Evropa se obává, že zůstane v zimě bez plynu.

Avatar
Původní autoři

10. 9. 2014 ruvr.ru
Evropa se vážně připravuje na eventuální přerušení dodávek plynu z Ruska letos v zimě, praví se v návrhu referátu o otázkách energetické bezpečnosti, který připravila Rada EU. EU otevřeně uznává, že v případě vážných problémů „mohou být tržní opatření nedostatečná“. Pak se musí použít mechanismů „optimálního využití“ plynojemů a zkapalněného zemního plynu.Evropská strategie spočívá v dalším snižování spotřeby nerostných energetických surovin díky přechodu na obnovitelné zdroje a zvýšení energetické efektivity. EU sází především na zapojení „nových dodavatelů“ zkapalněného zemního plynu.