Na Donbasu dosáhla úroveň psychogenních ztrát u ukrajinských vojáků 80% (30-40% jsou nevratné ztráty)

Avatar
Původní autoři

25. 10. 2014   zdroj
Ředitel Výzkumného centra humanitárních problémů Ozbrojených sil Ukrajiny Nazim Agajev na briefingu v Kyjevě nedávno oznámil , že podíl psychogenních traumat mezi účastníky antiteroristické operace (ATO) je mnohem vyšší než u běžných válek a závažná onemocnění tvoří dokonce až 40%.


“Pokud například průměrný statistický ukazatel psychogenních ztrát představuje 10-25%, dosahuje nyní podíl psychogenních ztrát ve vojenském sboru až 80%. Přičemž 30-40% jsou nevratné ztráty, což znamená, že psychické problémy přerůstají v psychiatrické, kdy voják není schopen plnit úkoly v oblasti ATO; je to nebezpečné pro ostatní včetně kolegů.

Rodiny vojáků také čelí problémům – chování vracejících se vojáků se změnilo natolik, že to dokonce vede k rozpadu některých rodin. Může to být spojeno jak s agresivním chováním účastníka ATO, tak s neadekvátním stylem chování, který se přenáší z války do života v míru. Člověk se chová doma jako v bojové zóně. Existují také situace, kdy muži nemohou vnímat své ženy jako své životní partnerky. Rodina se rozpadá, dochází k nepochopení v řadě běžných situacích,” řekl expert.

Podle expertů je jednou z příčin těchto problémů výrazné překročení maximální možné doby pobytu v bojové zóně – pokud je to v normálním případě 35-40 dní, v ATO jsou vojáci 4-5 měsíců. Traumata vedou k tomu, že vojáci se stávají nekontrolovatelnými, agresivními, ztrácejí smysl života. V tomto okamžiku vznikají podmínky pro závislost na alkoholu a drogách. Část vojáků se s těmito problémy může vrátit do služby, avšak v případě nevratných ztrát není pro behaviorální reakce dostačující zásah psychologů, ale je nutná péče psychiatrů v nemocnici.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová