Stát, který poráží sám sebe

Avatar
Původní autoři

Jiří Jaroš Nickelli
1. 10. 2014  České národní listy
Soud republiky soudí žalovanou za skutečnost, že žalovaná obhajuje republiku proti žalobcům republiky. Soudí ji za knihu, kde obhajuje dekrety a poválečný dekretální akt státu proti kolaborantu. Soudí ji za akademické úvahy o osudu kolaboranta.

Jedině tak lze charakterizovat soud dcer Salmových z bývalého konfiskovaného panství Rájec proti knize Mgr. Nečasové, ředitelky blanenského muzea.

Přitom odvolací Vrchní soud v Olomouci žalovanou totálně osvobodil. Nato Nejvyšší soud v Brně z důvodů známých jen jemu opět zrušil osvobozující rozsudek – a to zdaleka nikoli ve všech částech! – a žene žalovanou k novému soudu.

O tempora, o mores, zvolal by římský senátor z dob republiky.

Nejde o to, jak tento nový soud dopadne. Jde o to, že tento soud se vůbec neměl konat. Kde zůstala Listina práv a svobod, kde zůstaly její články 15 a 17? Bude se opět – jak se již jednou stalo jinde – bude operovat s “vyvoláváním dojmu” a s “nepřípustným zjednodušováním” – anebo vše bude jinak?

Žalovaná je členkou ČSOL a ČSBS. Tyto organizace ji nemohou nijak pomoci a nijak ji ochránit. I tato skutečnost patři k tragedii současné republiky.

Zbývá jen doufat, že Vrchní soud opět prokáže svou moudrost a osvícenost – což prokázal již dvakráte předtím. Jako jediný soud v těchto kauzách v republice. Asi je Olomouc šťastným ostrovem v jinak zabahněném moři justičních vod republiky? Zůstane jím i nadále? …

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice