Otevřený dopis lidové poslankyně Ukrajiny Jeleny Bondarenko

Avatar
Původní autoři


10. 10. 2014
Přátelé moji, předkládám vám své prohlášení! (9. 10. 2014)
Prosím o maximální šíření. Kdo má možnosti přeložit je do dalších jazyků a rozšířit, ujměte se toho! Já, Jelena Bondarenková, lidový poslanec za Stranu regionů, která se nachází v opozici vůči současné moci na Ukrajině, chci tímto prohlásit, že současná moc se dopouští přímých hrozeb fyzickou likvidací opozičních politiků na Ukrajině, odebráním práva na svobodu slova opozice v Parlamentu i za jeho hranicemi a také spolupachatelství při zločinech proti nejen opozičním politikům, ale také proti jejich dětem.


Neustálé hrozby, nevyřčený zákaz přítomnosti opozice v éteru ve většině ukrajinských kanálů, cílené štvaní – to už je takřka běžný atribut každodenního života opozičního poslance na Ukrajině. Všichni, kdo vyzývají k míru na Ukrajině, jsou okamžitě zapisováni mezi nepřátele národa, tak jak tomu bylo kupříkladu v Německu ve 30. a 40. letech minulého století nebo v časech McCarthismu v USA.

Před několika dny ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov, který je zuřivým příznivcem „válečné strany“ na Ukrajině, prohlásil toto: „Pokud přistoupí k parlamentnímu řečnickému pultu Jelena Bondarenko, ruka mimoděk sklouzává k pistoli“. Zdůrazňuji: Tohle řekl člověk nadaný pravomocemi nejvyššího policisty v zemi.

Přesně před týdnem mě mluvčí ukrajinského parlamentu Aleksandr Turčynov zbavil práva vystoupit z parlamentní tribuny http://www.youtube.com/watch?v=24jhqCqTZsM jakožto představitele opoziční frakce „Strany regionů“. A to jen proto, že jsem prohlásila, že „moc, která posílá armádu bombardovat mírumilovná města, je zločinná“. Následně dal velkodušně možnost parlamentním radikálům vyjádřit výzvu k vystřílení opozice.

U vědomí toho, že ještě na konci minulého roku, kdy v Kyjevě už operovali extremisté, byl můj automobil ostřelován – a tento fakt byl mou osobou zaevidován formou oznámení u orgánů činných v trestním řízení – beru tyto hrozby na mou adresu naprosto vážně.

Rovněž informuji všechny, kdo ještě o tom neví, že současná moc kryje zločince, kteří si dovolili vztáhnout ruku na syna dalšího opozičního politika Vladimira Olejnika. Ruslan Olejnik pověřený výkonem funkce okresního prokurátora, byl zbit na svém pracovišti, v důsledku čehož se jeho život a zdraví ocitli v ohrožení. Místo toho, aby vyšetřili tento zjevný fakt napadení prokurátora při plnění jeho služebních povinností a fakt obludného tlaku na opozičního činitele a jeho rodinu, byl tento prokurátor odvolán z funkce.

Od svých kolegů slýchám každodenně o mlácení jejich asistentů, o prohlídkách v podnicích jejich stoupenců, o hrozbách a také o útocích na jejich životy, zdraví a majetek. Ukrajinský informační prostor je takřka kompletně vyčištěn od takových informací a obyčejní Ukrajinci nemají sebemenší tušení, že se na Ukrajině odehrává zločinný boj s opozicí, že je všemožně potlačováno ústavní právo na svobodu.

A ty redakce, které překonávají strach, pracují čestně, jsou vystavovány útokům nacionalistických uskupení a organizátoři a účastníci pogromů na redakce, dokonce identifikovaní pomocí videí a fotografií, nejsou voláni k odpovědnosti.

Vyzývám mezinárodní struktury, které deklarují věrnost demokratickým principům, aby si toho nejen začaly všímat, ale aby se také připojily k boji za zachování a dodržování demokratických práv a svobod ukrajinských občanů. Metody ukrajinské junty v boji o moc, a ještě přesněji v boji za vybudování diktatury na Ukrajině, nemají nic společného s pojmem „demokracie“.

Nečinnost ze strany mezinárodního společenství vůči těmto evidentním faktům bude vypadat jako spoluúčast a tichý souhlas se všemi těmi zločiny, které se nyní dějí na Ukrajině. Svobodný svět ztrácí ještě jeden opěrný bod – Ukrajinu.

Všechny, kdo nejen slovy, ale i činy bojují za demokracii, lidská práva a svobody, mohou společně udělat mnoho. Vždyť pouze společně můžeme zastavit juntu a bratrovražednou válku na Ukrajině!

S úctou, lidová poslankyně Ukrajiny

Jelena Bondarenko