Kyjevská chunta zabila nejméně 200 zajatců

Avatar
Původní autoři

Vladislav Šurygin
14. 9. 2014     zdroj novorosinform
Výměna zajatců byla pozastavena vzhledem k tomu, že při kontrole seznamů se zjistilo, že mnoho zajatců, o kterých SBU tvrdí, že již nejsou v jejich rukách, nebylo ve skutečnosti nalezeno. Ve skutečnosti to znamená, že tito zajatci zemřeli v důsledku mučení nebo byli zastřeleni. V zabíjení vězňů nejvíce vynikali členové “nacbatu” (Národní gardy), probíhalo mučení a mimosoudní rozsudky nad vězni “separatisty” a s podezřelými z podpory “separatistů.”

Nyní v Kyjevě zoufale řeší, jak se vykroutit z této situace. Podle jedné “varianty” navrhli prohlásit nenalezené za uprchlé ze zajetí. Podle druhé varianty jsou to prý lidé, kteří učinili pokání a odmítají se vrátit (myšleno do řad “separatistů”). Uvědomme si, že se jedná o nejméně 200 lidí.

Pohřešovaní zajatci jsou nacházeni mrtví

Aktuální příměří znamená nemožnost řešit problém Donbasu silou, ale tento výsledek neuspokojuje obě strany. Kyjev není připraven přijmout porážku a touží po pomstě. Novorossia nechce ztratit armádou obsazené regiony Donbasu a Luhanska. To znamená, že příští příměří konečně stanoví hranice, v nichž  obě strany konfliktu zůstanou v poválečném období.

Na provedení nového útoku na Novorossii má Kyjev maximálně dva měsíce. V polovině listopadu skončí “letní období války”. Skutečnou “zimní” infrastrukturu pro vedení války v Novorosii ukrajinská armáda nemá a vytvořit ji v průběhu aktivní bojové činnosti je velmi obtížné, ne-li nemožné. Proto až do poloviny listopadu se Kyjevu hodí již uzavřené příměří, které s velkou pravděpodobností bude “de facto” výsledek války a “de jure”, základ pro jednání.
Podle generálního štábu v Kyjevě se nyní připravuje zrychlený příkaz pro tzv. “bojové skupiny” – nejbojeschopnější a motivované “nacbataliony”, posílené o tanky, dělostřelectvo a tak přetvořené na “těžké” prapory taktických skupin o počtech 600 – 800 lidí.

V podstatě jsou tyto úderné prapory speciálně upraveny pro boj ve městě, podle zkušeností z tříměsíčního boje. Tyto skupiny by měly být na stejné úrovni s aeromobilními brigádami a většinou nejbojeschopnějších brigád SuchVo. Dělostřelectvo se změní na mobilní skupiny, které se budou muset rychle přesunovat a vést údery na širokou plochu. Za 7 dní příměří se podařilo zkompletovat na 70% – 80% deset BTG, patnáct je zkompletováno na 45% – 60%. V polovině příštího týdne musí velitelé brigád předložit zprávu o připravenosti svých posádek pro aktivní bojovou činnost. Brigády, které se probily z obklíčení, mají vytvořit jednu taktickou bojovou skupinu.

Na zasedání v sídle ATO byla oceněna důležitá role zástupců velitelů pro vzdělávací část, kteří v kritických situacích byli schopni velet, ale také udržet loajalitu a vytrvalost jednotky, a to zejména v obklíčení nebo obtížné situaci. Nejvytrvalejšími a loajálními přísaze se ukázali nižší důstojníci (do majora) na úrovni četa – rota – prapor, ale jejich úroveň vzdělání je hodnocena jako “nevyhovující”, skoro nikdo nemá zkušenosti s velením a vzdělání se nyní získává bojovou zkušeností, která často znamená mnoho krve.