Švýcaři ušili na Čechy boudu

Avatar
Původní autoři

2. 9. 2014 / Eric Best / zdroj
Než loni v létě tehdejší švýcarský velvyslanec André Regli opustil Prahu, strávil mnoho času na schůzkách s kýmkoli z české vlády nebo veřejného života, kdo byl ochoten mu naslouchat v souvislosti s případem Mostecké uhelné společnosti (včetně vydavatele Final Wordu). Chtěl hlavně vědět, proč Česká republika projevila tak malý zájem získat zpět 12 miliard Kč zmražených na švýcarských kontech. 

Kladl tuto otázku s přesvědčivou naivitou a podařilo se mu rozpoutat mediální smršť kolem možných pohnutek zainteresovaných představitelů českého státu. Takže když loni švýcarský soud v Bellinzoně rozhodl, že si peníze z MUSu ponechá, místo aby je vrátil oškubaným českým daňovým poplatníkům, téměř nikdo rozhodnutí nezpochybňoval. Zpětně vzato se Švýcarům povedla skvělá lest, která zřejmě vysvětluje, proč současný švýcarský velvyslanec Markus Antonietti o MUS odmítá mluvit. Švýcaři vychytralé Čechy přechytračili v jejich vlastním typu hry.