Autor Holešovské výzvy píše zrádcům národních zájmů

Avatar
Původní autoři

Václav Princ
30. 9. 2014  přišlo mailem od autora
Paní Knoblochová a pane Kocábe a další podepsaní pod peticí, která se distancuje od prohlášení prezidenta Zemana a premiéra Sobotky k problému občanské války na Ukrajině a k současné politice USA a EU.

Zřejmě neznáte dobře historii země, ve které jste se narodili. Vaše prohlášení je demagogií z neznalosti nebo s úmyslem poškodit stát před veřejností a celým světem.

Možná Vám nevyprávěli vaši prarodiče a rodiče o tom, co prožili ve 2. světové válce. Neuvědomujete si, kolik měl kapitalismus v obou světových válkách na svědomí lidských životů. Nevzali jste také na vědomí, že po 1. světové válce začaly vznikat komunistické strany a proč asi, po 2. světové válce se začaly dostávat komunisté ve svých zemích k moci a proč?

Bylo by dobře se vrátit k četbě o první republice a světových válkách, abyste se dověděli, jak se dříve žilo, v jaké chudobě se nacházeli rodiny dělníků. Lépe potom pochopíte, proč vznikaly komunistické strany. Tragédií politiky je, že politiku dělají kariéristé, kteří jsou schopni za vidinu moci zradit i vlastní rodinu a to platí pro všechny politické strany.

Kdyby si mocnosti světa Anglie, Francie, USA nerozdělily po roce 1945 Evropu, nevznikla by nikdy NDR, komunisté ve Francii by zvítězili ve volbách, protože byli nejsilnější a nejdisciplinovanější politickou stranou Francie. Také jste si neuvědomili, jaké byli mezinárodní úmluvy o uspořádání Evropy po 2. světové válce. Zřejmě neznáte fakta, která shromáždil anglický novinář z archívů evropských států o nejtajnější operaci CIA, která se nazývala Splinter Factor (zde nebo zde nebo zde) a měla hlavní podíl na studené válce a tragických důsledcích. Přikládám k této zprávě jen hlavní myšlenky z knihy Výbušnina, Zločiny komunismu a CIA. Doporučuji nepodceňovat a přečíst si, případně si opatřit knihu Stevena Stewarda.

Když chceme řešit problém, měli bychom si udělat analýzu problému a potom si ujasnit, co chceme a jak toho dosáhneme. Neměli bychom ale podléhat válečnému štvaní, když válku asi nikdo z nás nechce. Vaše petice, od které se musí slušný člověk distancovat, je příkladem válečného štvaní. Bylo by dobře, kdybychom znali názor podepsaných, jestli by vzali samopal a šli bránit své intelektuální hodnoty, které v petici vyjadřují. Pane Kocábe, paní Knoblochová, půjdete v první řadě proti raketám, jestli se vám podaří totéž k čemu došlo na Ukrajině? Nejde tam o nic jiného než o občanskou válku státu proti vlastnímu lidu a prosazení agresivní válečné politiky USA, nejzadluženějšího státu na světě, který je před finančním kolapsem. Chcete to také v České republice?

Nás by měly zajímat důsledky Vaší petice a zejména stav ekonomiky a stav morálky a společnosti v ČR. Velmi stručně Vám představím současnou analýzu a situaci v naší zemi, kterou zřejmě nejste schopní vyvrátit.

1. Náš stát byl za posledních 25 let a to také díky Vaší politice pane Kocábe, díky politice ODS, Václava Klause, Miroslava Kalouska, TOP09 rozkraden a zadlužen.

2. Náš stát dnes řídí mafie a to také díky Václavovi Klausovi, ODS, Miroslavu Kalouskovi, TOP09. Na politice se podílí mafie a anarchie. Petice je anarchií a zradou ČR.

3. Politika pravicových stran zcela zničila za 25 let náš průmysl, sklářství, textilní odvětví, strojírenství, potravinovou soběstačnost, zemědělská družstva. Přišli jsme o banky, pivovary, o podniky, které do státní kasy přinášely prostředky pro financování škol, nemocnic. Místo toho jsme svědky celé řady podvodů, korupce, krácení daní, nečinnosti Policie ČR, nefunkční justiční mafie, celých gangů státních zástupců, kteří parazitují na tom zbytku, co ještě ve státní kase s pomocí deficitního státního rozpočtu, za cenu zadlužení na generace, máme.

To nestačí? Myslíte, že svoboda znamená, že se můžeme chovat jako dobytek, může se krást, nepotřebujeme právní stát? Nevadí vám narůstající počet rozpadlých rodin, hladové děti, vraždy, sebevraždy, jejichž počty v důsledku stavu morálky a beznaděje některých občanů neustále rostou?

Nesouhlasím se současným stavem v České republice, neschvaluji současný politický systém, nechci žít v neprávním státě, který ovládají nepoctivě zbohatlí miliardáři, kterým se zřejmě potřebujete zavděčit. Nebudu však psát žádnou petici. Vaše jména jsou dostatečným varováním pro české občany. Věřím ve svobodu a demokratické volby.

Věřím, že lidé nebudou volit ODS, TOP09. Zelený, KDU ČSL.

Ing. Václav Princ, České Budějovice