Štěch už úplně zTOPkovatěl?

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
21. 10. 2014  zdroj

Zatímco bývalá místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková lítostně rozjímá, proč ji voliči neprojevili dostatečnou přízeň v senátních volbách, aniž by reflektovala, v čem (s výraznou pomocí své strany) selhala, vydal se zcela nečekaně stejnou cestou jako ona stávající předseda senátu M. Štěch:
Evropská unie by měla Ukrajině nabídnout reálnou možnost stát se jejím členem, přestože půjde o velmi složitý proces. Na konferenci Dny USA a Evropské unie na pražském Žofíně to prohlásil předseda Senátu Milan Štěch. “Ukrajina potřebuje pomoc a asociační dohoda je dobrým krokem,” řekl Štěch. “Není ale dostačující. Ukrajina musí mít jasnou možnost a reálný výhled na vstup do EU,” vysvětlil.

Zároveň ale dodal, že ukrajinská cesta do EU bude nesmírně složitá. V tuto chvíli podle něj není “reálné a slušné” slibovat vstup v blízkém horizontu. Štěch zdůraznil, že krizi na Ukrajině “v žádném případě nelze vyřešit vojensky, ale pouze diplomaticky”. Podle jeho názoru měla vnitřní krize na Ukrajině, která se rozvinula do nynějšího konfliktu, tři hlavní příčiny.

Hlavním spouštěčem podle něj byla neustále se zhoršující ekonomická a sociální situace občanů, která také Ukrajince vyhnala do ulic. Dalším výrazným problémem podle Štěcha byl boj oligarchů o moc a ekonomické pozice. “Z Ukrajiny se vyvádělo velké bohatství, které teď chybí při řešení velkých infrastrukturálních a sociálních problémů,” zdůraznil Štěch. Za třetí jde o rozdílný pohled Ukrajinců z východu a západu země na roli Rudé armády. Zatímco na východě považují sovětské vojáky jednoznačně za osvoboditele od nacistického Německa, podle západu šlo jen o další okupaci, tentokrát ze strany SSSR, zdůraznil předseda Senátu s tím, že téma druhé světové války je na Ukrajině stále velmi živé. Štěch doplnil, že česká společnost je v pohledu na ukrajinskou krizi i protiruské sankce rozdělena.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/351079-stech-eu-by-mela-ukrajine-nabidnout-clenstvi.html

Nabídka “jasné možnosti a reálného výhledu vstupu do EU” Ukrajině je rozhodně překvapující. M. Štěch ji sice mírní. Ale to je spíše jen “fíkový list” překrývání reálných problémů místo jasného vyjádření. V kontextu uvažování o možnosti vstupu Ukrajiny do EU musí být jasně řečeno, že Ukrajina může vstoupit do EU poté, co:

1. Přestane být její politický systém podřízen moci oligarchů (velkozločinců).

2. Přestane být zneužíváno paralyzování institucionálního systému Ukrajiny nadřazenou mocí oligarchů k teroru (včetně vražd a vyvražďování) proti jednotlivcům (v rámci vyřizování osobních účtů, ekonomickým a pozičním ziskům, likvidaci nepohodlných osob i osob, které se pokoušejí uchránit funkci institucionálního systému) a proti skupinám osob (politickým stranám či proti národnostním skupinám formou nacionálně motivované genocidy).

3. Přestane systematické oživování a propagování symboliky Třetí říše, návazně pak přeměna této symboliky ve státní ideologii a navazující praxi.

To, co je uvedeno v příslušných třech bodech je totiž naprosto a zcela nejen neslučitelné s tím, na čem je založena EU, ale směřuje přímo proti samotnému základu EU. Bez jasného vyjádření vyzývat ke vstupu Ukrajiny do EU (byť i s nepatrnými výhradami, nepatrnými z hlediska toho, co se na Ukrajině děje) není nic jiného než IMPORTOVÁNÍ POZDNÍHO MAJDANU do ČR a EU, je to rozvracení systému bezpečnosti a samotného základu EU. Je politika, kterou dominantně reprezentovala TOP a která byla v říjnových volbách jednoznačně odmítnuta.

Pro úplnost – pod pojmem “POZDNÍ MAJDAN” chápu následující: Je to výsledek procesu, který začal oprávněnou sociálně motivovanou vzpourou proti rozkrádání země oligarchy, vzpourou podpořenou nereálnými sliby současné euroreprezentace, procesu, který byl vygradován účelovým střílením do protestujících i policistů, který byl následně ovládnut a nasměrován (právě některými z oligarchů) zcela jiným směrem a obrací se dnes proti občanům Ukrajiny.

Je otázkou, proč se právě M. Štěch nechal zneužít, když je dlouhodobě jasné, že se realizuje dobře připravovaný scénář velkého zvratu poválečného vývoje, viz např. článek ještě ze začátku tohoto roku:

http://radimvalencik.pise.cz/1107-pokus-o-hnedy-puc-na-ukrajine-ne-v-eu.html

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1752-stech-uz-uplne-ztopkovatel.html