Ukrajina “zakázala” média LLR jako “separatistická”


9. 10. 2014   zdroj
Státní výbor pro televizní a rozhlasové vysílání Ukrajiny oslovil státní registrační službu v zemi a požadoval zrušení registrace tří luganských vydání “separatistického zaměření”, z nichž dvě již nevycházejí. Jedná se o noviny “XXI. století”, “Republika” a “Život Luganska”, z nichž období ostřelování ukrajinskou armádu přežily pouze první. Byly denně vydávány na obyčejných listech kancelářského papíru a tištěny na kancelářské tiskárně.


Jako jediný zdroj informací v obklíčeném městě byly noviny distribuovány vedle budovy Luganské administrativy. Denně se tam shromažďovaly obrovské fronty občanů. Nyní jsou již noviny “XXI. století” tištěny v tiskárně a dodnes jsou nejpopulárnějším vydáním v Lugansku.

“Státní výbor pro rozhlasové a televizní vysílání na Ukrajině společně s Odborem pro ochranu národní státnosti SBU a veřejností i nadále odhalují separatistický tisk,” oficiálně komentoval přijaté rozhodnutí Státní výbor. “Noviny podobného zaměření nemohou být registrovány ve státním rejstříku tištěných médií a informačních agentur jako subjekty informační činnosti.”

Ve svém čísle 6. října se redakce luganských novin “XXI. století” vyjádřila k rozhodnutí ukrajinských úředníků takto: “Kyjevským úředníkům vůbec nevadí, že již žijeme a pracujeme v jiném státě, a že v rámci rádoby mírového procesu byla jejich parlamentem vyhlášena rádoby amnestie… Je jasné, že jejich ruce jsou krátké, a že v LLR jejich rozhodnutí, mírně řečeno, nejsou aktuální. Nemáme zatím v úmyslu distribuovat naše noviny v Kyjevě. Lugančané se svým nadšením vůči nám projevili ve strašných měsících obklíčení, což zřejmě novinám nemohou odpustit ukrajinští vládci neštěstí…

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová