Polistopadová vládní garnitura prý umožňuje falšování voleb!

11. 10. 2014    První zprávy
Politické strany, zastoupené v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, vytunelovaly státní rozpočet o více jak 200 milionů Kč a chtějí v tom pokračovat i nadále, tvrdí občanské sdružení Občané za svá práva v Praze.
Protože o tuto částku vlastně ochudily ostatní třináct krajů České republiky, to znamená na jeden kraj ztráta více jak 10 milionů Kč, obracíme se na krajské hejtmany. Kdo jiný než krajští hejtmani by měli říci: pražští političtí „zástupci lidu“, vraťte nám finanční prostředky, které jste si na náš úkor neoprávněně přisvojili, tvrdí místopředseda a předseda sdružení Aleš Moravec a Karel Berka.

Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. bylo vytvořeno 14 krajů. Kraj Hlavní město Praha nemá žádnou výjimku. Přesto si pražští poslanci vytvořili speciální zákon o Praze č. 131/2000 Sb., který samozřejmě zneužili takto:

a/ Do KRAJE Hlavní město Praha se volí podle zákona o volbách do OBCÍ. To jim jednak umožňuje rozdělit při volbách území hlavního města Prahy na více volebních okrsků, a tím de facto zvýšit hranici pro vstup do Zastupitelstva na 15 – 20%, čili postupují pouze velké politické strany. Ale pozor:
b/ Podle zákona o krajích může mít krajské zastupitelstvo max. pouze 65 zastupitelů
c/ Pražští zastupitelé si ale podle zákona o OBCÍCH navýšili počet členů Zastupitelstva hl.m. Prahy na 70
d/ Ale podle zákona o volbách do KRAJŮ si stanovili, že budou pobírat milionové příspěvky na mandát KRAJSKÉHO zastupitele
e/ Takže za konání OBECNÍCH voleb inkasují politické strany v Praze ze státního rozpočtu příspěvek za mandát, vyplácený na KRAJSKÉ zastupitele.

Tento podvod na voliče je samozřejmě výsměchem Ústavě České republiky, kde ve čl. 5 je stanoveno, že politický systém v ČR je založen na volné soutěži politických stran. Jakápak soutěž, když si v Praze některé politické strany přisvojí neoprávněně milionové částky ze státního rozpočtu, na úkor ostatních politických stran, a dokonce i na úkor ostatních krajů České republiky?

Česká republika je jedinou z 31 zemí Evropy, (s výjimkou Itálie), kde se konají volby po dobu dvou dní, v pátek 14 – 22 hodin a v sobotu 8 – 14 hodin. Trvání voleb v délce dvou dní si zavedli komunisté, aby mohli případně v noci z pátku na sobotu volební lístky vyměnit. Demokratický režim, místo aby tuto anomálii zrušil, tak v ní pokračuje.

Při konání voleb pouze jeden den, by se ušetřilo více jak 250 milionů Kč. Ministr financí, který si stěžuje, že mu chybí finanční prostředky na sociální služby, najednou tyto peníze nechce. Proč?

Je bezpodmínečně nutné, aby se i v České republice volilo jako v ostatních civilizovaných zemích Evropy pouze jeden den tak, aby volební schránka byla po celou dobu trvání voleb pod přímou a osobní kontrolou volební komise!

Při veřejné kontrole voleb, kterou jsme provedli zástupci sdružení zjistili tyto možnosti falšování voleb:

  • Klíče od volební místnosti z pátku na sobotu nemusí mít u sebe předseda volební komise, ale správce budovy, který neskládá státem stanovený volební slib (Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).
  • Papír, kterým se zalepí dveře od volební místnosti, není označen řádným státním pečetítkem, ale pouze podpisy členů komise.
  • Volič se NEPODEPISUJE do volebního seznamu, že hlasoval. Takže je zcela v pravomoci členů volební komise, kolik udělají čárek a hlasů za účast voliče ve volbách, kterých se ale on vůbec nezúčastnil.
  • Při soudních stížnostech proti falšování voleb nejprve rozhoduje krajský soud bez účasti stěžovatelů. Ten prakticky všechny podané stížnosti zamítne. Dále rozhoduje Nejvyšší správní soud či Ústavní soud, ale až v době, kdy jsou všechny prvotní doklady skartované. Takže stěžovatelé nemají možnost prokázat falšování voleb.

Po staletí se lidé vybíjeli v boji o moc, někteří z nich skončili i na popravišti. Demokracie vymyslela způsob, jak uskutečnit změnu vlády bez krveprolití. Pokud je však možnost volby falšovat, potom výsledky voleb neodpovídají vůli lidu. Takže cesta k násilné změně moci je otevřena. To opravdu chceme? dodali Moravec a Berka.