Medvedčuk: Plnění pokynů MMF zhorší sociální napětí na Ukrajině

Avatar
Původní autoři


12. 9. 2014     zdroj
Viktor Medvedčuk, vůdce veřejného hnutí “Ukrajinská volba” 5. září řekl, že zrušení moratoria na vymáhání zástavního majetku bankami nevyřeší problémy s placením úvěrů v cizí měně. Podle expertů mají na Ukrajině téměř 4 miliony rodin hypotéky. Finanční situace většiny z těchto dlužníků je velmi obtížná z objektivních důvodů: nezaměstnanost, propad příjmů, prudký nárůst cen zboží a služeb, a co je nejdůležitější – rychlý růst kurzu dolaru. “


Je zřejmé, že za těchto podmínek musí vláda najít mechanismy na zmírnění finančního dopadu na ukrajinské rodiny a na restrukturalizaci dluhů v důsledku měnových a kurzových ztrát. Zejména když, objektivně vzato, odpovědnost za většinu měnových a devizových problémů a obecných ekonomických problémů země leží na aktuálním kabinetu, “- řekl Medvedčuk.

Podle vůdce “Ukrajinské volby” vláda uskutečňuje tento protisociální kurz kvůli MMF. “Ten uvádí, že velká část dlužníků se záměrně vyhýbá splácení půjček. MMF při tom ignoruje očividné problémy většiny ukrajinských rodin. Samozřejmě, že ukrajinské občany to pobuřuje. Ve sdělovacích prostředcích se objevují informace o tom, že lidé, kteří se dostali do takové beznadějné situace, jsou připraveni bránit své zájmy jakoukoliv cestou a vytvářejí skupiny fyzického odporu proti zabírání bytů, “- řekl Medvedčuk.

Politik nechápe, proč se ukrajinská vláda slepě řídí tak nepromyšlenými a jasně proti-sociálními doporučeními, jejichž realizace nevyhnutelně povede k zostření sociálních konfliktů. “Experti, mimochodem, říkají: problém s placením úvěrů v cizích měnách se takovým způsobem stejně nepodaří vyřešit. Pak je už naprosto nepochopitelná neústupnost MMF – zdá se, že tím, že trvá na splnění tohoto požadavku, se MMF vědomě snaží ještě více zhoršit situaci na Ukrajině “- řekl na závěr vůdce “Ukrajinské volby”.

pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová