Sergej Lavrov hovořil v Radě pro zahraniční a obrannou politiku RF

Avatar
Původní autoři


23. 11. 2014     zdroj  a zdezde
Ruská federace se nechystá odmítat spolupráci s Evropskou unií, ale “obchodování postaru” již nebude. Ministr zahraničí upozornil na potřebu budování jednotného hospodářského a humanitárního prostoru mezi EU a Euroasijským hospodářským společenstvím.

S. Lavrov řekl: “Jsem přesvědčen, že dospějeme k tomu, co se nyní nazývá jako “integrace integrací”, bude to jedno z prubířských témat, která chceme prosazovat v rámci OBSE na zasedání ministrů zahraničí v Basileji.” Moskva pokračuje v dialogu s drtivou většinou států.

Ministr uvedl, že OBSE provedla před několika lety na základě iniciativy evropských států opatření proti “islamofóbii”. Ale v otázce “křesťanofóbie” většina členů EU vycouvá, stydí se o tom mluvit, stejně jako se styděly uvést v ústavě Evropské unie, že Evropa má křesťanské kořeny.”

Sergej Lavrov hovořil o budoucnosti se členy Rady pro zahraniční a obrannou politiku

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě sešel s členy Rady pro zahraniční a obrannou politiku, na níž bylo jedním z hlavních témat “Obraz budoucnosti: Strategie pro Rusko”. Tato vystoupení ruského ministra zahraničí před zástupci uznávaného “mozkového centra” jsou již tradicí.

Ministr hovořil o situaci na Ukrajině a rozložení sil na světové aréně. Podle Lavrova nebyly dříve vztahy Ruska s EU rovnoprávné, od ruské strany se vyžadovalo víc. Ruská federace se nyní nechystá odmítat spolupráci s Evropskou unií, ale “obchodování postaru” již nebude, informovala agentura TASS.

Ministr zahraničí upozornil na potřebu budování jednotného hospodářského a humanitárního prostoru mezi EU a Euroasijským hospodářským společenstvím. Na nadcházejícím zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí OBSE v Basileji předloží Moskva návrh na zahájení jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a Celní unií.

Ministr poznamenal: “Jsem přesvědčen, že dospějeme k tomu, co je dnes pojmenováno jako “integrace integrací”; bude to jedno z prubířských témat, která chceme prosazovat v rámci OBSE na radě ministrů zahraničí v Basileji.”

Zdůraznil také, že dnešní svět není bílý ani černý a vedení na světové scéně nemůže být dosaženo deklarováním své výlučnosti, nýbrž uměním dosáhnout konsensu.
Rusko není izolováno. Vedeme dialog s většinou zemí
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl na shromáždění Rady pro zahraniční a obrannou politiku, že Moskva pokračuje v dialogu s drtivou většinou států, žádná izolace Ruska ve světě není pozorována, informuje agentura RIA Novosti.

Ruský ministr řekl: “Pokračujeme v dialogu s naprostou většinou států, … žádná izolace není.”
Sergej Lavrov o “křesťanofóbii”: Evropa se stydí za své křesťanské kořeny
Ruská strana má v úmyslu předložit k diskusi otázku “křesťanofóbie” na nadcházejícím setkání ministrů zahraničí začátkem prosince v Basileji ve Švýcarsku. Moskva navrhne EU, aby byly prozkoumány procesy, vedoucí k tomuto jevu, sdělil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na shromáždění Rady pro zahraniční a obrannou politiku.

Ministr uvedl, že OBSE provedla před několika lety, na základě iniciativy evropských států, opatření proti “islamofóbii”. Ale v otázce “křesťanofóbie” většina členů EU vycouvá, stydí se o tom mluvit, stejně jako se styděly uvést v ústavě Evropské unie, že Evropa má křesťanské kořeny.”

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová