Zemanova logika a sankce

Avatar
Původní autoři


4. 9. 2014
Prezident Miloš Zeman se vyznačuje důsledně logickým myšlením, jen občas vychází z chybných premis, a proto dospěje striktně formálně logickou cestou k chybným závěrům. Většina z nás dospívá ke svým omylům převážně nelogicky. V případě „protiruských sankcí“ je stanovisko prezidenta citováno málo, neboť se většině médií nehodí do krámu. 


Zde prezident na rozdíl od lidí s mentalitou nohsledů a poskoků zkoumal premisy. Sankce mohou – logicky- následovat po něčem, co se stalo. Mají-li být zavedeny sankce proti Rusku kvůli ruské intervenci, musí nejprve existovat intervence, aby – logicky- mohly následovat sankce. A tak prezident pravil, nechť jsou sankce, prokáže-li se intervence a vice versa, sankce bez intervence být nemohou. Tolik hlava státu.

Sankce bez příčiny a příčiny bez sankcí

Dovedeno logicky dále, rozpomeneme se snadno (pokud nejsme hloupí, kde je toho třeba) na intervence bez sankcí. Tehdy říkal J.W. Bush, že OSN je „irelevantní“. Snad tomu slovu rozuměl. A také si vzpomeneme na trhání států na kusy a dosazování loutek – bez sankcí.

V poslední době vidíme celkem pevnou solidaritu místodržících různých oligarchátů, pokud jde o vyhlašování sankcí. Souvisí to s poznatkem vyřčeným v zábavném filmu Pane, vy jste vdova: „Všichni lidé jsou bratři a všichni králové jsou bratranci.“ Někteří místodržící by však byli rádi znovu zvoleni a tuší, že podpora presstitutů by nemusela stačit. A tak máme sankce s výhradami. Výhradou není, že musí nastat příčina, ale že protiruské sankce nás poškozují.

Prestituti zřejmě dosáhnou jen na polovinu obyvatelstva
Míra vlivu mainstreamových médií je hezky ukázána na statistikách. Podle statistiky uveřejněné v České televizi (pokud není zmanipulována či desinterpretována) podporuje sankce 57% dotázaných v České republice. Podle ankety na Parlamentních listech 93% hlasujících (z 21 583) žádá zrušení sankcí. Čtenáři internetu jsou ti, kteří se nespokojí s útržky propagandy z ČRo při jízdě autem, nebo z TV při večeři. Aktivní část populace je převážně proti sankcím, presstituti masírují mozky jen polovině obyvatelstva, ostatní zřejmě myslí vlastní hlavou, zajímá je situace a úsudek si dělají sami. To není tak zlé.

Sankce může vyhlásit každý

Jestliže se místodržící oligarchátů jako bratranci dokázali shodnout na sankcích za neexistující intervenci, pak všichni ostatní lidé, pokud jsou bratři, by se mohli shodnout na sankcích proti masivním intervencím, které už nastaly nebo nastanou. A nejen proti intervencím, ale i proti vyostřování konfliktů a provokování války. Prostý občan nemůže zakázat vývoz, ale může si nekoupit zboží či služby od vlivných firem států působících zlo. Není takový problém koupit benzín až od následující pumpy, jít do české restaurace místo rychlého občerstvení firmy z darebáckého státu. Stačí, když to pragmaticky uděláme jen tehdy, když nás to nebude poškozovat, abychom třeba nemuseli tlačit auto k následující pumpě. Ztráta pěti procent tržby je také sankce.