a nacisty není žádná novinka a také to není nic neobvyklého, dělají to běžně už více než století. (Citace blogerů z internetu.)

Když naši proslulí novináři (přesné odpovídající je slovo presstitutky) nikdy neopomenou uvést, že velitel separatistů je plukovník ruské armády, tak každý čtenář jejich textu pochopí, že Rusové se vměšují otevřeně do války na Ukrajině. Ovšem titíž novináři už nenapíší, že je (byl) důstojník sovětské armády stejně jak Porošenko, Jaceňuk, Kolomojský a spol., všichni přece museli absolvovat povinnou vojenskou službu a pokud měli alespoň maturitu, dosáhli důstojnické hodnosti. Proč se tím nepochlubí? Proč novináři neuvádí jejich hodnosti? Nebo měli všichni modrou knížku? Tj. že doktoři na psychiatrii jim dali potvrzení, že to nemají v hlavičce v pořádku a tak na vojenskou službu nemusí, kdoví co by tam mohli s porouchaným mozkem provést. Ale to jim (a ani nám) nevadí, že mohou být s modrou knížkou poslanci, senátory, ba i ve vládě ministry. I náš president má modrou knížku. Měl modrou i Klaus, nebo našel jinou cestičku vyhnout se službě a vlastenecké povinnosti?

Živě před sebou vidím, jak naši váleční štváči, jako třeba exministr války Alexandr Vondra spolu s exsenátorem Jaromírem Štětinou a Rasmussenem, budou v čele antikomunistických bojovníků táhnoucích na Moskvu. Zajisté uzavřou spojenectví s ruským Gennadijem Zjuganovem, který je šéfem ruských komunistů a společnými silami porazí Putinův kapitalismus, takže antikomunisté společně s komunisty zničí ruský kapitalismus! No, není to jaksi postavené na hlavu, není to absurdní divadlo? A zajisté budou hlasitě vyřvávat a vyzývat Obamu: „Tak už tam konečně Amíci vleťte a nastolte tam u nich, v totalitním Rusku, demokracii a svobodu jak se sluší a patří, jak to obvykle děláte.“

Jestli tohle není nacismus a fašismus, tak potom je to co? EU skutečně nehnědne, EU je už fakticky hnědá!

Budou se nám budoucí generace smát a divit se, jak jsme mohli být tak blbí? Nebo na tom budou ještě hůř než my?