Jaký je rozdíl mezi MfD a buřtem?

Avatar
Původní autoři

2. 10. 2014   vlkp Kosa zostra
Už dávno mne nenapadlo, abych šel a koupil si tiskovinu, která má v názvu Mladá fronta Dnes. Nemám k tomu důvod. Byť sebemenší. Skončil jsem s  tímhle titulem hluboko v  devadesátých letech, kdy jej ovládla parta klausofilních svazáků, kteří se posléze přerodili do nadšené klaky občana Schwarzenberga, aby se dnes stali poslušnou hlásnou troubou svého oligarchického pána. Který je sice schopen nakoupit pro redakci velmi zvučná novinářská jména, aby se s nimi následně velmi rychle rozloučil.

Pokud ta jména jaksi trvají na svojí osobní svébytnosti a  názorové svobodě. Jak nejlépe demonstroval případ Sabiny Slonkové, která byla, s  velkou slávou, instalována do funkce šéfredaktorky tiskoviny, aby po pár měsících zabalila fidlátka s  odešla. A později národu sdělila to, co každý věděl – že u oligarchy se nezávislá žurnalistika dělat nedá.

Proč bych pak měl utrácet za MfD SVÉ PENÍZE? Přesto se najde dost hejlů, kteří si tu svoji frontičku koupí …. Jejich věc. Pátrat po důvodech, proč tak činí, by byla zbytečná starost.

Říkáte si – proč tedy otravuji s  MfD a  nezabývám se něčím onačejším? No protože jsem tuhle narazil na tenhle článek na Parlamentních listech Kašleme na vás, soudruzi. Rozhovory s vámi odmítáme tisknout, vzkázaly velké noviny KSČM. A je zle
(zde)

Obsahem je sdělení že:

MfD KSČM před volbami a v podstatě brání v  přístupu na stránky deníku. Klasický příklad – regionální vydání pro Zlínký kraj plánuje předvolební rozhovory se všemi představiteli regionálních stran, které jsou zde politicky relevantní. Právě s výjimkou KSČM.

Když si místní třešničková šéfová stěžovala, odpověděla jí zlínská redakce ústy svého redaktora Tomáše Železníka

„V infoboxu u rozhovoru je vysvětleno, že děláme rozhovory se zlínskými představiteli demokratických parlamentních stran. Redakce MF Dnes nepovažuje KSČM za demokratickou stranu,“

Nejen to, do diskuse se s gustem a  inteligencí sobě vlastní připletla i  dříve velká ozdoba MfD a dnes, z dopuštění zlého osudu, výběru oligarchy Andyho a  hlouposti koblihových voličů, poslanec – Martin Komárek.

A jak se z Parlamentních listů dozvídáme – poslal stěžující si post bolševiky na lampárnu.

Dovolím si tohoto velikána ducha porevoluční české žurnalistiky ocitovat:

„Pokud vím, tak u nás máme svobodu slova a tisku – a to prakticky absolutní. A MF Dnes je plně soukromé médium, které této svobody využívá. Soukromá média mají totiž plné právo si se svobodou slova a svobodou tisku nakládat, jak chtějí, “

Ano, pan bohužel poslanec má nepochybně pravdu! MfD je soukromým majetkem. A vlastník – v  daném případě Velký Andy má plné právo říci – komouše zásadně, ale zásadně netiskněte! Zejména ne před volbami, to na naše stránky vysloveně nesmí! Je to jeho majetek, říci to může.

Nicméně docela mne to překvapuje. A  to hned z několika důvodů:

– Babiš byl dlouhá a dlouhá leta členem KSČ. Tedy tvrdé partaje, nikoli toho byznysspolku prodavačů iluzí minulosti, kterou je současná KSČM…

Nejen to, dokonce byl veden jako agent komunistické tajné policie, samozřejmě, jak víme, neoprávněně! Ale veden byl.

A nyní má jako soukromý vlastník čehosi potřebu zabránit bývalým soukmenovcům přístup do svého majetku? Divné!

– MfD je jen korálkem v  dlouhém svatém růženci Babišových firem. Tahle firma odmítá „kupovat“ komunistické zboží. Mám-li ten exces dostat do obchodní hantýrky. Zajímalo by mne, jestli stejně bojkotují nákupy čehokoli jeho ostatní firmy od členů KSČM, pokud potřebují cokoli nakoupit..

Nebo to otočím. Když komouši nesmí na stránky Babišova tisku, co kdyby MfD a jeho všechny firmy byly důsledné? Třeba tak, že by prostě veřejně řekly – komoušům neprodáváme! Nic! Nejste demokratičtí, kupte si chleba a  rohlíky od jiných pekáren nebo jiné noviny nebo jiné bezmasé špekáčky nebo… na lampárně. No netuším, co všechno nám Babiš prodává. Ale vím, že s těmi bezmasými špekáčky by byl problém. Kdysi jsem na Kose zveřejnil testy buřtů a  ty Babišovy z toho vyšly úplně nejhůře. Takže stejná ráce by se, pokud jeho fabrikám tahle „kvalita“ vydržela dodnes, hledala obtížně. Vlastně mne napadá – MfD a  buřt mohou mít docela dost společného – lépe se jim vyhnout.

Jenže kupující a zejména platící spotřebitel – komouš nebo jejich sympatizant, Babišovi zjevně nevadí. Takovému je ochoten prodat i lahůdkové Vodňanské kuře. Zvláštní přístup!

Mohu se podivovat nad další skutečností – pokud si ještě p.t. Kosíř pamatuje, vadil Babišovi zejména Kalousek a zlodějské praktiky (jeho vlastní terminologie) Topolánovsko-Kalouskovsko-Nečasových vlád. Proto prý šel do politiky. Ovšem zástupci, podle něj – zlodějských partají, kupodivu na stránky MfD smějí. Bez omezení.

Tohle už je nad jakoukoli mou duševní kapacitu. Nechápu to.

Dobrá, když na něco nestačím, vezmu to na vědomí a  nějak se snažím žít se svou nedostatečností. Člověk může jen to, co zmůže.

Takže mi nezbývá, než udělat závěr. Ne, nebude ve smyslu typu – MfD nebudu kupovat. To už dávno realizuji.

Jen od teď vím zcela jasně, že MfD NENÍ zpravodajským mediem. A  už nikdy nebude. Protože je soukromým majetkem. A obr české žurnalistiky – Komárek mi vysvětlil, že přece majitel má plné právo si se svým majetkem dělat co chce. Tedy, že může vydávat cosi za noviny, co ve skutečnosti není ničím jiným než obyčejným reklamním letákem.

ANO vážení, rádoby noviny, které sortují informace, které ke čtenáři pustí a které ne, nejsou novinami, ale pouze a jen reklamním plátkem. Bohužel v něm není seznam a  vyobrazení akčních slev. Tedy dokonce reklamním letákem velmi pochybné kvality. Reklamou na to, co si myslí pan majitel nebo některý z jeho oprávněných zaměstnanců, že bychom měli znát a vědět.

Na takovéhle „zpravodajství “ opravdu nejsem zvědavý. To má kvalitu onoho mizerného buřtu z toho dávného testu, v kterém bylo všechno možné, jen skutečného masa poskrovnu. Stejně jako je obecně platných informací v  MfD.

Jo, abych nezapomněl – vyhrábl jsem ten dávný test – zde.

Věřte, že stojí za pokoukání. A  ty dvě největší hrůzy, které jsou ve videu pojednávány – onen Buřtík a  Kuřecí špekáček jsou z produkce firem imperia, které vlastní i  soukromý statek jménem MfD.

Už chápete, že mezi novinami, které zjevně chtějí být hlavně reklamním letákem a  jistým typem buřta není vůbec žádný rozdíl?

Nehodlám kupovat ani jedno ani druhé.

P.S.:aby nevznikl mylný dojem – nikdy jsem v KSČ ani KSČM nebyl a nikdy je po převratu nevolil a volit, jestli se nestane něco, o čem nyní nemám ani potuchy, nebudu. Ze zásadních důvodů. Nicméně tahle prvoplánová politická ostarkizace mi docela dost vadí. Proč je uvedeno výše.