Obraz Ruska ve světě: žebříček nepřívětivosti zahraničních médií

Avatar
Původní autoři

1. 11. 2014     ruvr.ru
Analytici Mezinárodní informační agentury Rossia Segodnia zjistili, ve kterých státech se nacházejí média, která byla k Rusku za srpen až říjen 2014 nejvíce nepřátelská.Základ žebříčku představuje seznam zemí seřazených podle veličiny představující vztah počtu negativních publikací o Rusku k celkovému počtu neutrálně laděných materiálů. Maximálním ukazatelem na stupnici nepřívětivosti je index 100%.

V srpnu byla, podle údajů výzkumu, nejnepřátelštější intonace charakteristická pro německá média (index dosahoval 30%). Za Německem s minimálním odstupem následovaly USA, a také japonský tisk (20%). Média v Německu, Švýcarsku a Rakousku v srpnu dosáhla indexu mírně přesahujícího 10%.

V září nejagresivnější pozici ve vztahu k Rusku znovu zaujala německá média: index nepřívětivosti dosáhl 65%. Na druhém místě se se značným odstupem umístila média Švýcarska a Rakouska (kolem 15%). Po nich následují média česká a francouzská.

V říjnu byl největší stupeň nepřízně zaznamenán u médií v USA (40%). Německá média zaujala druhé místo (méně, než 30%) a za nimi se umístila média v České republice a v Polsku (přibližně 15%).

Celkově tak ve sledovaném období dosáhla největších hodnot indexu nepřízně média Německa (přes 65%) a USA (40%).