Je svoboda projevu v Evropské unii ohrožena?

Avatar
Původní autoři

30. 9. 2014     zdroj
Do pošty poslankyně Evropského parlamentu za Lotyšsko Taťany Ždanok přišly dva dopisy: od předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze (sociální demokracie) a od předsedy Výboru pro zahraniční věci Elmara Brocka (z frakce Národní strany). Šéfové Evropského parlamentu vyjádřili své rozhořčení nad některými (jimi neuvedenými) výroky Ždanok v souvislosti s krizí na Ukrajině. Bylo to sděleno IA REGNUM v tiskové službě “Ruského svazu Lotyšska.”


Schultz a Brock tvrdí, že “nesprávná slova” o statusu Krymu Taťana Ždanok vyslovila během své návštěvy na poloostrově v srpnu tohoto roku. V RSL se domnívají, že mají asi na mysli její cestu společně s Miroslavem Mitrofanovem na Krym na pozvání premiéra republiky Sergeje Aksjonova.

Elmar Brock prohlásil: “Vaše komentáře jsou zcela nepravdivé. Měla jste se poradit s nezávislými právníky, kteří by Vám vysvětlili, že referendum se konalo nelegálně a nemá žádný význam.” Vůdce sociálních demokratů Martin Schulz oznámil: “Okamžitě budu informovat ukrajinské orgány státní moci o svém zásadním odsouzení Vaší návštěvy a Vašich slov.” Taťana Ždanok poslala Martinu Schulzovi a Elmaru Brokovi následující odpověď: “Ani během mých návštěv na Krymu ani v jiných podobách mé politické činnosti nepotřebuji ničí povolení k činnostem a vyjádřením. Ani jeden z šéfů Evropského parlamentu není mým zaměstnavatelem a nemá právo nařizovat, kde a co říkat. Jednám v souladu se svým přesvědčením a programem strany “Ruský svaz Lotyšska”, za kterou hlasovali moji voliči. Moje pozice ve vztahu ke Krymu a Ukrajině plně odráží názory občanů Lotyšska, kteří podpořili seznam Ruského svazu Lotyšska ve volbách do Evropského parlamentu. Jsem zodpovědná pouze svému národu. A změnit tento fakt nemůžete ani Vy, pane Schultzi, ani Vy, pane Brocku, ani nikdo z mých politických oponentů dohromady. Protože jsem byla pozorovatelem na referendu o statusu Krymu, nepotřebuji v této věci rady právních teoretiků, ještě k tomu sloužících geopolitickým zájmům Německa a USA. Já osobně jsem přesvědčena, že krymské referendum se konalo v plném souladu s vůlí lidu Krymu, bez nátlaku či vnějšího tlaku.”

Ždanok dodala: “Vedení Evropského parlamentu si musí být vědomo toho, že se po Západem podpořeném státním převratu v Kyjevě obyvatelstvo na Krymu nemohlo smířit s perspektivou ztráty ruského jazyka, mateřského jazyka většiny Krymčanů, s perspektivou ztráty oficiálního statusu a s terorem ultrapravicových skupin, blízkých státní moci na Ukrajině.

Republika Krym má stejné právo na sebeurčení jako Skotsko, Katalánsko, Korsika a jakékoli jiné etnické oblasti v Evropě. A Krym toto právo využil. Co se týká mých pravomocí poslance Evropského parlamentu, tak tyto pravomoci potřetí potvrdili občané Lotyšska. Pokud se i nadále budete snažit omezit základní právo a povinnosti poslance Evropského parlamentu – vyjadřovat a obhajovat pozice svých voličů, skončí příští volby porážkou vládnoucích stran a zvítězí odpůrci existence Evropské unie. Protože EU bez svobody projevu – to je pro národy nepřátelský nástroj mezinárodních korporací.”

Pro Novou republiku  přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová