Ruský imperialismus, aneb Mírumilovnost USA při záchraně světa…?

Avatar
Původní autoři

Břetislav Olšer
26. 9. 2014 blog.idnes
V knize Jób, knize Starého zákona, je napsáno: „Bůh zpupného člověka ponižuje, ale tomu, kdo klopí oči, pomáhá.“ (Jób 22,29). Může být kněz pokrytcem? Proč se tedy prof. Tomáš Halík, který nedávno získal prestižní Templetonovu cenu 2014, pouští do neurvalé kritiky Miloše Zemana, proč se pasoval na intelektuála, co pojede za papežem? „Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 
V rozhovoru pro Rádio Impuls totiž uvedl, že v současném světě existují dvě velká nebezpečí. Prvním je ruský imperialismus, tedy agresivní politika současného Ruska, a druhým takzvaný Islámský stát. „Islámský stát je naštěstí odsouzen i těmi islámskými autoritami a tohle Miloš Zeman nebere do úvahy. Jeho výroky na adresu islámu, které pronáší, jsou populistické a jsou hloupé; jeho výroky na adresu islámu považuji za velmi neblahé,“ řekl Tomáš Halík.

Ten chlapík se na svět dívá zřejmě z ponorky přes kalnou vodu. Ruský imperialismus, který má jednu armádu a defacto nevede nevyprovokován žádnou válku, zatímco EU, NATO a USA zaplavují svět desítkami svých armád a vedou momentálně na půl sta válek, má být největší hrozbou? To říká člověk, co má tu drzost chtít být prezidentem Česka? Islámský stát v Iráku mučí a vraždí, nutí násilím k islámu a bojuje proti tzv. odpadlíkům od islámu (šíitští muslimové, nepraktikující muslimové). Přitom ovšem v tom všem se inspirují samotným zakladatelem islámu Mohammedem a jeho druhy. Ti také mučili, vraždili, bojovali proti „odpadlíkům“ od islámu a nutili lidi násilím k přijetí islámu. To vše je zaznamenáno ve sbírkách Mohamedových výroků (Sahih Buchari, Sahih Muslim a další) a jeho životopisech (například Ibn Ishak). “Já proti mému bratrovi, a já a můj bratr proti našemu bratrancovi. Já, můj bratr a náš bratranec proti sousedům. My všichni proti cizincovi.” – beduínské přísloví.

(Západní Evropa se probouzí ze svého snu. Za přítomnosti nizozemské královny vystoupí před koncertem dirigent (muslim) a místo dirigování začne publiku rozprávět o krásách islámu. Načež nastane nevídaná věc. Hudebníci si na protest sbalí svoje fidlátka a odejdou ze sálu. Nakonec to dojde tak daleko, že dirigentovi vezmou mikrofon z ruky. Bravo! https://www.youtube.com/watch?v=qkTcReX_1SA&feature=youtu.be)

Kdo za to může, když po deseti letech vraždění US army a rozkrádání Iráku těžařskými firmami jako Halliburton, se vyvinul pod dozorem USA se statisící vojáky děsivý vřed islamismu. Co deset roků dělali vojáci Spojených států, že nedokázali naplnit Bushovu frázi o tom, že přinesli iráckému lidu svobodu a demokracii. Vylhaná válka měla jediný cíl: zabít Husajna a vyrabovat zemi, aby bylo nutné zapojení MMF s jeho půjčkami a kšefty pro spřátelené firmy, aby měly co ve zničené zemi obnovovat. Podle Výzkumné služby – Congressional Research Service – válka v Iráku vyšla Spojené státy měsíčně na 16 mld dolarů a celkově bude stát 3 bilióny dolarů. Zbytek světa za ni zaplatí přibližně stejnou částku. Další bilión dolarů budou činit úroky z půjček, které USA zaplatí do roku 2017. V současnosti evidují USA v Iráku na 150 tisíc mrtvých civilistů a na pět tisíc zabitých členů ozbrojených sil. A Boží služebník Halík lže, jako když tiskne. Kdyby věřil v Boha, musel by se bát jeho trestu.

Monsignore Halík o Miloši Zemanovi tvrdí: “Spíš je mi ho dnes líto, vidím, že je to nemocný člověk. Léta alkoholu a barbarské životosprávy se podepsaly na jeho zjevu, na jeho chování i na jeho myšlení. Vždyť on byl původně intelektuál, Klause převyšoval inteligencí a hlavně smyslem pro humor. Pak si přisvojil masku jakéhosi bodrého, přihlouplého strýce. Ale ta mu přirostla k obličeji tak, že už ji nemůže sundat. Přitom styl jeho rozhodování, koho jmenuje ministrem, komu udělí nebo odepře profesorský titul, nese znaky orientálního despoty, který odměňuje své milce a mstí se svým nepřátelům…” Mám říct nahlas, co mi připomíná on? Jak může “světová” osobnost a nositel prestižní Templetonovy ceny tak sprostě urážet hlavu státu? A co tak, pane Halíku, vámi milovaný abstinent Václav Havel…? http://hlavuhore.wordpress.com/2009/12/21/opilec-vaclav-havel-jiri-wolf/

Měl jsem tu čest dělat s Milošem Zemanem rozhovor. Připomenul mi též mezinárodní konferenci „Evropa sjednocená a svobodná“, kde se ostře vymezil proti islámu. Soustředil se nejprve na paušální odsouzení všech vyznavačů islámu, který označil za „anticivilizaci“. A k tomu mj. dodal: „Ideovým základem islámu je bezpochyby Korán. Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu. Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog…“

Zeman se k islámu kriticky vyjádřil též na konci letošního května. „Muslimští fanatici nedávno v Nigérii zajali 200 mladých křesťanských dívek. A v květné Evropě se v srdci Evropské unie nedávno odehrál odporný atentát v židovském muzeu v Bruselu,“ uvedl. „Nenechám se uklidňovat prohlášeními, že se jedná pouze o malé okrajové skupiny, domnívám se naopak, že tato xenofobie a tento řekněme rasismus nebo antisemitismus vyplývá ze samé podstaty ideologie, o kterou se tyto fanatické skupiny opírají…“

Podle něj korán obsahuje řadu pasáží vyzývajících k podrobení, zotročení či vyhlazení nevěřících. „V tomto smyslu je islám nesrovnatelně agresivnější a intolerantnější než soudobé křesťanství, buddhismus, konfuciánství, šintoismus a další světová náboženství. Islámské právo šaría v podstatě trest ukamenováním dodnes obsahuje. “Nevěřím, že jsou umírnění muslimové a radikální muslimové. Stejně jako nevěřím, že jsou jen umírnění a radikální komunisté. Jsou jen muslimové a komunisté,” prohlásil bývalý prognostik.

Prelát doktor Tomáš Halík si vybral jako své působiště kostel Nejsvětějšího Salvátora Akademické farnosti Praha u Karlova mostu, odkud uplatňuje svůj „učitelský úřad“. Tento profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity a akademický duchovní správce v tomto Božím stánku oddával mého kamaráda. Byl jsem nahlédnout a připomněl si doktora teologie Soldána, pana faráře z hovězského kostelíčka, kde jsem mu ministroval a musel jsem uznat, že páter Halík má hodně daleko do lidské úrovně pana faráře Soldána. Stejné platí při srovnání s mým tátou, který jako učitel fyziky a chemie musel k lopatě, jelikož byl praktikující katolík.

Byli to ti samí komunisté, co tátu vyhodli z práce, kteří přispěli ke kariéře Tomáše Halíka. Své „magisterium“ uplatňuje nyní skrze média. Vyjádřením Halíkova „učitelského úřadu“ je rozhovor pro Magazín MFDnes. Mj. řekl: „…na obou stranách spektra číhají opravdová nebezpečí. Na extrémní levici zavilí komunističtí důchodci a na extrémní pravici ještě horší nebezpečí – protievropská, nacionalistická uskupení, je tam sekta D.O.S.T., připomínající fašistoidní ultrakatolíky druhé republiky, populistka Bobošíková i neonacisté.“

Podle webu Institutu Svatého Josefa jde o situaci jako v 50. letech, kdy komunisté „pořádali“ procesy pro nepohodlné; na lavici obžalovaných zasedli často lidé zcela opačných politických orientací, diametrálně se lišící v názorech. Kdo vlastně je Tomáš Halík, nositel Templetonovy ceny pro žijící osoby, ktere se zasloužily o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“? Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze, do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž.

V letech 1972–1975 působil jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt; soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství. Podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ a byl ochotný a svědomitý, měl velmi dobrý vztah k lidem a v kolektivu byl oblíben. Patřil k zakládajícím členům Ekumenického hnutí inteligence a studentů a Díla koncilové obnovy. V roce 1978 měl být tajně vysvěcen biskupem Aufderbeckem v v Erfurtu na katolického kněze. V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. http://www.stjoseph.cz/halik-promluvil-vec-vyresena/

Odmítl též podepsat Chartu 77. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 odmítl nabídku StB ke spolupráci. Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zničen a zbylo z něj jen torzo. V roce 1984 získal atestaci z psychologie a působil jako psycholog na Institutu Ministerstva průmyslu, byl rovněž psychoterapeut pro drogově závislé na Protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK. České křesťanské akademie (ČKA) ho nedávno zvolila na další 6leté funkční období prezidentem ČKA; tuto funkci zastává již od roku 1990. Holt, prezidentování je jeho hobby, má je zkrátka ve svých genech…

Jak již bylo zmíněno, prelát Halík získal Templetonovu cenu; výše finanční odměny je uzpůsobena tak, aby v daném roce převyšovala částku pro jednotlivé kategorie Nobelovy ceny, když Templeton kritizoval „duchovní nevšímavost“ Nobelových cen a chtěl tak ilustrovat přesvědčení, že nejdůležitějšího pokroku se nedosahuje čistou vědou, ale harmonií vědy a náboženství. Obnos není určen pro osobní obohacení. Oceněný jej má využít k dalšímu rozvoji činností v oboru. Templetonova cena představuje druhou nejvyšší finanční částku pro jednotlivce udělovanou filantropickou organizací (vyšší odměnu získává pouze držitel Fundamental Physics Prize). V roce 2014 výše prémie činila 1 100 000 liber šterlinků – 1 libra cca 35,2 Kč. Kdoví, co by pan Templeton řekl na mazané sestry Voršilky a jejich chucpe byznys s Národním divadlem v Praze, kdy podvodně provozní budovu ND restituovaly, poté prodaly a teď ji chtějí zase zpátky…

Je to pro monsignora Halíka velmi prestižní ocenění, které získala také Matka Tereza; zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení: osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou – v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí. Založila Misionářky lásky, kongregace Milosrdenství… Získala rovněž Nobelovu cenu míru, o níž bylo řečeno, že je asi málo duchovní… Může se s Matkou Terezou rychlokvašný katolický kněz Tomáš Halík rovnat…?

Obě zmíněné ceny získal též Dalajláma. Je zvláštní, že Tomáš Halík bouří proti riziku bolševismu, přičemž právě tibetský duchovní vůdce se nedávno přiznal k víře v učení německého myslitele Karla Marxe, jehož teorie daly základ socialismu a komunismu. Napsala to agentura AFP. Dalajláma, 74letý buddhista, na placené přednášce v New Yorku řekl: “Jsem stále marxista”. Navázal na svůj dřívější výrok: “Nejsem pouze socialista, jsem poněkud levičák a komunista. V terminologii sociálně ekonomické teorie jsem marxistou. Myslím, že jsem daleko dál vlevo, než čínští vůdcové. Ti jsou kapitalisty…”

„Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honba za ziskem,“ vysvětlil duchovní, jenž žije od svého útěku z Číny po nezdařeném protičínském povstání v Tibetu v roce 1959 v indickém exilu. Marxismus je založen na etických principech, zatímco kapitalismus zajímá jen zisk a prospěch. Marxismus se podle něj zabývá údělem pracující třídy, tedy většinou společnosti, osudem těch, kdo nejsou privilegováni a jsou v nouzi. Marxismus má morální etiku. Dalajláma podle svých slov uznává, že komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt. „Miliónům lidí se životní úroveň zlepšila… ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou. Až dosud se většinou spoléhá na násilí,“ dodal.

Muslimové se v těchto dnech nacházejí ve více než 200 národech a reprezentují 23 procent světové populace. Jeden ze čtyř lidí na planetě Zemi je muslim. Jen 20 procent žije na Středním východě a v Severní Africe, což je místo současných konfliktů. Obama je ale dál tvrdohlavý a trvá na tom, aby Muslimské bratrstvo hrálo roli v jakékoliv budoucí vládě Egypta, ignoruje fakt, že Bratrstvo přísahalo pozabíjet christiany a Judy nebo z nich udělat “dhimi” – podřízené speciálním daním a pokořování. V jejich vlastních slovech jsou řídící principy Bratrstva: “Allah je naším cílem. Prorok je náš vůdce. Korán je náš zákon. Džihád je naše cesta. Zemřít v cestě Allaha je naše nejvyšší naděje.“

V Sýrii bojuje teroristická skupina Chorásán, která má vazby na al-Káidu a je možná ještě nebezpečnější než Islámský stát. Podle některých amerických představitelů chce zopakovat 11. září, pomoci ji k tomu mají džihádisté ze Západu. Chorásán, jehož název odkazuje k regionu mezi Pákistánem a Afghánistánem, v Sýrii nebojuje za svržení Bašára Asada a ani nechce získat území a zdroje jako Islámský stát (IS), píše The Washington Post.

Členové Chorásánu se snaží získat na svou stranu džihádisty ze Západu. Ti totiž mají větší šanci uniknout kontrolám na letištích a pronést do letadel bomby. K jejich rekrutování vyzval i lídr al-Káidy Ajmán Zavahrí. A jsme tam, kde byl svět po útocích na Spojené státy… Po třinácti letech hrozí islámský útok najen znovu na New York a jeho metro, které si nyní musí hlídat i Paříž. Ale pan Halík je asi klidný, na rozdíl od Miloše Zemana; kdo z nich se bude smát nejlíp a naposled…?http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1600-odvazny-alexandr-barabanov-rekl-v-ceske-televizi-pravdu-o-ukrajine-zoufaly-redaktor-nestacil-zirat.aspx

Nechci malovat čerta na zeď, ale vzhledem k rozložení momentálnch českých nálad by se prelát Halík stal prezidentem jedině v případě, že proti němu v druhém kole kandidoval kolibříkovitý Mazánek Roman Janoušek. Suma sumárum; dřív peklo zamrzne, než bude v ateistickém Česku římskokatolický kněz prezidentem. Dovolil jsem si právě parafrázovat text pana Kamberského, bývalého studenta prof. Halíka.

Inu, jako důlní pomocný dělník z Valašska sice nemám načtenu Bibli, ale je mi vrozená empatie, takže rozeznám pravdu od tendenčních žvástů; pan Halík, člen brigády socialistické práce, by se měl zavčasu panu Zemanovi omluvit; ne proto, že má drzý zálusk na jeho prezidentský post, ale z jiného jasného důvodu – Zemanovy názory na islám by se měly jako Desatero Božích přikázání tesat do kamene…