Nejde o Zemana. Zeman je překážkou, ne cílem.

Avatar
Původní autoři


Ivan David
23. 11. 2014  
Červené karty nebyly proti Zemanovi, byly pro Schwarzenberga. Pro jeho politiku. Akce hloučků užitečných idiotů z pražských kaváren. Zeman je překážka. Od davu mávajícího červenými kartami by bylo poctivější hulákat: „Nechceme nezávislou zahraniční politiku!“ Chceme smlouvu TTIP! Chceme být otroky oligarchů vládnoucích USA! Chceme americké vojenské základny! Chceme žít jako na Ukrajině!“ To neudělají, jsou buď hloupí, aby pochopili, co prosazují, nebo zbabělí, aby to přiznali.


Ukrajina – naše hrozící budoucnost
Jsou to vendéeští, tupí církví zfanatizovaní sedláci podporující krále proti francouzské revoluci. Tentokrát nejsou jen proti pokroku, jsou pro cestu do 18. století, bez občanských a sociálních práv, k nevolnictví a k robotě. Využívají demokratické tolerance k odstranění demokraticky zvoleného prezidenta. Chápou se demokratických prostředků, aby zrušili demokracii. Už teď podporují hitlera, který zatím nevyhrál volby. Vyhraje je až po barevné revoluci a následujícím úpadku. Hitler jde krok za zájmy velkoburžoazie a kavárenský řvoun jde krok před hitlerem. Stačí se podívat na Ukrajinu po přijetí „demokracie“ (všechno je na prodej, krade se ve velkém), která vyústila v hospodářský a sociální úpadek horší než v předhitlerovské výmarské německé republice. Americká barevná revoluce a Juščensko byl mezikrok, který prohloubil bídu a upevnil moc oligarchů. Dnes mají demokraticky zvoleného oligarchu hitlera Porošenka, pro něhož je označení za banderovce (podle ukrajinského esesáka Bandery) věcí cti zde . Myslí si účastníci slaboduché hry s červenými kartami, že tento proces zabrzdí, kdykoli vyjdou do ulic? Až dosadí hitlera, budou smět do ulic jen spontánně jásat. Vazalové USA nejsou na straně vítězů.

Bát se musejí ti druzí!

Proti fašistickým bojůvkám se Němci nedokázali účinně postavit. Někteří skončili za ostnatým drátem, někteří došli až do stalingradského obklíčení. Němci měli svého vlastního vůdce, dav mávající červenými kartami chce být dálkově řízen.

Nenechme se fascinovat červenou barvou karet, všímejme si, kdo s nimi mává. Všímejme si, kdo lže a mainipuluje v mediích, i když je jen dobře placeným sluhou. Na ty, kteří je úkolují musí dojít později, protože máme právo na vyvážené a úplné informace a nestojíme o podprahovou reklamu na fašismus. Nechceme budovat oligarchát, chceme republiku, věc veřejnou a ne soukromou v rukou těch, kteří nejvíc nakradli.

Proto je nutné vyloučit samozvané rozhodčí až do konce zápasu!