Sankce EU zasáhly ruské státní banky.

Avatar
Původní autoři

12. 9. 2014 ruvr.ru
EU zavedla sankce proti pěti ruským státním bankám, praví se v dokumentu zveřejněném v oficiálním časopise EU. Omezení se týkají Sberbanku, VTB, Gazprombanku, VEB (zahraničněekonomické banky) a Rosselchozbanku.Evropské banky a investiční společnosti nyní nemohou úvěrovat ruské banky, které byly zařazeny do černého seznamu, nemohou jim rovněž poskytovat různé druhy finančních služeb.
Zákaz se také týká operací s nově vydanými dluhopisy a jinými cennými papíry s termínem obratu delším než 30 dní.