SWIFT: porušení práv Evropským parlamentem

Avatar
Původní autoři


19. 9. 2014   zdroj
Usnesení Evropského parlamentu o odpojení Ruska od systému SWIFT porušuje práva organizace a způsobuje škody její dobré pověsti. Bylo to zveřejněno 18. září v prohlášení SWIFT.


“Zmínka o SWIFT v usnesení Evropského parlamentu v tak citlivém mezinárodním problému způsobí závažné škody naší pověsti,” – píše se v dokumentu. Kromě toho “porušuje i základní právo organizace vykonávat svou činnost a právo na vlastnictví.” “Chceme zůstat mezinárodním a neutrálním poskytovatelem služeb ve finančním sektoru,” – zdůrazňuje se na webu.

Bylo poznamenáno, že tato rezoluce nebrání v tomto okamžiku společnosti poskytovat služby ruské klientele.

Evropský parlament 18. září vyzval země EU, aby zvážily možnost vyloučení Ruska ze systému SWIFT. Odpovídající usnesení bylo schváleno na plenárním zasedání EU. Toto usnesení není nyní závazné, konečné rozhodnutí přijímají členské státy EU a Evropská komise…

přeložila v. Grulichová