Příběh eboly páchne

Avatar
Původní autoři


P.Craig Roberts
Vláda USA oznámila, že do Liberie vysílá tisíce amerických vojáků. Generál Volesky řekl, že tyto jednotky tam přicházejí s cílem vymýtit ebolu. A oficiální zdůvodnění zní, že bojové jednotky jsou do oblasti vyslány proto, aby zde zbudovaly léčebná zařízení pro lidi infikované ebolou.
                                Proč bojové jednotky…?

Proč tam neposlat konstrukční tým, jakým je třeba vojenský stavební oddíl, je-li tak nezbytně nutné, aby se do věci zapojovala armáda? A proč vůbec neudělat to, co vláda v obdobných případech dělá? Že totiž úkolem vybudovat léčebná zařízení pověří nějakou stavební společnost a uzavře s ní stavební smlouvu? Vyslat k vybudování pouhých sedmnácti léčebných buněk tisíce vojáků navíc znamená stvořit nevýkonný stavební houf nezkušených pracovníků – a k čemu to vlastně?

Příběhy, které nedávají smysl a nejsou přirozeně vysvětlitelné, dávají vznik podezřením. Např. takovýmto: Nejsou tam američtí vojáci vysláni proto, aby se na nich vyzkoušely jak vakcíny proti ebole, tak i další protiebolové léčebné postupy? Anebo z ještě temnější schránky: Neletí tam proto, aby se z Afriky vrátili zpět do USA už ebolou nakaženi?

Dobře rozumím tomu, proč lidé podobné otázky kladou. A skutečnost, že odpovědi na ně nepřicházejí, uvedená podezření jen dále zvyšují.

Neinformovaní a lehkověrní Američané odpoví: Americká vláda by nikdy nepoužila své vlastní vojáky ke zdravotním pokusům jako morčata. Takže si v této souvislosti zopakujme experimenty, které americká vláda na svých vojácích i jiných svých občanech už vykonala: Ministerstvo obrany a komise pro atomovou energii vystavily americké vojáky a vězně vysokým stupňům radiového ozáření, ozařovaly varlata amerických mužů, aby zjistily následky těchto ozáření na následně narozených dětech, radiací otrávené jídlo se podávalo zdravotně poškozeným dětem…

Nesouhlas Obamovy vlády s tím, aby osoby, přicházející ze západní Afriky, byly umisťovány do karantény, je taktéž záhadou. Americká armáda oznámila, že zamýšlí uvalit karanténu na každého svého vojáka, vracejícího se z nasazení v Liberii, protože – jak rozumně dodala – opatrnosti není nikdy dost. Avšak Bílý dům postoj armády nepodpořil, a s karanténou, nařízenou guvernéry států New York a New Jersey, vyslovil svůj nesouhlas. Kterýžto tlak a hrozby soudních pří přiměly oba státy, aby svá karanténní opatření opět zmírnily.

Pravda je ovšem taková, že jakmile se symptomy nemoci objeví, je nakažená osoba svému okolí – není-li umístěna do karantény – nesmírně nebezpečná. Jak bylo ministerstvo zdravotnictví nuceno přiznat, může se ebola šířit i vzduchem. Stačí kýchnout či zakašlat, či přijít do styku s kontaminovaným povrchem jakéhokoli materiálu – a ebola má volnou cestu.

Šíří se tedy podobně jako chřipka. Dřívější usilovné popírání tohoto faktu tak dopomohlo vzniku podezření, že nový kmen eboly je vlastně válečně biologickým kmenem, vytvořeným biovojenskými laboratořemi USA v západní Africe. Jak uvedl profesor práva z univerzity Illinois, Francis Boyle, umístil Washington své biovojenské laboratoře v afrických zemích proto, že jde o země, které smlouvu o zákazu takovéhoto experimentování nepodepsaly, zatímco Washington sám tuto dohodu podepsal. Jeho snaha, vyhnout se plnění smlouvy jím podepsané, tím způsobem, že se s praktikováním smlouvou zapovězené činnosti přesune jen na jiný kontinent, vzbuzuje další podezření. Unikl tento nový kmen – možná jako důsledek laboratorní chyby – z laboratoře ven tak, že se jím některý z laboratorních pracovníků nakazil? Anebo byl uvolněn úmyslně, aby se zjistilo, jak bude účinkovat?

Jediné zodpovědné a inteligentní opatření ve stávající situaci je zakázat všechny komerční lety z ebolou nakažených oblastí, stejně tak jako ven z nich. Zdravotní pracovníci by měli být dopravování sem a tam výhradně jen armádními letadly a měli by procházet nutnou karanténou, než se jim dovolí vrátit se zpět do USA.

Proč se však Bílý dúm takovýmto opatřením vzpírá? A proč k nim mlčí Kongres?

Ten odpor i to mlčení posiluje podezření, že vláda, či nějaká konspirační skupina zamýšlí použít ebolu k vyhlášení výjimečného stavu, a obyvatelstvo – spíše pak jeho nežádoucí část – pak vyhostit do sítě táborů, které Haliburtonova organizace na zakázku americké vlády už vybudovala, aniž by byl veřejnosti sděleno jediné slovo o jejich účelu.

Je skutečně podivné, že vláda, zapletená do nekonečných válek na Středním východě, jejichž smysl nám nebyl dosud uspokojivě osvětlen, a nalézající se v narůstajícím konfliktu s Ruskem a Čínou, dokáže ve svých občanech vytvářet další a další podezření a pochybnosti, pokud jde o motivy jejího jednání, úmyslů či důvěryhodnosti.

Demokracie chce po lidech, aby svým vládám důvěřovali. Ale vláda ve Washingtonu činí možné i nemožné, aby tuto důvěru zničila a prokázala, že je vládou nefunkční, s agendami buď před lidmi utajovanými či nevyhlášenými.

Přeložil Lubomír Man