Smlouva TTIP z německé perspektivy

25.8.2014 / Jan Campbell / zdroj
Počkáme si na výsledek debat v EP a na podporu TTIP jednotlivých členských zemí EU. Věřím, že toto pochybné dílo dojde až k Evropskému vrchnímu soudu.

Stejně jako není vše, co se třpytí, zlato, není vše, co se píše, ví nebo myslí o TTIP, jistotou a již vůbec ne pravdou, ani lží. Proto si dovoluji s pomocí německého materiálu zveřejněného v deníku Sueddeutsche Zeitung, ze dne 11. 08. 2014 udělat a nabídnout doplňující obrázek o TTIP, který může obohatit každou budoucí diskusi v České republice o TTIP. Je již téměř zázrak, že se více a více objevují nejenom informace a podrobnosti k TTIP nejenom v ČR, které je možno srovnávat, předběžně hodnotit a tím hledat opravdový smysl této obří a doposud tajné smlouvy.

Jak odtajnit TTIP? Přes EU-referendum

Aby smlouva nezůstala tajnou, je nezbytné, aby minimálně 1.000.000 občanů z nejméně sedmi členských států EU podepsalo petici, která přinutí Evropskou komisi veřejně zaujmout stanovisko ke smlouvě. Smlouvě, která má přinést štěstí přibližně 820 milionům občanů USA a EU. Již zde se nabízí mnoho otázek. Jednou z nich je například: Kdo inicioval tajnou akci s cílem udělat šťastnými stovky milionů občanů v hospodářském systému, který denně nabádá a tlačí každého doposud nešťastného občana se starat sám o sebe?

Podaří-li se za předpokladu uvedených podmínek přinutit Evropskou komisi k veřejnému stanovisku, lze předpokládat, že odpověď bude podobná té, kterou nedávno obdržel a publikoval v deníku Právo český europoslanec profesor Keller. Přesto lze nejenom věřit, ale i předpokládat, že dojde k diskusi v Evropském parlamentu. Snad se dožiji té hodiny, kdy tam bude mít slovo profesor Keller. V EP je mnoho kritiků, skeptiků, ale i promotérů a lhostejných, co se týče TTIP.

Vzhledem ke korupci a kompromátům nashromážděným americkými bezpečnostními službami po celá desetiletí ve staro- a mlado-demokratické Evropě, mě konečný výsledek – podpora TTIP – nepřekvapí. Počkáme si na výsledek debat v EP a na podporu TTIP jednotlivých členských zemí EU. Věřím, že toto pochybné dílo dojde až k Evropskému vrchnímu soudu. Tam by se mělo s konečnou platností rozhodnout o tom, potřebuje-li TTIP ke svému reálnému životu souhlas nejenom jednotlivých vlád členských zemí EU, ale i souhlas národních parlamentů členských zemí EU. Jestliže ano, nastane doba opravdu bohatých žní nejenom českých koní – parlamentářů, a to nehledě na jaro, léto, podzim nebo zimu.
Osa Berlín-Washington

Celkem 48.000.000 podniků a podnikatelů by se mohlo ucházet o přízeň parlamentářů a snažit se nakrmit parlamentní koně! Takové číslo jenom středních podniků a podnikatelů publikovalo americké velvyslanectví v Berlíně. Kolik to stálo času, poradců a peněz, než se zveřejnilo množství naší budoucí a šťastné podnikatelské elity, ví snad jenom Bůh. Ten, zastoupen papežem Františkem, ani podnikatelské elity to ale nemají lehké ani dnes. Podnikatelé mají totiž již dnes k zohlednění přibližně 300 regionálních smluv. Nejznámější jsou NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) z roku 1994, a samozřejmě EHS (Evropská hospodářská smlouva). NAFTA dokázala položit Mexiko na lopatky a Kanadu na kolena, aby mohla prosit a spolu s USA mimo jiné vyhlašovat sankce proti Rusku.

Dokazovat tvrzení na tomto místě pro skutečnosti znajícího čtenáře není potřeba. Vědět by ale měli střední podnikatelé, aspiranti na TTIP štěstí, že jejich den přijde až v roce 2027 a to v neurčité formě a odhadované výši 0,48 procent doplňkového hospodářského růstu. Kdo to spočítal, kde a jak to (s)počítal a na základě jaké smlouvy a metody bylo dosaženo tohoto výsledku, za který by se nemusela stydět ani Státní plánovací komise nebo Gosplan v Moskvě, zcela určitě neví ani pán Bůh.

Ten to nemá lehké ani ve věřících USA a EU. Elity těchto na věčné časy spřátelených ve WTO, světové obchodní organizaci, si také neví rady, jak dál zjednodušit demokraticky business. Těmto dvěma partnerům-přátelům se totiž již delší dobu nedaří dosáhnout toho, co slibuje bojová akce TTIP. A teď ke všemu tomu ještě přichází Putin s Ruskou žalobou u WTO kvůli sankcím. Nezávidím ani roli, ani peníze ani budoucí kariéry soudcům Evropského a WTO soudu. Nemají a nebudou to mít to lehké ještě dlouho ani šerpové a vyjednavatelé smlouvy. Ti se musí nejdříve vypořádat se 149.399 pozměňovacími návrhy a připomínkami k dodatku TTIP. Tím je ISDS, smlouva o pravidlech ochrany investicí. O ISDS by se mohlo referovat odděleně. Je to také velice sofistikované dítě, něco podobného zázraku.
 
Právníci jásají už teď

Ukázkou budoucích sporů se může stát, zatím osobně ne prověřený příklad žaloby švédské energetické společnosti Vaterfall proti Německé spolkové republice. Žaloba prý požaduje 3.700.000.000 euro jako odškodnění za rozhodnutí Německé vlády zakázat výrobu elektrické energie pomocí atomových elektráren! Kdo chce vědět více, může si prostudovat krátkou soudní historii sporů členů NAFTA. Ta jasně dokazuje, že kromě USA to nikdo u soudu neumí. Kam chodili mexičtí a kanadští právníci a diplomaté do školy? Kde studovali naši vyjednavači-diplomati a právníci? Snad ne u piva v Plzni, nebo modernizovaném VUML, dnes možná zvaného VUNL, vysoké učení neoliberalismu.

Nebudou to mít lehké ani Němci protestanti, katolíci, židi a ateisté, a potažmo ani čeští podnikatelé. Němci mají mít ke dni štěstí v roce 2027 přibližně 110.000 nových pracovních míst! Do té doby musí každý Němec věřit, že každá 1 miliarda USD extra exportu přinese 6.000 nových pracovních příležitostí. Nevím jak kvalitních a v kterých oblastech. Nikdo neví ani u tohoto čísla, kdo ho vypočítal, kde a jak to spočítal a na základě jaké smlouvy a metody bylo dosaženo tohoto výsledku. Chci věřit, že Boloňský vzdělávací systém, na jehož oslavu patnáctých narozenin se ve většině zemí EU, jak se mi to jeví, nenašly peníze ani čas, se neujal moci na všech německých univerzitách a institutech.

Sankce proti Rusku, TTIP jako všelék

Jedno se mi zdá ale jisté, že plánovaná expanze exportu po podepsání TTIP nenahradí mezitím ztracená pracovní místa spojená s exportem do Ruska a sankcemi proti Rusku. Důvěra je prostě pryč. A i když dojde ke konci sankcí dříve, než osobně předpokládám, nic nebude tak, jak to bylo do sankcí. Ani v Německu, ani v Rusku. To platí samozřejmě i pro ČR a všechny ostatní spojence USA. Proto s USA na věčné časy!?

TTIP je jako bonboniéra z pralinek. Nikdo neví, co je v ní, podobně jako nikdo neví, co je v pralinkách-darech od Porošenka. Jeho partner Jaceňuk dnes bude hlasovat také o sankcích proti Rusku. Má jich na papíře 26! Hezké číslo. V Číně ale nepatří k těm šťastným číslům. Porošenko a Jaceňuk dokázali zaměnit demokracii businessem. Podobně tomu bude i s TTIP. Demokracie se vší svojí slabostí bude zaměněna lobby a privátními arbitrážními soudy a soudci. Putin nebude posledním, komu se nebude líbit prohrávat u arbitráží, obsazených profesionály s velkou zkušeností a reputací. Rozsudek Haagského arbitrážního tribunálu dokazuje, že stará a desetiletími prověřená praxe soudců – seniorů – sedmdesátníků v dnešním světě jedné pravdy nic neznamená. Neviditelná ruka trhu přece jenom asi existuje, je živá a funguje.

TTIP nás bude učit přes soudy, že něco je škodlivé jen tehdy, až to někdo dokáže u soudu. Zatím je to v Evropě téměř naopak. ČOI (česká obchodní inspekce) bude moci nastoupit cestu do zapomenutí. Další úspora ve státním rozpočtu se možná zalíbí i současnému ministru financí ČR a jeho společnostem.

Občané spí, tak je nebuďme

TTIP, to je bojový klub se dvěma členy. První pravidlo všech známých bojových klubů zní: Nikdy nemluv, že existuje! Podobná je praxe USA a EU. Evropská Komise nemůže dát na papír, že otázky kultury budou vyřazeny z TTIP. Že nebudou součástí TTIP. Evropská komise orálně mlží, nejenom v této otázce. 14 ministrů kultury členských zemí EU, to jest polovina zemí, které daly mandát k vyjednávání TTIP, nejsou schopni se prosadit. Je to slučitelné s proklamovanou demokracií?

TTIP se stala díky práci novinářů Süddeutsche Zeitung, J. Brühleho, S. Ebitsche, D. Esslingera, C. Gasteigera, M. Kolba a S. Liebricha předmětem rozsáhlého projektu. Nebylo by na škodu, kdyby se například MPO ČR ujalo podobné iniciativy a podpořilo ze zdrojů EU věcné osvětlení problémů, se kterými se s největší možnou pravděpodobností setká mladší a mladá generace podnikatelů a zástupci různých sdružení a organizací, majících v popisu své práce ochranu občanů a zájmů ČR před příliš velikým štěstím přineseným atlantickým TTIP tsunami.

Analýza vzniku, průběhu jednání a možných následků TTIP společně s analýzou vzniku, průběhu a následků sankcí proti Rusku by mohly napomoci vrátit nejenom občany ČR, ale i jejich přátele zpět k realitě a porozumění toho, co se skrývá pod národností, státotvorností a v neposlední řadě, jak důležitou roli v historii a současnosti má a měla by mít kultura svého národa i v globalizovaném a post-globalizovaném světě.

V neposlední řadě by mnozí věřící a nevěřící včetně politiků všech úrovní lépe pochopili význam nedávno ve Venezuelském listu Viva zveřejněného nekatolického desatera katolického papeže Františka. A nebylo by potřeba čekat na další super-úplněk, další meteorický roj Perseidy nebo překvapení ze skutečnosti, že sliby jsou většinou chyby.