Názor ředitele amerického “Institutu globálních perspektiv”: Nepokojná Ukrajina se musí stát nepřekonatelnou bariérou mezi Ruskem a Evropou!

Paul Christie 
6. 8. 2014
Na splacení amerického dluhu 17 trilionů dolarů se Evropa musí podílet… Obojí prohlásil ředitel Institutu globálních perspektiv při Kolumbijské univerzitě profesor Paul Christie na besedě v redakci týdeníku Evropský ekonomický věstník, vycházející v Brémách (NSR). Jeho odpovědi na řadu otázek redaktorů tohoto týdeníků zde ve výtahu zveřejňujeme.

Na otázku, proč se EU všemi silami snaží odervat Ukrajinu od Ruska a proč USA provádějí tak nesmiřitelnou politiku směrem k Rusku, odpověděl Christie, že za obojím lze hledat snahu vyřešit finanční otázky, vzniklé kvůli rychlému rozvoji USA za poslední desetiletí, a s tím související státní dluh USA ve výši 17 trilionů dolarů. Ten totiž visí nad americkou ekonomikou jako Damoklův meč a může vést ke globální krizi. Pokud totiž Amerika bude muset devalvovat dolar a zbavovat se dluhů v případě, že jiné způsoby řešení dluhové otázky nenalezne, padne svět do hluboké ekonomické krize, protože dolar je světovou měnou, na kterou je celá světová produkce navázana. Důsledkem bude pád produkce ve všech zemích a obrovská nezaměstnanost.

Je tedy třeba najít řešení této situace. Možnost uhasit dluhy USA bez radikálního pádu životní úrovně je realizovatelná jedině na cizí účet, jakkoli cynicky to zní. Je nutné najít toho, s jehož pomocí by Amerika mohla řešit své finanční problémy. A takové řešení bylo nalezeno. Pro řešení dluhů potřebují USA nové trhy, srovnatelné se samotným trhem USA. Takovým trhem je trh evropský. Je tedy třeba otevřít evropský trh pro USA a obě tyto ekonomiky slít v ekonomiku jedinou. V rámci tohoto cíle se Evropané budou muset zříct energetické spolupráce s Ruskem a uspokojovat své potřeby výhradě jen z energozdrojů USA. I když je takovýto krok pro Evropu krajně nevýhodný, je nutno jej učinit, protože jinak nelze finančně ekonomické problémy dvou prvních ekonomik světa vyřešit. USA pomáhaly obrodit Evropu po Druhé světové válce a nyní se Evropa musí – na znamení díků vůči USA – podílet na obnovení ekonomiky americké. Naznačené řešení půjde samozřejmě nejpodstaněji na účet Ruska – ale s tím se nedá nic dělat.

Pokud jde o Ukrajinu lze říct, že hlavním úkolem událostí zde bylo a je je oddělit Evropu od Ruska natolik, aby se Evropané naplno zřekli spolupráce s Ruskem a přeorientovali svoji ekonomiku na kompletní spolupráci s USA. Ukrajina se tak stala prostředkem, s jehož pomocí je možno problémy řešit. 500 miliard dolarů obchodního obratu Evropy s Ruskem se musí stát obratem Evropy s Amerikou. Je to jediná šance na zachování dolaru jako světové rezervní měny.

Z tohoto, a jedině z tohoto úhlu je nutno na události na Ukrajině pohlížet.Ty totiž i v budoucnu musí vést k oddělení Evropanů od Rusů. Kvůli realizaci tohoto cíle byla kampaň na Ukrajině zahájena, a vše, co se tam i dnes děje, musí být s vědomím tohoto cíle i nadále prováděno.

Události na Ukrajině se totiž de fakto zatím jen rozbíhají a bylo by nesmyslem vyzývat k jejich uklidnění. Protože nepokojná Ukrajina se musí stát nepřekonatelnou bariérou mezi Ruskem a Evropou.

Z besedy nejpodstatnější vybral Lubomír Man