Putin o dodávkách plynu do Evropy, sankcích a pokusech o nátlak na Rusko

Avatar
Původní autoři

17. 10. 2014   Hlas Ruska
Prezident Putin mluvil v interview pro srbský list Politika o urovnání konfliktu na Ukrajině, o tranzitní přepravě plynu přes její území, o sankcích EU a USA proti Rusku a o pokusech nátlaku na něj. Dotkl se rovněž dalších aktuálních témat.
V předvečer své návštěvy v Republice Srbsku načasované na 70. výročí osvobození Bělehradu od německo fašistických uchvatitelů poskytl prezident Ruska Vladimir Putin interview pro srbský deník Politika.

Prezident Putin připomenul o společném boji proti hitlerovským okupantům v letech Druhé světové války a zdůraznil, jak je nyní důležité, aby si lidé v různých zemích pamatovali na to, jak hrozné následky mohou mít pokusy o dosažení pochybných geopolitických cílů jakýmikoliv prostředky. Je nutno udělat všechno pro zabránění podobným tragediím v budoucnu, prohlásil.

Bohužel „vakcína“ proti nacistickému viru vypracovaná v průběhu Norimberského tribunálu, přestala v některých evropských státech působit, konstatoval prezident Putin. Názorným svědectvím tomu jsou otevřené projevy neonacismu, které se už staly běžnou záležitostí v Lotyšsku a jiných baltských zemích. Zvláštní znepokojení vyvolává v tomto smyslu situace na Ukrajině, kde došlo v únoru k protiústavnímu státnímu převratu, jehož hybnou silou byli nacionalisté a jiná radikální seskupení.

Kdy odpovídal na otázku o možném snížení dodávek ruského plynu do Evropy kvůli dluhu Ukrajiny a o perspektivách projektu Jižní proud, prezident Putin zdůraznil, že Rusko zcela plní své závazky v dodávkách plynu evropským spotřebitelům, a že počítá s dalším prohlubováním součinnosti s EU v oblasti energetiky.

V posledních měsících zvyšuje Gazprom urychleným tempem zásoby plynu v evropských podzemních plynojemech, oznámil Putin. Tato opatření mají zabránit přerušení tranzitu a zajistit vhodnější podmínky pro překonání špičky spotřeby v zimním období.

Bereme nesporně v úvahu rizika spojená s krizovými jevy na Ukrajině, prohlásil ruský prezident. Dodávky do této země musely být v červnu letošního roku zastaveny, protože kyjevské úřady odmítly zaplatit již dodaný plyn. Na konci léta a na začátku podzimu se konala řada intenzivních konzultací v třístranném formátu Rusko-EU-Ukrajina, v jejichž průběhu se projednávala možná vzájemně přijatelná řešení otázek ukrajinského dluhu za plyn a stabilního tranzitu uhlovodíkových surovin do Evropy. V Moskvě jsou připraveni na pokračování v konstruktivních jednáních o této tématice.

Pokud jde o další perspektivy exportu plynu z Ruska do Evropy, prezident Putin uznal, že problém tranzitu přes ukrajinské území zůstává i nadále. Jedním z očividných řešení je diverzifikace tras dodávek. V této souvislosti v Moskvě počítají s tím, že Evropská komise urovná v nejbližší době otázku plného využití plynovodu OPAL. Kromě toho je nutno odblokovat situaci s Jižním proudem. Tento projekt přispěje znatelným přínosem ke komplexní energetické bezpečnosti v Evropě. Vyhrají tím všichni – jak Rusko, tak i evropští spotřebitelé.

Zcela očekávaně položila Politika Putinovi otázku o ekonomických sankcích EU a USA proti Rusku. Co je jejich konečným cílem a jak dlouho mohou trvat?

Tuto otázku by bylo lépe položit předákům USA a EU, řekl Vladimir Putin. Nikoli Rusko napomáhalo státnímu převratu na Ukrajině, který měl za následek nynější vážnou vnitropolitickou krizi a občanský rozkol. Právě protiústavní uchvácení moci se stalo výchozím bodem následujících událostí včetně na Krymu. Obyvatelé Krymu chápali složitost a nepředvídatelnost vývoje situace, bránili svá práva na mateřštinu, na svou kulturu a dějiny, a rozhodli uspořádat v plném souladu se Stanovami OSN referendum, podle jehož výsledků se poloostrov znovu sjednotil s Ruskem.

Naši partneři musí dobře chápat, že pokusy vyvíjet nátlak na Rusko pomocí jednostranných a nelegitimních omezovacích kroků nepřibližují urovnání, ale jen komplikují dialog. O jaké snaze o deeskalaci na Ukrajině může být řeč, když rozhodnutí o nových balících sankcí se přijímají prakticky současně s dosažením dohod o mírovém urovnání? Je-li tím hlavním snaha izolovat naši zemi, pak je to naprosto absurdní a iluzorní cíl. Je jasné, že to není možno uskutečnit, a přitom může být ekonomickému zdraví Evropy a celého světa způsobena velká škoda.

Pokud jde o dobu platnosti omezovacích opatření, to také záleží na USA a EU. Ze své strany budeme vyváženě přistupovat k hodnocení rizika a následků použití sankcí a reagovat na ně vycházejíc z národních zájmů, prohlásil prezident Putin v interview pro srbský list Politika.