Padesátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu !

Avatar
Původní autoři

25. 8. 2014 / Lubomír Man / zdroj – internet
Následující řádky byly odmítnuty k uveřejnění v několika tištěných médiích. Minulý režim byl násilnický, mnohdy, hlavně na svém začátku, se dopouštěl vážných zločinů, ale na druhé straně řešil lidsky lidské problémy, se kterými si kapitalizmu, jak jej zažíváme dnes, v podstatě neví rady a řešit je neumí. Redakce Nové republiky si myslí, že přinejmenším následující otázky stojí za hlubší úvahu.


Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti?
Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních?
Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase?
Kdo postavil rekreační zařízení?
Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?
Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?
Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval?
Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?
Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující?
Kdo elektrifikoval zemi?
Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny?
Kdo plynofikoval zemi?
Kdo postavil fabriky v každém městě?
Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst?
Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů? – Zde bych nesouhlasil, nemají takovou hodnotu, jen jsou předražené (ale zase kapitál.)
Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech?
Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?
Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci?
Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?
Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?
Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?
Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu?