Václav Krása: Nejmenší zájem na smíru má vládnoucí elita v Kyjevě!

Avatar
Původní autoři

16. 8. 2014 / zdroj
Česká veřejnost je už více než půl roku mediálně manipulována o dění na Ukrajině. Evropští politici vymýšlejí jednu sankci za druhou s tvrzením, že je to pro naše dobro, protože nepřítel je zřejmý a co Kyjev činí – dobře činí. 

Nikdo z těch „potentátů“ se ani trochu nezamyslí nad osudy lidí, kteří žijí v oblastech zasažených válkou. Politici zahlušeni velkými idejemi si vůbec nepřipouštějí, že lidé zasaženi válkou chtějí především mír a žit „obyčejný“, ale svůj život. Situace na Ukrajině je mnohem jiná než jak nám jí líčí mnozí novináři a politici, uvádí v komentáři Václav Krása, předseda NROZPČR.

Evropští politici, kteří jsou zcela odtrženi od reality, si vůbec nedovedou představit, že pro většinu lidí je nejdůležitější, aby měli co jíst, kde bydlet, aby jejich děti mohly studovat, zkrátka, aby prožili klidný život. Evropští politici si neuvědomují, že kdo tuto představu lidem bere, stává se jejich nepřítelem. Probíhající válka způsobuje pouze to, že na východě Ukrajiny se stává EU nepřítelem, protože podporuje pouze Kyjev a nevnímá tragédii, která se v této oblasti odehrává.

Měli bychom všichni udělat všechno proto, aby došlo k přerušení bojů. Vypadá to však, že ani jedna strana však nemá zájem na klidu zbraní. Troufnu si tvrdit, že nejmenší zájem na smíru má současná vládnoucí elita v Kyjevě. Zrodila se ve válce a velmi dobře si uvědomuje, že s koncem bojů končí i ona.

Důsledkem událostí na Ukrajině je, že se opět začíná všude harašit zbraněmi.Zvedají se rozpočty na zbrojení, vojáci jsou představováni národům, jako ti největší hrdinové a vojenská mašinerie se rozjíždí. Není pravda, co tvrdí mnozí politici a komentátoři, že v dnešním globálním světě je válka nepravděpodobná. Je pravda, že dnešní ekonomická provázanost vytváří tlak na svět bez válek, na druhé straně se ve válce nejlépe umořují dluhy! A tak válka může být pro mnohé řešením. Neuvědomují si však, že velký konflikt by mohl přerůst v globální konflikt se zničujícími důsledky pro všechny!

Vím jediné, že prvními lidmi, kteří by jako první nejvíce pocítili důsledky války, by byli staří a nemocní lidé. A toho se děsím! Považuji proto za důležité, abychom si uvědomovali, kam nás mohou naše elity také dovést při řešení konfliktu na Ukrajině…