Jde to v Rusku, Číně a Jižní Americe, musí to jít i u nás!

Avatar
Původní autoři

L. Kašuka
20. 10. 2014   NWOO

Ptáte se jakým způsobem lze vybudovat většinové národní hospodářství?!
Možností je několik a musí se kombinovat:

1) Stát může aktivně nakupovat volně prodejné akcie podniků na burze a tím se bude postupně stávat spoluvlastníkem, až posléze třeba majoritním vlastníkem těchto podniků.
2) Stát může stavět nové národní podniky, které budou 100% vlastněné státem, všechen zisk z nich pak půjde celý do státní pokladny.

3) Stát může znárodňovat veškeré podniky, u nichž se prokáže, že byli vybudované na základě peněz pocházejících z trestné činnosti.

4) Stát, může dávat vysoké pokuty podnikům, které budou opakovaně prokazatelně porušovat zákoník práce, nebo jiné zákony určené státem. Pokud nebudou zaplaceny, může je vybírat formou zabírání podílů ve výši nezaplacené pokuty.

V takto získaných nových národních podnicích pak zahájí stát výrobu produktů, které budou nahrazovat výrobky z dovozu, potravinami počínaje a oděvy a obuví konče.

Tak bude postupně znovu vybudována hrdost na kvalitní domácí práci a na výrobky finančně dostupné pro širokou veřejnost. Z dělníků pracujících v těchto národních podnicích, se utvoří nový, uvědomělý dělnický proletariát, chápající svou moc a sílu a svůj rozhodující podíl na celkové životní úrovni a rostoucím blahobytu.

Dělníci pracující v soukromých podnicích pak budou samozřejmě chtít a právem požadovat po svých zaměstnavatelích stejné platy, podmínky a benefity, které budou pracujícím poskytovat národní podniky a soukromým vlastníkům, kteří se z velké většiny snaží ušetřit na platech svých zaměstnanců, jak jen můžou, se to brzy začne zajídat a raději odejdou pracující vykořisťovat jinam, do zemí, kde jim to zatím ještě bude tolerováno.

Jejich podniky pak budou při jejich odchodu vykoupeny za reálnou zbytkovou cenu státem a stanou se dalšími národními podniky.

Ti soukromníci, kteří zůstanou a budou dodržovat zákony a chovat se slušně k pracujícím, mohou dále pokračovat v provozu svých podniků. Živnostníci, malé rodinné firmy a výrobní družstva pak mohou počítat s podporou státu a daňovými úlevami v začátcích. Pokud však budou v cizím vlastnictví, budou muset začít danit v naší republice, ve které stojí a kde berou od našich obyvatel své zisky. Z těchto peněz navíc pak může být financována právě výstavba nových národních podniků. Všechen zisk z takového národního hospodářství pak bude plynout státu, který z něj bude moci dotovat sociální sektor, zdravotnictví, školství, výstavbu, obranu a infrastrukturu.

Další věcí, která se po výstavbě nového národního hospodářství nesmí zanedbat, je ošetření tohoto stavu takovými zákony, aby nešlo národ o tyto podniky znovu okrást a převést je do soukromého vlastnictví.

Proto musí být dáno přímo do ústavy, že protože národní podniky patří státu a jejich výnosy jsou užívány ku prospěchu všech občanů, jejich prodej, či jiný druh privatizace, třebas i jen částečné, může být schválen pouze občany země v celonárodním referendu a jakýkoli jiný pokus jednotlivců, hnutí, nebo politických stran tak učinit, je závažným trestným činem a vlastizradou.

Jsou i věci, které bude nutné zakázat a trestat a proti kterým bude muset stát vystupovat se vší rozhodností a důrazem, aby se pro lidi uchránila tato sociálně spravedlivá společnost.

Jednou z těchto věcí je rasismus a neonacismus. Stát musí takové věci tvrdě potírat a jejich šiřitele trestat. Nikdo nesmí být urážen, ponižován, nebo jakkoli utlačován pouze na základě barvy pleti, přesvědčení, nebo vyznání.

Na druhou stranu nesmí již nikdy více být preferována jakákoli menšina oproti většinové společnosti. Nikdy již nesmí mít žádná menšina, ani žádná většina jakékoli výhody, nebo úlevy oproti těm druhým. Pro všechny občany musí platit úplně stejné povinnosti a úplně stejné výhody a práva. Kdokoli, by se pokoušel tento stav změnit a nějakým způsobem z rasových, náboženských, nebo ideologických důvodů povyšoval jednu skupinu obyvatelstva na úkor druhé, musí být exemplárně potrestán.

Budou zrušeny veškeré sociální dávky pro nezaměstnané a každý, kdo bude mít zájem, dostane díky národním podnikům práci. Pokud někdo nebude o práci stát, nedostane od státu žádné peníze a v případě, že se začne živit trestnou činností, bude odsouzen k vězeňským trestům, kde bude muset pracovat pod dozorem, aby uhradil státu náklady spojené s jeho trestem.

Další věc, která musí být exemplárně trestaná, je záškodnictví, hospodářské sabotáže a jiné akce zamířené především proti národním, ale i soukromým podnikům. Hospodářská kriminalita, kterou by pachatel poškodil národní hospodářství, je činem, který ve svém důsledku poškozuje každého občana země. Z tohoto důvodu nemůže být ani v sebemenší míře tolerována a musí být tvrdě potlačována všemi státu dostupnými prostředky.

Stát musí také tvrdě a bez milosti potírat drogové dealery a veškeré kriminální aktivity s tímto odvětvím spojené, protože drogy jsou jedem otravujícím především mladé nastupující generace, které ničí dříve, než mohou dospět a uvědomit si, jaké zlo se v drogách skrývá. Proto proti šiřitelům tohoto moru musí být postupováno naprosto nemilosrdně a bez sebemenších kompromisů. Co se samotných drog týče, držení jakéhokoli množství musí být trestné a sazby za něj nepodmíněné (dealeři vysoké tresty v nejtěžším nápravném zařízení a uživatelé povinné ústavní léčby). Stejně tak musí být odsouzena a trestána tvrdá pornografie, zoofilie, pedofilie, nebo veřejné odhalování a pohoršování, jak ze strany homosexuálů, tak heterosexuální většiny.

Celkově, co se týká kriminality v jakékoli oblasti, musí mít policie pravomoci, které jí budou opravňovat zasahovat efektivně a beze strachu, že bude nakonec za svůj zásah popotahována úplatnými, mafii na ruku jdoucími státními zástupci a soudci, jako je tomu v kapitalistické společnosti, kde míra spravedlnosti, které se Vám dostane, závisí na plnosti Vaší peněženky …

Všechna politická jednání, by měla být vedena transparentně a o klíčových rozhodnutích ovlivňujících další směřování země, by mělo být rozhodováno v referendech vyhlášených buď vládou, parlamentem, nebo přímo voleným prezidentem země. Dalším, kdo by mohl vyhlásit referendum, by byl každý občan, hnutí, nebo politická strana, která by dokázala nasbírat aspoň 10% podpisů plnoletých občanů státu.

Všechny kraje a oblasti země by měli stejné ceny potravin a ostatních produktů, stejné tabulkové platy za práci, dle řemesla, nebo zaměstnání, všichni by měli zákonné právo na práci a na důchod po odpracovaných 25 letech. Muži by měli mít nárok na důchod v šedesáti letech, ženy pak v 55 letech, přičemž by se jim měl odečíst rok za každé dítě, takže by šli do důchodu o tolik let dříve, kolik vychovali dětí. Pracovní doba by měla být nejvíce osmihodinová a pracovních dnů pak pět v týdnu. Novomanželé by měli mít nárok na státní bezúročné půjčky a dobří pracovníci ve státním sektoru na podnikové byty a rekreace zdarma, placené ze zisku národních podniků. Životní úroveň by se zvyšovala na první pohled možná pomaleji, ale spravedlivěji a stejně pro všechny. Stát by přerozděloval finanční prostředky do krajů a do závodů podle potřeby, aby podržel ty, které mohou mít dočasné problémy a znovu tak nastartoval jejich růst.

Hranice se státy, které by respektovali cestu národního hospodářství, kterou si zvolil svobodně lid, by zůstali normálně otevřené a pouze běžně střežené. Obchod by se neměl řídit přednostně ideologií jednotlivých států, ale hlavně nabídkou a poptávkou, samozřejmě preferovány by byli obchodní styky se státy s podobnou národní ekonomikou, které by mohli zaručit dlouhodobé kontrakty a zároveň si tak navzájem pomoci při této cestě.

Zahraniční obchod by měl být vyrovnaný a zahraniční výrobky by se měli dovážet ve stejném objemu, ve kterém byly domácí produkty prodány do zahraničí. Nikomu, by se nebránilo vycestovat, ani se vrátit, pokud by dodržoval zákony a nesnažil se nějakým způsobem konspirovat proti své zemi. Každý, by měl právo vyjadřovat svobodně, beztrestně svůj názor a přesvědčení, nebo se pokoušet dostat do parlamentu, či jiných zastupitelských úřadů země, krajů, okresů, nebo měst, pokud by svými projevy nenabádal k vraždění, výtržnictví, rabování, nebo hospodářské kriminalitě …

Armáda, by měla být složena ze dvou částí. Části profesionální, ve které by měli být vojáci vycvičení pro speciální akce a základní, ve které by měli být vojáci znovuobnovené základní roční vojenské služby. Dále by armáda měla být schopná sama, bez cizí technické pomoci ve všech směrech bránit republiku vlastní vojenskou technikou.

Policisté, profesionální vojáci, lékaři a učitelé, by měli být za svou službu lidem nadstandardně oceněni finančně i morálně a vysoce uznáváni veřejností. Dále by měli mít zvláštně oceněni lidé pracující v oborech, které poškozují zdraví, jako horníci a jim podobné profese. Tací lidé, by měli mít nárok na státní rentu vyplácenou po 15 letech odpracovaných v takovém oboru.

Politici pracující pro dobro celé společnosti, by za svou snahu a poctivost také měli být nadstandardně oceněni, aby se mohli plně věnovat pouze tomuto úkolu a nemuseli se zabývat žádnými vedlejšími aktivitami. Zároveň však musí být plně trestně zodpovědní za své činy a v případě prokázané trestné činnosti jejich tresty musí být posuzovány dvojnásobnou trestní sazbou oproti normálnímu občanovi, protože takovým jednáním zneužili důvěru voličů, tedy národa, kterému vstupem do vysoké politiky měli sloužit a nikoli ho poškozovat …

– – – 

Pod Kašukovými tezemi se objevily i zajímavé glosy:

Žabák napsal:
16.10.2014 (15.48)
Pokud stát nemá kontrolu nad svoji měnou a svými velkými a strategickými podniky, pak se logicky stává vydíratelným a výsledkem je současný stav. Firmy a právnické osoby daní v daňových rájích, což je absurdní, korporace dostávají benefity a daňové prázdniny od státu atd. atd. Všechno to nakonec zaplatí ten 100x oškubaný, ojebaný, zpitomnělý zaměstnanec, který je nakonec rád, že mu zůstalo na pivo, 1x za rok dovolenou v Chorvatsku a když bude držet hubu a krok tak za 30 let splatí hypo a neskončí jako bezdomovec. Pak může spokojeně umřít s tím, že celý život makal na banky a korporace.

martin bareš napsal:
16.10.2014 (15.58)
děkuji panu Kašukovi za debatu k hospodaření v jiném rámci, kde se kvalitativně mění a zvyšuje úloha státu.

jedna napsal:
16.10.2014 (18.06)
Ovšem ten stát by musel mít k tomu MOC a on ji nemá ani mít nechce. Z liberalismu a politické korektnosti, jinak řečeno občanské hlouposti a lenosti na jedné straně a ze zločinné činnosti kmotrů na druhé straně vznikl nedemokratický, stát pouze suplující útvar, který svou moc používá na krytí bezuzdného dojení peněz z poplatníků a devastaci vzdělávacího procesu, aby totiž občané byli blbí a nechali se zneužívat až na kost. NATO, církve, MMF, jako supi se slétají nad naší Zemí hlupáků.

Žabák napsal:
16.10.2014 (20.06)
Čím dál tim víc chápu co se stalo po r. 1945 a proč se to stalo.

j.h. napsal:
17.10.2014 (8.32)
Problém je v tom, že po roce 45 byla většinová společnost (dělnickorolnická třída) pro tyhle změny, protože jejich situace byla tak zoufalá, že už neměli co ztratit. Dneska lidi (kromě sekt bankéřů, podnikatelů, politiků, nacistů, církví, klerofašistů atd.) na všechno kašlou. Nechali si vymýt mozky demagogickými názory, že se má každý postarat sám o sebe. A pořád ještě nejsou úplně na dně, myslím většina.

Marco napsal:
17.10.2014 (13.57)
Něco podobného mě napadlo dávno, nechápu třeba proč cpeme peníze soukromému sektoru, místo abychom takové firmě pomohli, ale stát by za hodnotu pomoci získal akcie dotyčné firmy. Která firma půjčí druhé firmě nebo daruje peníze aniž by něco dostala, třeba zmíněný podíl ve firmě, ale muselo by se to hodně ošetřit, jelikož je zde zlodějů ráj. Takže učinit odpovědné třeba i oprátkou lidi ve vedení státních firem, aby je nemohli tunelovat, což se děje dodnes, protože nikdo za nic neručí!
Zestátnil bych odkupem vše krom živnostníků, přesně jak to viděl Dubček, pak by tady byl ráj na zemi a spokojené obyvatelstvo maká a vydělává daleko více. Dnes když makáte více, mají se lépe občané ciziny, kde dotyčná firma platí většinu daní.

Jan Jinsky napsal:
17.10.2014 (15.19)
No… je to v zásadě dobrý program. Je tam pár věcí, se kterými mám problém, jako například stejné tabulkové platy. To vede k tomu, že ti co jsou líní, líní zůstanou a ti, co se snaží se na to vykašlou.

Ale vidím v tom jeden zásadní problém. Ten samý jako u myšlenky komunismu. Nepočítáte s přirozeností člověka, se soutěživostí, s tím že jsme geneticky vybavení k soutěžení.

Takže to je bohužel pěkné, ale stejně reálné jako Utopia of Thomase Mora.

Hauptmann napsal:
17.10.2014 (21.38)
Klasický bolševický blábol, jako kdybych četl agitku z r.1945. Rusko, Čína, jižní Amerika určitě nejsou země hodny následování, naopak, mají toho ještě hodně před sebou. Pokud vůbec dostanou nějakou šanci. Spíš ne, jak to vypadá. Navíc se u nich absolutně nedá hovořit jako o sociálních státech a vrcholně spravedlivé politice. Stejně tak i příspěvek Jinskeho je stejně klasicky nemastná a nicneříkající slátanina.

Jan Jinsky napsal:
17.10.2014 (22.36)
Prostě program pro roboty, ne pro lidi. S vaším hodnocením Číny nesouhlasím, žil jsem tam. Lidé se tam mají celkem fajn.

Hauptmann napsal:
17.10.2014 (23.06)
Vážně? To kde v Číně? Jelikož já mám taky info od lidí, co tam dlouhodobě žijí a ti mají trochu jiné zkušenosti, i když jim samotným se tam daří. Kdyby to tak bylo, není jich tolik rozlezlých všude po světě s tím, že vracet se už nechtějí. A neotáčejte teď na to, že to je program pro roboty, když jste před chvílí tvrdil, že v zásadě dobrý. Buď dobrý nebo k ničemu, jelikož roboti alespoň zatím nejsou lidi. Anebo myslíte, že snad mezi námi už žijí androidi? Zeptám se toho svého: “Androide, je komunismus pro tebe dobrej program?”….. a nic, mlčí kretén, asi usnul… Tohle je ten váš problém.

Jan Jinsky napsal:
18.10.2014 (16.29)
Napsal jsem, že je to dobrý program, ale má zásadní chybu – není pro lidi, nebere v potaz lidskou přirozenost. Nevím, co je na tom k nepochopení.

Do kreténů nadávejte jiným, na nadávky tu mám jiné experty. Vůbec… tady se nadává často a s oblibou, asi je to neschopnost vyrovnat se s jiným názorem.

No a žil jsem v Šanghaji a jezdil po Číně. Lidem se tam vede celkem dobře. Nemám to od lidí, ale z osobní zkušenosti.
A že jich je po světě plno – možná to bude tím, že jich je přes miliardu. Zrovna tak máte po světě plno Indů, Američanů atd – velké národy.

Jura napsal:
18.10.2014 (15.49)
Myslím, že stránky NWOO a jejich čtenáři usilují o lepší přirozenější a svobodné uspořádání společnosti. Z článku však cítím jenom násilí.
Pokud budou návrhy nové společnosti vypadat takto represivně a centrálně plánované, tak vlastně podporujeme opravdovou diktaturu a NWO.
Já osbně podporuju projekt VOLNÍK, který by většinu problémů ve společnosti vyřešil tak jednoduše, že tomu málokdo dokáže uvěřit. A to bez zbytečných represí.

Jan Jinsky napsal:
18.10.2014 (16.31)
Tady je jeden zásadní problém. Většina osazenstva je pevně semknuta a bere jen to, co vyhovuje jejich vidění světa. S odlišnými názory mají zásadní problém. A diskusi málokdy připustí.
Jsou tu výjimky, ale není jich mnoho.