Stala se loutkou USA – a tím se zničila

Avatar
Původní autoři

Lubomir Man 
11. 11. 2014   zdroj

Řeč je o německých o médiích, píše P. C. Roberts na svém serveru a pokračuje:
 

Cosi velkého se v nich v současnosti děje. Ta v USA a Británii byla ve svém zpravodajství vždy zaujatá proti Rusku, ale média německá bušila do Ruska ještě mnohem ostřeji – až dospěla do bodu, kdy ztratila důvěryhodnost. Proč k tomuto vývoji došlo? Stojí za ním americká výzvědná služba CIA, uzavírá P. C. Roberts a dává pak slovo svému zpravodaji z Německa.
Pádu, který německá média v současné době zažívají, se zde v Německu začíná říkat Ulfkotte efekt, a je to pád připomínající lavinu. Od zářijového vydání knihy Koupení novináři, což je dnes bestseller číslo jedna vydavatelství Amazon, v níž autor knihy Udo Ulfkotte obvinil CIA z korumpování předních německých novinářů – včetně sebe – nespokojenost čtenářů s jejich mainstreamovými médií přesáhla bod, ze kterého už není návratu.

Podpora a prodeje novin a časopisů poklesla všude – nejen tedy v Německu. Ale v Německu je to jiné. Zde jde o bojkot, ohrožující celý mediální byznys. Němci jej vyhlašují na internetovém YouTube a mnozí žádají, aby se přenesl i na Facebook. Pokles prodeje šesti největších novin a časopisů započal sice už v září, ale v říjnu nabral směr rovnou ke dnu. Jde o trend, který zde nikdy dříve nebyl. Jde totiž o pokles hromadný. Spiegel, Zeit, Stern, Welt, FAZ a Fokus – čili šest největších tiskovin – a všechny a najednou postihl pád. Jeho spouštěcí mechanismus obstarala nejspíš už obálka časopisu Spiegel, z 29. července, opatřená titulkem Zastavte Putina nyní! Oficiální stížnosti čtenářů proti této obálce následovala a dostalo se jí podpory dokonce i od Německé tiskové rady.

Přitom výzvy k uklidnění štvavého tónu německých médií zde byly už poměrně dlouho před jejích pádem. Už v dubnu před ním varoval měsíčník Cicero, když napsal: Naše tištěná média umírají. Důvod? Jdou proti svým čtenářům. Současné referování o Rusku je příkladem. Toto není cesta k jejich získání. A v současnosti stejný měsíčník v článku A. Kisslera dodává:

Všechna odvětví vydavatelství novin se trápí. A bolest se zvyšuje s každým čerstvým údajem o prodeji. Nejde už o křivku od levého horního rohu směrem k pravému dolnímu rohu. Ono už dokonce o žádnou křivku nejde. Jde o rovnou a nezastavitelnou přímku směrem k nule. Německá média byla ve dnech ukrajinské krize pohotově v ofenzívě proti Rusku. A stejně rychle se ocitla v defenzívě proti svým čtenářům.