Valdajský Putinův projev: Ustupování skončilo

Avatar
Původní autoři

Jurij Barančik
26. 10. 2014        zdroj         DOPLNĚNO – video (s českými titulky)

Západ překročil meze a Putin přijal historické rozhodnutí – Rusko už nehodlá ustupovat.
24. října přednesl ruský prezident Vladimír Putin zásadní projev na Valdajském fóru v Soči. Skutečnost, že to byl právě programový projev ruského vůdce, podobně jako jeho vystoupení v Mnichově v roce 2007, dokazuje míra posouzení globálních a regionálních problémů a úroveň vytyčených otázek jak pro komunitu expertů, tak i pro světové lídry.


Připomínám, že předchozí nejvýznamnější zahraničněpolitickou výzvu zemím Západu Vladimír Putin přednesl 10. února 2007 na Mnichovské konferenci o bezpečnostní politice. Pokud však v Mnichově v roce 2007 Putin pevně vyjádřil nespokojenost Ruska se vznikajícími pravidly hry bez pozitivního programu, pak v roce 2014 v Soči ruský prezident přešel od výrazu “nepochopení” vznikající situace ve světě ke konstatování nemožnosti nadále zachovat nynější konfiguraci sil ve světě, a co je nejdůležitější – stávající pravidla hry, která si podle svého přání může kdykoliv změnit pouze jeden světový hráč a všichni by to měli samo sebou pochopit.

24. října v Soči udělal Putin tlustou čáru za obdobím “studené války”, která ze strany Západu pokračovala i po rozpadu RVHP a SSSR, a zformuloval ruský požadavek Západu: buď se domlouváme na nových pravidlech hry, nebo je bude Rusko určovat samostatně bez ohledu na západní partnery, především na USA. Že právě tak nyní Rusko hodlá komunikovat se Západem, o tom nejlépe hovoří i téma Valdajského klubu v letošním roce: “Světový řád: nová pravidla nebo hra bez pravidel”.

“Co nás čeká, pokud upřednostníme život bez pravidel, nechť přísných a nepohodlných, ale vůbec bez pravidel? Právě takový scénář je plně reálný, nelze ho vyloučit vzhledem k zostření situace ve světě. Řadu prognóz, když pozorujeme současné tendence, je již možné provést, a, bohužel, nejsou optimistické. Pokud se nám nepodaří vytvořit srozumitelný systém vzájemných závazků a dohod, nevytvoříme mechanismy pro řešení krizových situací, budou příznaky světové anarchie nevyhnutelně narůstat.

Již dnes se výrazně zvýšila pravděpodobnost celé řady ostrých konfliktů ne-li s přímou, pak s nepřímou účastí velkých mocností…. Ukrajina, o níž jste určitě mnoho hovořili a ještě budeme hovořit, je jedním z příkladů tohoto druhu konfliktů, které mají dopad na celosvětovou rovnováhu sil. A myslím, že zdaleka není poslední”, docela upřímně konstatoval prezident Ruska.

Znamená to, že Rusko si nestěžuje, ne nechápe, ale konstatuje to, že současná situace mu už nevyhovuje a že je připraveno jak k definování nových pravidel hry, tak i ke hře bez pravidel, ale při vývoji událostí podle druhého scénáře předem žádá, aby se již nikdo neurážel.

Znamená to, že podruhé (poprvé v Miláně) za posledních deset dnů Vladimír Putin odpověděl těm zuřivým kritikům své politiky, kteří ho obviňovali ze spojení Ruska a Novorossii. Západ překročil meze a Putin přijal historické rozhodnutí – Rusko už nehodlá ustupovat. Ten ústup z pozic, vybojovaných krví, slzami, bolestí a z pozic, které se vyvinuly na základě výsledků Velké vlastenecké války, který probíhal od rozpadu Sovětského svazu v posledních dvaceti letech, skončil. Zastavili jsme se. A dále – ani krok zpět, jen kupředu.

Navzdory všem ruským snahám o vytvoření vzájemně výhodné a rovnocenné spolupráce se Západem v posledních dvaceti letech, upřednostnily USA a další západní země řídit se v mezinárodní politice výhradně právem silnějšího. Byly zničeny a ponořeny do chaosu ekonomiky bývalé Jugoslávie, Egypta, Libye, Iráku a Sýrie.

“” Studená válka” skončila. Ale neskončila uzavřením “míru”, jasnými a transparentními smlouvami o dodržování stávajících nebo vytvořením nových pravidel a standardů. Vznikl dojem, že tzv. vítězové “studené války” se rozhodli “dotáhnout” situaci, předělat svět výhradně pro sebe, pro své vlastní zájmy. A když stávající systém mezinárodních vztahů, mezinárodního práva, systém kontroly a protiváhy bránil dosažení tohoto cíle, byl okamžitě prohlášen za bezcenný, zastaralý a podléhající okamžitému zrušení”, řekl Vladimír Putin.

Připomenu, že 18. března Vladimír Putin ve svém projevu u příležitosti znovusjednocení Krymu s Ruskem zcela spravedlivě poukázal na skutečnost, že Rusko v posledních letech upřímně usilovalo o dialog se všemi mezinárodními partnery včetně NATO. Názor Ruska byl však stále ignorován, bylo podváděno a stavěno před hotovou věc. Tak to bylo se sliby ohledně nerozšíření NATO na východ. Rusko bylo postaveno před hotovou věc ohledně umístění amerického systému protiraketové obrany ve východní Evropě – na území států bývalé “Varšavské smlouvy”, které byly přijaty do NATO navzdory předchozím slibům. Ve skutečnosti, jak poznamenal Putin, se Rusko neustále snaží “zahnat do kouta” realizací ve vztahu k němu tzv. politiky zastrašování, kterou Západ vůči němu uskutečňoval nejen v posledních padesáti letech, ale i v průběhu posledních několika století.

Na základě tohoto se už Rusko nemůže a nebude řídit motivy navázání dialogu se Západem ve jménu neznámo jakých hodnot. Máme vlastní hodnoty, svou historii a svou vlastní ideologii. A nyní budou naše základní hodnoty určovat naše další kroky. To je to, co Putin vzkázal Západu.

Západ může dál poskakovat, skákat, hrozit, vyvolávat hysterii, Rusko se tím již neznepokojuje. Udělali jsme svou volbu, a nyní ji budeme důsledně realizovat. Práce je ještě – pole neorané. Ústup skončil. Nyní – pouze vpřed. Neznamená to, že nyní budeme se Západem bojovat. Ne. Znamená to, že nyní se budeme řídit svými národními a státními zájmy. A pokud bude nutné za ně bojovat – pak budeme bojovat.
Jurij Barančik, výkonný ředitel Ústavu informačních válek (Moskva) 

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Vystoupení V.V. Putina


Diskuse k vystoupení