Ukrajinská svodka ze dne 30. 9. 2014 – dnes věnovaná Liboru Dvořákovi z ČRo

Avatar
Původní autoři

Ernest
1. 10. 2014  Kosa zostra (vlkp)

30/09/14. Přidal blogger Dmitrij Dzygovbrodskij.
V Donbasu se v posledních několika týdnech se nachází více a více masových hrobů civilistů. V těch oblastech, které byly kontrolovány Národní gardou Ukrajiny.

Mezinárodní pozorovatelé, stejně jako OBSE, nemá žádné právní možnosti vyšetřování. A proto se zástupci domobrany Novorussii obrátili s návrhem do Kyjeva obecně a částečně i k ukrajinské armádě, na vytvoření trojstranné mezinárodní komise – Novorossia, Ukrajina, Evropa – pro vyšetření masových hrobů a identifikaci pachatelů vražd civilistů.

Z „nepochopitelných“ příčin Kyjev ignoruje tyto návrhy. A kyjevská média usilovně mlčí o takových otevřených, spravedlivých nabídkách zástupců Novorossii. Domobrana Novorossii již dokázala činem, že je ochotna podporovat mezinárodní vyšetřování, když předala „černé skříňky“ Boeing neporušené. Ale nyní k návrhu na spravedlivé, otevřené a mezinárodní vyšetřování masových hrobů v Donbasu Kyjev tvrdošíjně mlčí. Naskýtá se otázka: Proč?

(Všechny texty bez označení zdroje jsou převzaty z  vk.com/strelkov_info)

30/09/14. Komentuje vojenský analytik „colonelcassad“.

„Bylo tolik křiku na téma, že obchod s orgány na Donbasu je falešný a horor, ale hleďme, historie již došla k OBSE. Mezitím pokračují objevy nových hrobů mučených civilistů a domobranců. Vzhledem k tomu, že hledání a exhumace takových hrobů je ve skutečnosti na začátku, jsem přesvědčen, že takových hrozných objevů bude ještě nemálo. Je pozoruhodné, jak se chunta snaží rozdělit Národní gardu a „další bezpečnostní složky“ – říkají Národní garda samozřejmě může, ale ostatní – ne, ne. Ale vzpomínám na zmrzačené zajatce, mučené 25. aeromobilní brigádou a příkaz Strelkova důstojníky této brigády do zajetí nebrat, to připomíná pokus wehrmachtu svalit všechny zločiny wehrmachtu na SS. Je zřejmé, že v rámci nalezení obětních beránků, se budou snažit svalit celou vinu na represivní prapory“.

29/09/14 Prohlášení odborníka OBSE: Na území pod kontrolou ukrajinských dobrovolnických praporů hromadně popravují domobrance (VIDEO)
Člen expertní skupiny OBSE, aktivista za lidská práva z Litvy Einars Graudinš se domnívá, že na území pod kontrolou ukrajinských dobrovolnických praporů, jsou prováděny hromadné popravy.

„Po všem, co jsem viděl, mohu udělat jednoznačný závěr, že na územích okupovaných polovojenskými formacemi kyjevských orgánů, probíhají masové popravy zajatých domobranců, tedy je vedena nekonvenční válka a rovněž probíhají mimosoudní popravy civilního obyvatelstva,”
– řekl po návštěvě hromadného hrobu v obci Nižnaja Krinka (DLR).
„Vycházejíc z mezinárodního práva je to možné považovat za válečný zločin, za genocidu proti vlastnímu lidu. To se stalo ve Rwandě, Jugoslávii a viníci musí být nalezeni a potrestáni. Měli by být postaveni před mezinárodní tribunál. Chci zvláště zdůraznit, že válečné zločiny jsou nepromlčitelné.”
Na otázku, zda vyšetřování mezinárodních organizací bude objektivní, expert řekl: „Na základě předchozích zkušeností v Jugoslávii, můžeme říci, že vyšetřování nebude zcela objektivní.

Buďme realističtí: dnes v Organizaci spojených národů vedoucí roli hrají Spojené státy. Ale při velmi principiální pozici Ruska, při vhodném diplomatickém úsilí, bude možné dosáhnout toho, že se uskuteční skutečné soudní procesy s viníky, odpovědnými za tuto tragédii, kde obvinění a obhájci budou mít plná práva“ – řekl zástupce OBSE.

30/09/14 Zpráva domobrany DLR.

V Doněcku je to velmi horké. Zvláště v Putilovce. Lidé jsou ve sklepích. V dopoledních hodinách je ostřelují bez přestávky.
10,00 – (Petrovka) – zásah, možná stadion
– Ul.Markina – střepiny
– V oblasti NČG železniční stanice – střepiny
– Ul. Artemovskaja – zásah na dvůr, nejsou žádní zranění
– granát dopadl mezi uhelnou a cikánským domem
– zásah na 11. dole na haldě
– Na Putilovské ulici č. 18 – shořela soukromá sauna
– Ul. Listoprokatčiků č.13 – zasaženo 9. patro, hoří 8.-10. podlaží
– Osada Abakumova – soukromý sektor (bar), ulice a číslo popisné není známo, je obětí (muž)
– Ul. Romanovského – shořel stánek
– Trudovskoje – požár na Kremenné č. 7
– Ul. Čapajeva č.1B – zásah 5. patro ubytovna
– Ul. Čapajeva  č. 5 – vyražená okna, proražené všechny trubky, voda teče po ulici
– Ul. Čapajeva č. 9 – vyražená skla
– Ul. Čapajeva č. 8 2. vchod – zásah na ulici
– Ul. Čapajeva č. 4 – v blízkosti druhého vchodu, vyražená skla
– Ul. Čapajeva č. 6 – je oběť (žena)
– Ul. Socialističeskaja č. 12 a č. 19 – domy hoří
– Soukromý sektor, za 43. školou – zásah do dvora, okna a vrata vyvrácena
–  Ul. Rubense č. 44 – zásah do střechy, vyražená skla
– Ul. Prišvina dům č. 9 – zásah
(zdroj)

V současné době jedním z nejzávažnějších problémů ukrajinských orgánů, jsou takzvané dobrovolnické prapory. Vytvořili je ze skinheadů a neonacistických příslušníků komunit a kriminálních živlů a se staly nezávislými faktory, sociálně – politického života země a zdrojem konstantních bolestí hlavy kyjevské chunty, která je z části jejich tvůrcem.

Ve skutečnosti, jak uvádí řada ukrajinských politických analytiků, samo vytvoření těchto jednotek, jejichž základem se staly sotni „sebeobrany Euromajdanu“ a „Pravý sektor“, bylo motivováno touhou nové „vlády“ zbavit se těchto mladých, radikálních lidí, kteří je přivedli k moci a nyní vyžadují svůj podíl na revolučních výdobytcích. A pak je tu možnost jejich využití na Donbase, a dokonce i ve prospěch případu „Jedinoj Ukrajiny„.
Ale vše dopadlo trochu jinak. Vojáci a zvláště velitelé těchto praporů, zejména v očích veřejnosti získalo auru „hrdinů“ a advokátů celistvosti Ukrajiny a jejich vliv ještě více zesílil. V bojovém smyslu hodnota těchto jednotek byla nízká, ale oni sami se brzy přestali hrnout do boje, uvědomili si, že setkání s domobranou jim žádné bonusy nepřináší.

Přitom vojáci a velitelé dobrovolných praporů často v Kyjevě obtěžují orgány svými požadavky a hrozí novým Majdanem.Vážným problémem je přítomnost otevřených nacistů v těchto skupinách při jednání s Kremlem, který se nechce smířit s jejich existencí. Nevzbuzují nadšení ani u západních spojenců, jako například Německa, které se bojí jako ďábel svěcené vody, nacistických pozdravů, hákových křížů a runových symbolů, toho všeho, co dává dobrovolnickým praporům jejich jedinečný „šarm“.

Situace se zhoršila poté, co inspektorům OBSE zástupci Novorossii ukázali těla obětí hromadných poprav spáchaných „dobrovolníky“. Stručně řečeno, i Západ i Moskva ukázaly vzácnou jednomyslnost ve vztahu k nacistickým praporům a požadují od Kyjeva se jich zbavit co nejdříve.

Nejdéle tomu vzdoruje hlavní sponzor a tvůrce těchto jednotek Benja Kolomojskij, který do nich investoval spoustu peněz a úspěšně je používá ke svému prospěchu při překreslování ekonomické mapy Ukrajiny.
Ale i jeho se podařilo „přesvědčit“, když se objevila informace o hromadných popravách Židů jeho důvěrníky v Dobropole a hrozilo zbavení izraelského občanství.
Dobrovolníci se stali pro Kyjev příliš velkým a hektickým problémem, jako kdysi pro Hitlera a jeho okolí se stali zátěží stormtroopeři SA.
Revoluce, jak známo, požírá své děti, také na Ukrajina se dnes připravuje na „Noc dlouhých nožů“.
Přípravu již cítí i sami „dobrovolníci“. Jeden z nich – dobrovolník 72. brigády Sergej Kostakov dokonce vystoupil před sympatizujícími ukrajinskými médii s tím, že s mnoha muži praporu „Azov“ a dalších podobných formací bylo zahájeno trestní stíhání. „Konkrétně v praporu „Azov“- proti 99% lidí již bylo zahájeno trestní stíhání. Jenom čekají, až již je nebudou potřebovat pro válku se separatisty, když je nebudou muset posílat vpřed, na jatka. Pak je zavřou do vězení“- řekl Kostakov.

To potvrzují i zdroje blízké SBU, což znamená, že v tomto okamžiku probíhá intenzivní sběr materiálů proti dobrovolníkům. Není pochyb o tom, že jedním z hlavních problémů, bude proces neutralizace vojáků těchto praporů, kteří jsou ozbrojeni a nejsou zvyklí dodržovat jakýkoli rámec.
Nejspíš k tomuto úkolu může být použito nejschopnější a nejtvrdší jednotky ukrajinské armády a NGU, s personálním složením ze staré školy, pociťující “třídní nenávist“ k “národním revolucionářům”.
V každém případě provedení „Noci dlouhých nožů“ je dnes pro chuntu nejvážnějším úkolem .
(zdroj a zdroj)

Z Facebooku Semjona Semenčenka:

Ukrajinská vojenský organizace uspořádala setkání v Ukrajinském domě. Shromáždilo se 140 zástupců samooboron, územních praporů, dobrovolnických organizací ze všech ukrajinských oblastí. Přijali následující rozhodnutí:

1) V nejbližší době vytvořit tři centra přípravy instruktorů pro územní obranu a partyzánské hnutí: ve Lvově, Charkově a Dněpropetrovsku. Směry vzdělávání: zdravotníci, odstřelovači, granátometníci, taktický výcvik, střelecká příprava, ženijní příprava.

2) Provést regionální semináře k otázkám: organizování společenských kampaní s cílem vyvíjet tlak na orgány moci, organizování charitativní pomoci pro dobrovolnické organizace.

3) Vytvořit tiskovou agenturu zahrnující novináře, psychology, historiky, specialisty na reklamu proti ruské propagandě a poraženeckým myšlenkám v ukrajinském informačním prostoru.

Byl vytvořen štáb pro organizaci systematické práce v regionech, třetí schůzka ukrajinské vojenské organizace (UVO) se bude konat v Charkově nebo Oděse příští neděli. Žádosti osobní, místo a čas budou určeny dodatečně.

30/09/14 Zpráva domobrany ráno 30. září

„Během dne došlo k opakovanému porušování příměří ze strany ukrajinských sil:
10.30 – V Doněck na letišti rozstřílel nepřítel auto parlamentářů DLR, které se pohybovalo pod bílou vlajkou a mělo jednat se zástupci ukrajinských vojáků. Jeden domobranec byl zabit a jeden zraněn;
14.25 – dělostřelectvo ostřelovalo obytné čtvrti obce Rassypnoje. 3 domy poškozeny, poškozena trafostanice;
17.40 do 20.30 – z BMP a minometů a malých střelných zbraní ostřelovali Ukrajinci kontrolní stanoviště domobrany v obci Nikišino. Žádné oběti;
20.10 – z nepřátelských pozic v osadě Granitnoje minomety ostřelovaly pozice domobrany u osady Novaja Marjevka;
23.00 – dělostřelecké ostřelování obytných čtvrtí a infrastruktury v osadách Stožkovskoje a Kirovskoje.

Podle zpravodajských informací, vedení ATO pokračovalo v přeskupení ukrajinských vojáků, doplnění mužstvem, zbraněmi a technikou.
Na území Nového Ruska, obsazeného nepřáteli, pokračovala zvěrstva a zneužití civilních obyvatel.
Podle místních obyvatel v lokalitě Mariupol jednotky Národní gardy prováděly prohlídky u civilních obyvatel.
Jejich akce vojáci Národní gardy vysvětlovali nutností prověřování jednotlivců a identifikovat osoby zapojené do bojů na straně domobrany.
„Podezřelé“ osoby zadržovali údajně do objasnění okolností. Následně byli zadržení posláni pracovat na další opevňování opěrných bodů a kopání zákopů v postavení ukrajinských vojáků“.

30/09/14. 11:55. Přidali novináři.

„V Oděse se úřady chystají rozdat zbraně euromajdancům. Ministerstvo obrany Ukrajiny dohodlo, že dají oděským euromajdancům zbraně, údajně na ochranu administrativních budov v případě útoků. V pondělí to oznámil šéf úřadu na ochranu veřejného pořádku a hranic Ukrajiny Denis Paksienko ve vysílání oděského 7.kanálu. Podle příkazu ministerstva obrany Ukrajiny v Oděse budou zformovány čtyři roty k ochraně administrativních budov, včetně vojenských úřadů, před pokusy o útok. Dobrovolníkům budou vydány střelné zbraně. Roty dobrovolníků budou tvořit příslušníci oděského „Euromajdanu“.

30/09/14. Přidal Graham Phillips.

O Porošenkovi a jeho slibech.

„Každý dokument podepsaný Porošenkem zde znamená méně než kus použitého toaletního papíru. Tato dohoda rovněž nemá význam. Porošenko nemá žádnou kontrolu nad svými vlastními vojáky. Domobrana k němu rovněž cítí nenávist. Cokoliv, co nabízí ten člověk, lidé z DLR a LLR nepřijmou . A domobrana a obyčejní civilisté jej řadí mezi vrahy.”

Mé dojmy z ukrajinské armády.
„Když jsem byl zadržen poprvé, ukrajinští vojáci mohli nechat oči na mé vysoce kvalitní neprůstřelné vestě, páté třídy ochrany. Myslím, že chtěli zabavit vestu i helmu, ale pak se vygooglili, kdo jsem, a kontaktovali úřady. Vestu už zabavili. Během druhého zatčení „odešla“ nová vesta, navíc mi vzali peníze, auto a nějaké osobní věci. Ukrajinští vojáci dělají, co chtějí, kradou vše, co lze použít, a pak to dávají těžkou ruku, a třesou se před zástupci represivních ukrajinských orgánů. Ukrajinci mi ukradli auto na letišti v Doněcku 22. července, když mne zajali podruhé. To bylo auto mých snů, utratil jsem za něj téměř všechny své peníze vydělané při první cestě do Slovjanska. Jím jsem jel z Anglie do práce v Doněcku. Ukrajinští vojáci mi jej ukradli druhý den mého pobytu v zemi. Okamžitě mě sbalila SBU, deportovali, zakázali na dobu tří let vstup. Ukazuje se, že ukrajinská armáda – není opravdová. Opravdoví vojáci nekradou auta. Jsou to fašisté, zločinci a zloději, kteří ukradli můj krásný Rover 75. Musím být objektivní, abych i nadále psal zprávy neutrálním způsobem. Ale měl jsem velmi rád své auto, které jsem vlastnil jen dva týdny! „

(Pozn. překl. – Graham Philips je reportérem BBC.)

Tolik Ernest

– – –

Pokračuje VLK z Kosy:

No já sice už době uzávěrky dnešní svodky měl být doma na plném internetovém připojení, které by mi umožnilo přidat k Ernestovi další věci, leč vlk míní a Karkule mění. Takže dám jen pár nejzákladnějších informací, jak mne samy našly během včerejšího dne.

Začneme mapami:

Ukrajinská:

opolčenská:

komentovaná interaktivní:

je dnes kraťoučká!

A teď k dalším událostem:

Sankce:EU se včera usnesla, že ohledně sankcí vůči Rusku nebude nic měnit. Ani nepřidá, ani neodvolá, ačkoli Sobotka velmi opatrně vyslovil názor, že je čas na přemýšlení o jejich zmírnění. Prý se k tématu vrátí EU za měsíc. Zatím prý Rusko má stále několik tisíc vojáků na Ukrajině /NATO ovšem hovoří o daleko menších počtech/, ačkoli nikdo nikdy žádného Rusa na východě UK věrohodně neidentifikoval. Tedy s výjimkou Porošenka, Jaceňuka, Lysenka a  Tymčuka….

Merkelová se nechala slyšet, že EU bude muset přehodnotit svou energetickou politiku. Že by zase zavelela, v prvním kroku k návratu k jádru? A ohledně plynu jdou hlasy, že jako místo Ruska by se mohl dovážet z Iránu!!!!! Není to náhodou ta země, která je sankcionována posledních 20 let, a o  které si US a  EU do teď myslely a zejména prohlašovaly, že je to sama peleš lotrovská a  vlk s  nimi, v této věci, bezvýhradně souhlasil? A nyní to má být alternativa k ruským dodávkám plynu?!! Jestli ano, je na čase abych stejně odstavil plynové kotle zase zavedl topení na uhlí…

Pojďme dál.
I přes výhrady, které v poslední době mám k vysílání veřejnosprávního rozhlasu – zejména zpravodajství Radiožurnálu a jeho ukrajinských zpravodajů nebo komentátorských stars typu Veronika Sedláčková či Helena Šulcová, je pro mne nadále jasně nejspolehlivějším mediem v  českém veřejně zpravodajském prostoru.

Nicméně včera jsem měl to potěšení 3x slyšet vstup hlavního experta ČRo na Rusko a Ukrajinu – Libora Dvořáka. 1x na Radiožurnálu , 1x na Stanici Česko a  následně ještě na ČT 24. A  vždycky to bylo k nejzásadnějšímu tématu posledních dnů – nově objeveným masovým hrobům na Ukrajině.

Libor Dvořák mi byl před nějakým časem na Kose doporučen v jedné z diskusí, bohužel už nevím kterým Kosířem, jako férově a nestranně referující. Tehdy jsem mlčel a tiše nesouhlasil. Ale budiž, nesledoval jsme jej nijak usilovně a leccos mi mohlo uniknout. Ne tak včera! Tři zpravodajské vstupy na třech stanicích a vždycky k jednomu a tomu samému tématu – masové hroby, v místech, kde prokazatelně byla do posledních dnů dislokována kyjevská vojska.
A zodpovědně říkám – Libor Dvořák má obrovskou kliku, že jsem mimo slušně použitelný internet. Byl bych s ním totiž provedl totéž, co nedávno s Josefem Pazderkou – rozebral ho na elementární částice a  konfrontoval s  doložitelnými fakty. Nedám ani linky na ty pořady, protože i to je dnes příliš složitý úkol pro můj internet. Ale abych dal nějakou představu, nabídnu malé vodítko – zde je přeci jen link na to vystoupení Libora Dvořáka na ČT 24 včera odpoledne.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058320930

A na záznamu vysílání si najeďte na čas záznamu kolem 15:22 min. Tam je Libor Dvořák a komentuje kauzu masových hrobů…. Nebojte, nebude vás to stát moc času – necelou minutu. V čase záznamu 16:15 je už jiné téma.

Budu jej parafrázovat:

No nějaké objevy hrobů jsou, to jo, ale chtělo by to ověřit! A nejlépe mezinárodními pozorovateli. Že už tam jsou ? No jo, ti jsou z přece z Ruska, a  Rusko je stranou konfliktu, takže neee . No a pak tam byli nějací Francouzíci .. nooo, nooo, ale stejně – kdyby takhle bylo OBSE, tak ti by to mohli vyšetřit…

Tak tohle je shrnutí toho, co Libor Dvořák vyjevil včera odpoledne do vysílání ČT 24. V obou příspěvcích pro ČRo to bylo daleko výživnější.

Tam se člověk dozvěděl , že

– válečné zločiny se tak nějak stávají i když je to smutné,

– že není jasné kdo to spáchal, že AI vydala stanovisko, že zločinů proti lidskosti se dopouštějí obě strany,

– že tedy opravdu některé bataliony nemají tu nejlepší pověst,

-že by to fakt někdo měl vyšetřit,

Opět parafráze.

Nicméně ze všeho nejvíc v těch vystoupeních pro rozhlas mne dostala závěrečná sekvence jednoho z těch dvou příspěvků, kdy říká, že ten velký masový hrob, který prý byl objeven, tak jemu, že nejvíc jaksi vyhovuje vysvětlení, které se teď objevilo z Ukrajiny, že v  tom odkrytém hrobě jsou prostě ti, co zemřeli během bojů. Že jde o tedy o zemřelé vojáky a civilisty a že by to dávalo logiku, protože v  létě se mrtvoly rychle rozkládají…

Právě tahle věta způsobila, že dnes část Ukrajinské svodky věnuji právě Liboru Dvořákovi!

Já ji shledávám, stejně jako jeho ostatní vyjádření chucpe! A jeho přístup k problému jak by smet!

Ano, mrtvoly se v létě rozkládají rychle. O  tom žádná. Jenže jestliže je někde hrob, kde je pohřbeno najednou 400 lidí, tak je něco špatně. Zejména tehdy, jestli se tam najdou civilové! Identifikovat mezi nimi ženy opravdu nebude žádný problém.

I kdyby ono vysvětlení, které se tak zamlouvá Liboru Dvořákovi bylo správné, pak ti mrtví civilové budou rozhodně žalovat proti ukrajinské armádě a jejímu vedení bojů!! Ani Libor Dvořák asi nebude předstírat, že je-li někde takový počet zabitých, tak třeba 350 z nich jsou padlí vojáci protistrany. A  „jen“ padesátka připadne na nešťastné civilisty, kteří se připletli do palby, jakkoli i těch 5 desítek je, na tzv. protiteristickou osvobozovací operaci, jak je nám to Kyjevem prezentováno, naprosto nepřijatelné!!!

A to bychom se bavili o poměru civilové : vojáci o poměru 1:7! S pravděpodobností, hraničící s jistotou lze předpokládat, že ten počet bude, pokud neslavná UK Army byla hodně úspěšná, tak 50:50, tedy, že na jednoho zabitého povstaleckého vojáka připadá 1 zabitý normální nebojující občan. A  můj soukromý typ mi říká, že ten poměr 1:7 bude správný. Jen v obráceném gardu – 7 mrtvých civilistů na jednoho vojáka. Alespoň podle toho, co čtu o  válčení kyjevských a  vidím na videích! Ale nemohu to dokázat. Samozřejmě, že ne. Nicméně 400 mrtvých je šílené číslo a jestli mám se svými odhady pravdu (tedy řekněme s tím optimistickým odhadem 50:50), jde, při takovém poměru válečných ztrát mezi obyvatelstvem o genocidu! To už nejsou kolaterální ztráty! To je vyhlazovací způsob vedení války! Co kdyby se nad tím Libor Dvořák zamyslel? A přidal k tomu zamyšlení i nad tím, co vlastně říká do mikrofonů! Protože ti hodní a  správní hoši jsou přece ti, kteří se k těm hrobům se stovkami mrtvol váží!

Dožaduje se také přítomnosti vyšetřovatelů OBSE. Doufám, že mu někdo z jeho kolegů z  Rozhlasu, co chodí číst na Kosu, tenhle článek nalinkuje. Aby si početl.

Takže mu například neunikne už sám začátek dnešní Ernestovy svodky! Míním první tři příspěvky z jeho přehledu!

V prvém zjistí, že opolčenci vyzvali Kyjev a  EU, potažmo OBSE, aby byla vytvořena k vyšetření těch nalézaných hrobů společná komise, která by to vyšetřila. Kyjev i EU mlčí!!

Nejen to – Kyjev reagoval na ruské vyšetřování tak, že vydal zatykače na ruské vyšetřovatele – kvůli podpoře teroristů!

Tohle jsou ti demokraté, kterým Moskva zlovolně hází klacky pod nohy?!

V příspěvku druhém a  třetím najde informaci, že pozorovatelé OBSE jsou už dávno zaangažováni, a  že v podstatě potvrzují opolčenské verze!!!

Kdyby náhodou tomu nechtěl Libor Dvořák věřit, tak mu rád posloužím fotografií:
Jde o vyšetřování toho hrobu se čtyřmi obětmi, tuším z neděle v obci Nižnaja Krinka, kde byly nalezeny celkem 4 mrtvoly. Mučených žen se svázanými rukama a stopami po mučení! Na ruských serverech – například vk.com/strelkov_info si Libor Dvořák snadno dohledá, kdo že onu skupinu pozorovatelů OBSE tvoří!
Ušetřím mu námahu a  tu informaci od Ernesta zopakuji:

29/09/14. 12:02. Přidal štáb domobrany.
„Na místě hromadného hrobu v obci Nižnaja Krinka v Doněcké oblasti začali pracovat mezinárodní pozorovatelé z OBSE. Skupina zahrnuje odborníky z Velké Británie, Francie, Bulharsko, Litvy. Přiznali, že jsou šokováni tím, co viděli. Zahraniční odborníci sestavili oficiální zprávu o zvěrstvech, které se zde konaly během doby, kdy byla Nižnaja Krinka pod kontrolou ukrajinských sil. Podle slov odborníka z Lotyšska, se jedná zejména o mnohokrát znásilněné nezletilé dívky 12 – 14 roků. Takové věci jsou chápány jako genocida. Představitelé OBSE, slíbili, že osoby odpovědné za události, bude potrestány v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Během doby ukrajinské silové operace v Nižnoj Krinke byla zničena polovina všech domů. Obec je stále bez elektřiny a bez plynu“.

Takže shrnuto – ČRo má experta na Rusko, který dlouho a dlouho pro mne byl skutečně seriozním zdrojem. S lítostí konstatuji, že už není! Protože jemu vyhovuje vysvětlení, že masový hrob vznikl tak, že prostě bylo potřeba rychle pohřbít mrtvé. Aniž by se elementárně zabýval a tím, jak a kde se tolik zabitých asi tak mohlo vzít. Dále se dožaduje přítomnosti pozorovatelů OBSE, aniž by si dal práci zjistit, že oni tam už dávno jsou.

Představuji si situaci, kdy by Libor Dvořák se s někým soudil. O hodně. A spolehl se na experta a expertní posudek. Od někoho, kdo bude uvažovat a mluvit jako on…

Mám dost. Tohle je fakt neveselé psaní. Stejně jako je neveselá česká mediální krajina!