Sláva Evropě! Evropě sláva!

Avatar
Původní autoři

Milan Daniel
18. 9. 2014 Literarky
Proč by měli Ukrajinci přijímat evropské hodnoty, když se k bráně Evropy museli za krvavých obětí probojovat? Nemají snad právo na to, aby Evropanům předali hodnoty svoje? Zvlášť potom, co se u nich doma tak osvědčily?
V praxi to bude vypadat asi tak:
– bude zaveden jednotný evropský pozdrav Sláva Evropě!, na který se bude odpovídat Evropě sláva!

– pravověrní Ukrajinci z celé Evropy se zahalenými obličeji se shromáždí před Evropským parlamentem, zapálí tam pneumatiky, zasahující policisty za pokřiku „Lidská práva!“ zaženou střelbou a Molotovovými koktejly

– bezpečnost poslanců evropského parlamentu při hlasování bude následně zajištěna ozbrojenými příslušníky nejprogresivnějších evropských stran Svoboda a Pravý sektor

– vůdcem spojené Evropy bude zvolen čičmunda demokraticky vybraný Victorií Nuland

– první mu ke zvolení poblahopřeje Barák Bombama

– řádně vycvičený lid vytvoří Majdany před parlamenty svých zemí a provede jejich očistu od poslanců, kteří jej odmítnou poslouchat tím, že je nahází do odpadkových kontejnerů

– čičmunda vybraný Victorií Nuland se s Barákem dohodne na vybudování mírové vojenské základny mezi Doněckem a Luganskem

– mírové sbory NATO využijí zbytků měst Donbasu k nácviku operací proti terorismu

– zbylé obyvatelstvo Donbasu bude umístěno do filtračních táborů, na jeho území budou svobodně podnikat zasloužilé nadnárodní korporace

– pacifistickým škůdcům a jiným (zejména levicovým) krysám budou na čela vypáleny svastiky

– za největší počet podříznutých krys bude každoročně udělována Cena Stěpana Bandery

– Evropská vlajka bude nahrazena ukrajinskou (nakonec mají podobné barvy, tak proč to dublovat)

– závazná unijní směrnice přikáže národním parlamentům přijmout nový lustrační zákon, který prověří desítky milionů úředníků nejrůznějších úrovní

– občanům Unie se dostane výsady svobodně pracovat pro Vyvolený Ukrajinský Národ

– kdo nebude chtít pracovat svobodně, bude holt pracovat nesvobodně

K tomu všemu (a mnohému dalšímu) byl podpisem asociační dohody mezi Ukrajinou a EU učiněn první krok.

Sláva také těm poslancům Evropského parlamentu, kteří hlasovali pro!