První rok Nové republiky

Avatar
Původní autoři

Ivan David 
5. 10. 2014
Stránka „Nová republika“ byla založena 7. října 2013. Stejnojmenné občanské sdružení shledává dosavadní společensko-politický vývoj za nepříznivý a klade si za cíl přispět k jeho změně. První podmínkou změny je informovanost aktivní veřejnosti o reálném politickém, sociálním a hospodářském vývoji. Tato potřeba se ukázala jako zvláště naléhavá v době občanské války na Ukrajině, která hrozí přerůst v otevřený mezinárodní válečný konflikt. 

Tuto část naší činnosti můžeme pokládat za úspěšnou, když čtenost  stránky rychle narůstala ze stovek čtenářů na počátku naší činnosti až k nynějším 20 000 denně (o víkendu kolem 15 000). Z toho ovšem v průměru 39% čte jen nadpisy a perex. Skoro 60% čtenářů vstupuje na stránku téměř denně. 
 Stránka je sponzorována, a to výhradně bezplatnou prací autorů a překladatelů. Na naši stránku vkládají články čtyři spolupracovníci, asi 10 dalších nám více nebo méně pravidelně posílá články, které napsali, přeložili, nebo je nalezli a přejí si jejich další šíření. Přebírání článků z jiných podobně zaměřených stránek (vždy s uvedením původu) pokládáme za propagaci dalších podobně zaměřených webů a zejména šíření informací, které jsou mainstreamovými médii ignorovány nebo zkreslovány. Jsme rovněž vděčni za přebírání našich článků s uvedením původu.
Naše práce je limitována našimi zdroji. Z toho důvodu nemůžeme ověřovat zprávy z několika nezávislých zdrojů a proto se nám nejméně ve třech případech z více než 2300 publikovaných článků stalo, že informace se ukázaly být podvržené nebo pochybné.
Cílem politické iniciativy Nová republika, která je registrována jako občanské sdružení je příprava alternativního politického programu k současné praxi, která je více nebo méně konformní s neoliberální ideologií. Tato část našeho záměru se nám daří méně. Ukazuje se, že ti z našich sympatizantů, kteří mají potřebné znalosti a schopnost koncepční práce se cítí být kompetentní v úzce vymezené oblasti a navíc se často obávají, že otevřená spolupráce s nekonformní iniciativou by mohla ohrozit jejich existenční postavení. Jsou však někdy ochotni spolupracovat jako anonymní autoři nebo konsultanti. 
Vedle informací na stránce „Nová republika“ organizujeme přednášky a panelové diskuse, které jsou pak dostupné jako videozáznamy i těm, kteří se jich osobně nemohli zúčastnit.
Obdrželi jsem doposud přes šedesát přihlášek, z toho ovšem většina projevila zájem o spolupráci jako „sympatizanti“. Naproti tomu se nám formálně dosud nepřihlásili všichni pravidelní spolupracovníci. Pro přihlášené připravujeme klubovou činnost. První je diskusní panel „Možnosti radikální pozitivní změny společenského systému“, který se koná ve čtvrtek 9. října v Praze 1 na Novotného lávce 5 od 17.30 hod. Protože většina přihlášených ke spolupráci je mimopražských, počítáme s konáním dalších akcí mimo Prahu, pokud nám místní pomohou se zajištěním sálu a s propagací akce. 
Do konce roku plánujeme také radikální přepracování internetové stránky „Nová republika“, aby více vyhovovala našim záměrům. Věříme, že se nám tohoto cíle podaří dosáhnout s pomocí příjmu za reklamu, z níž financujeme také pronájmy sálů a další nutné výdaje. Věříme, že se nám podaří pro naši činnost získat i další zdroje, i když zřejmě i nadále zůstane hlavním zdrojem vytvářených hodnot dobrovolná bezplatná práce našich spolupracovníků.