Bulharský publicista: Děkuji Novému Rusku za hrdinství!

Avatar
Původní autoři

18. 9. 2014 New World Order Opposition
Bulharsko dosáhlo svého cíle – vstoupilo do Evropské unie a stalo se “rovným” partnerem západních “lídrů”. Proč je slovo “rovným” v uvozovkách, když jsme si rovni? Bulharsko se stalo členem NATO, na jeho území jsou americké vojenské základny, ale Bulhaři, přesto, čekají ve frontě na americkém velvyslanectví na víza a důstojnici americké armády se volně procházejí naší zemí.


Na tomto malém příkladu je vidět, jak jsme si rovni se Spojenými státy. 2.5.2014 v Domě odborových svazů v Oděse uhořeli nevinní lidé. Komise Evropského parlamentu s úsměvem na tváři poslouchala příběhy svědků a přeživších Oděsanů, kteří viděli opovržení a lhostejnost evropských úředníků.

Někteří představitelé Organizace spojených národů s úsměvem poslouchali zprávy o smrti nevinných lidí a vzápětí mluvili o míru. A tito evropští úředníci, beze stopy lidství v jejich duších budou přemýšlet o blahu Bulharska?
Kdysi jsem snil o západních věcech, věřil slibům o blízké budoucnosti demokratické společnosti a křičel na náměstích na jejich podporu. Radoval se, aniž bych si uvědomoval, že je to nová válka Západu pod vedením Ameriky, ve které my všechny budeme oběťmi jejich nízkého úmyslu.

Ale plán Západu se zhroutil na Donbasu a v Lugansku. Zde se setkal se sílou ruského ducha a čistotou slovanské ctnosti.

Milé, přátelé, lidé Jihovýchodu! Vaše válka – to je moje vítězství nad západními imperialisty, nad židovskou lží a jejími zájmy! Toto je vítězství pro mé děti, kterým budu vyprávět o Vašem neochvějném duchu a historii hrdinství! Řeknu jim o příkladech odvahy, zapsané Vaší krví, v pro Vás těžké době historického rozhodnutí, které zůstane v paměti generací.

S vděčností k lidem Nového Ruska,

Alexander Vikilev, publicista a veřejný činitel z Bulharska