Na Ukrajině byly zveřejněny údaje o duševních poruchách v armádě

Avatar
Původní autoři

20. 9. 2014   zdroj
Asi 80 procent ukrajinských vojáků, kteří se zúčastnili vojenské operace na Donbasu, má duševní poruchu. “RBK-Ukrajina” to sdělil ředitel vojensko-lékařského oddělení ministerstva obrany Vitalij Andronati.


“Asi 80 procent všech vojáků, kteří přišli z oblasti ATO (antiteroristická operace) na krátkodobé dovolené, přeskupení, mají určité příznaky psychické nepřizpůsobivosti. Jedná se o následky bojového stresu, následky bojové únavy”- řekl Andronati.

Dodal také, že na Ukrajině byla zřízena dvě rehabilitační střediska: ve Lvově a Irpenu. Je plánováno otevření takových středisek při všech zdravotnických zařízeních Ministerstva obrany Ukrajiny.

Nepřizpůsobivost – porucha adaptace organismu na podmínky existence, což je důsledkem duševní nemoci.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Ivan David: Komentář psychiatra:
Účast v bojových akcích, ale i samotné vytržení z navyklého způsobu života, to jsou náročné životní situace, které přesahují schopnost přizpůsobění určitého podílu populace (podle poměru psychické odolnosti jedinců v populaci a míry náročnosti situace). K tomu je třeba přičíst nízkou motivovanost k překonání náročné situace a s tímspojenou snahu simulovat nebo agravovat (zveličovat) vlastní potíže. Poslední věta je nesmyslná a vychází z nepochopení problému autorem. “Nepřizpůsobivost” (diagnóza F43.2 “poruchy přizpůsobení”) je duševní porucha sama o sobě a nejde o duševní “nemoc”. Z duševní nemoc může spolupůsobit, pokud byla předem přítomna.