Ještě k volbám na Ukrajině: Jak se dělá podvod

Avatar
Původní autoři


Miloslav Ransdorf
23. 11. 2014     zdroj
Někteří ukrofilové na mne útočí, protože si dovoluji otevřeně mluvit o volebních podvodech na Ukrajině. Jim nezištně věnuji pár konkrétních informací, které jsem získal díky tomu, že jsem dva měsíce systematicky na Ukrajinu jezdil, stýkal se s lidmi ve volebním okrsku, v okružních volebních komisích i s řadou politiků na Ukrajině a vybudoval jsem si síť spolupracovníků, kteří mi sbírali materiál. Některé své informace jsem včas poslal i prezidentu Porošenkovi, na kterého jsem se se svými obavami obrátil, ale zůstaly bez odpovědi.


Den hlasování proběhl relativně normálně, ale před volbami se stala řada přešlapů proti volebnímu zákonu, a to, co se rozpoutalo po samotném volebním aktu, je neuvěřitelné. Nemá se smysl vracet ke kupování hlasů, zastrašování, demonstraci síly či ke korupci. Ale snaha koupit si za 10 000 hřiven plošně šéfy volebních komisí a snaha dosáhnout nátlakem změny při sčítání a přepočtu hlasů, to je silná káva. Soudů, ve které vyústil tlak těch vlivných a mocných na přepočet hlasů, probíhá kolem čtyř set.

Aby ukrofilové netvrdili, že mluvím obecně, zmíním se o dvou případech, které znám velmi důkladně a z vlastní zkušenosti. Jsou z Dněpropetrovské oblasti gubernátora Ihora Kolomojského, který má a využívá svou soukromou armádu, a jde o Dněprodzeržinsk a Novomoskovsk.

Nejprve k okruhu č. 30 v Dněprodzeržinsku. Na základě dat z protokolů okrskových volebních komisí vyhrál nezávislý kandidát Oleg Zachoroľskij s náskokem více než tisíc hlasů. Bylo to evidentní, když bylo dodáno 95 procent bulletinů (volebních svodek) do elektronického systému. Pak došlo ke zfalšování zbývajících pěti procent bulletinů, což vyplývá z porovnání údajů protokolů s originálními daty z okrskových komisí. Na první místo v protokolech odeslaných do Ústřední volební komise se tak rozdílem 60 hlasů dostal zástupce Bloku Petra Porošenka Aleksandr Dubinin. To je ředitel podniku Dněproazot. Vyšetřování prokázalo, že úředník, který vložil zfalšovaná data do elektronického systému, je zaměstnancem firmy Dněproazot.

Ještě skandálnější je příběh z volebního okruhu č. 38, v němž drtivě vyhrál nezávislý kandidát Vadim Něstěrenko s impozantním náskokem víc než deset tisíc hlasů. Ale ukrajinský soudní systém umožňuje vše, třeba to, že se vybere pár obvodů, v nichž vyhrál oponent, a nastane přetahovaná o přepočet. V tomto případě žádá o přepočet pan Kuzmjuk, který skončil třetí a je blízko gubernátoru Kolomojskému. Během přepočítávání vpadli na novomoskovskou okružní komisi ozbrojenci s automaty a lehkými kulomety a zastrašovali členy komise i všechny přítomné z ostatních politických stran. Tváří v tvář automatům a kulometům se pracuje špatně. Není jasné, zda nedojde či už nedošlo ke zničení příslušných dokumentů. Když přišli demonstrovat stoupenci Něstěrenka, napjatou situaci vyostřil Kolomojskij tím, že poslal z Dněpropetrovska dva autobusy ozbrojenců. Obě skupiny oddělovalo asi padesát milicionářů.

Soud sesadil šéfa okružní volební komise, ale Ústřední volební komise ho dosadila zpět. Členů komise je 23, a aby komise mohla jednat, musí být přítomna nadpoloviční většina, tedy minimálně 12 členů. Při prvním jednání byli čtyři. Zdá se, že Kolomojského lidé budou chtít dosáhnout toho, aby tamější volby byly anulovány a vyhlášeny volby nové. Předseda Ústřední volební komise Michailo Ochendovskij připustil, že v Dněpropetrovské oblasti vojenští velitelé chtěli organizovat volby, aby »pomohli« státní správě. Vysloveně mne pochválil, že jsem trval na tom, aby v Dněpropetrovsku byla pozorovatelské mise Evropského parlamentu. Uvedené dva případy jsou výmluvné. Zdá se (i podle toho, že pravá ruka Kolomojského Boris Filatov se dostal v jednomandátovém okruhu do Verchovné rady jako kandidát Bloku Petra Porošenka), že Porošenko a Kolomojskij uzavřeli účelovou dohodu.

Na Ukrajině mají vlivní politici ústa plná demokracie, ale dávají miliony za volitelná místa na kandidátkách, za účast ve sledovaném televizním politickém diskusním pořadu klidně zaplatí 200 tisíc eur.

Ukrajina má obrovské přírodní bohatství i bohaté průmyslové a lidské zdroje. Pokud jde o tempo osvojování informačních technologií, zaujímá druhé místo na světě. A přesto je to země, kde je obrovská propast mezi neuvěřitelnou bídou a neuvěřitelným bohatstvím. Má jednu z nejlepších ústav na světě. Ale tuto ústavu politikové nedodržují, protože celá léta demokratická fasáda slouží k okrádání společnosti. Začátkem sesunu bylo možná to, že prezident Kučma zrušil přímou volbu gubernátorů a zařídil její jmenování prezidentem. Tím se otevřela cesta k bezbřehé korupci a zneužívání moci.