Teorie USA o jaderném potlačení Ruské federace selhaly

Avatar
Původní autoři

7. 11. 2014  zdrojzdroj

Nezdarem skončilo vojenské prognózování operace „Bear Spear“ uskutečněné Strategickým velením USA. Jeho cílem bylo modelování rychlého a částečně – jaderného úderu na Rusko. Výsledkem bylo, že svět byl v troskách a USA – vymazány z povrchu zemského. O tom se na základě informací na portálu Defense News hovoří ve specializovaném shrnutí průzkumně-analytické společnosti Strategic Forecasting Inc.

Konkrétně analytici informovali o virtuálních cvičeních, jejichž legendou byl „rychlý globální úder“ provedený Spojenými státy na „euroasijskou autokracii Usira“, rozkládající se zhruba na území dnešní Ruské federace. Příčinou takového hypotetického úderu se stal komplex ekonomických a geopolitických událostí státu, včetně odmítnutí dodávek energetických zdrojů Evropské unii, blokování loďstva NATO způsobeného vojenskou pomocí „třetím zemím“ ve sporných vodách, zvýšený hrozbou použití vojenské síly Usirie k ochraně svých obyvatel nacházejících se v severním sousedním státě, kde probíhají masové antiusirijské protesty.

Podle dat vojenských expertů USA mohly vykonat masívní úder vysoce přesnými křídlatými raketami na stacionární raketové šachty protivníka, částečně po místech dislokace mobilních raketových systémů a po vojenských řídících centrech, včetně v prostoru rozptýlených utajených a hlubinných velících bodů strategických i běžných vojenských sil. Nicméně v průběhu imitace útoku s maximálně realistickými podmínkami USA utrpěly nepřijatelné škody v důsledku těchto hlavních příčin.

První z nich se ukázala být agenturní práce protivníka na teritoriu USA, díky níž se dozvěděl o možnosti provedení takové operace, avšak nebyly známé ani „červené linie“ nabádající k jejímu začátku, ani přesný počet a typ použitých zbraní. Nicméně protivník, nehledě na nedostatek informací, mohl provést přípravu prostředků PVO a PRO, mobilizačních a evakuačních zdrojů, obranných staveb a úderných sil jaderné triády.

Druhou příčinou se stala existence systému, v publicistice nazývaného „mrtvá ruka“, nedostupného pro úder rakety v nedobytném bunkru (včetně nosičů jaderných hlavic) a speciálních operací sil speciálního určení. Po vysoce přesném úderu s minimálním použitím jaderných nosičů malé hmotnosti (včetně náloží bunker buster), systém provedl vypuštění povelových raket, předávajících ostatním v řadě (okolo 30 % počáteční sestavy) strategickým silám. Použití protivníkem raket jaderné výzbroje s nynější charakteristikou podle názoru analytiků dovolilo prolomit systém PRO a zničit jak infrastrukturu i vojenské objekty, tak i 100 milionů civilistů. Hlavní destruktivní roli sehrála ponorková flotila protivníka, nehledě na zničení jeho významné části v otevřeném oceánu. Nejvíce zničujícími se staly salvy podvodních raketonosičů protivníka, včetně těch v blízkosti severního pólu a teritoria USA.

Třetím a hlavním důvodem se stalo použití speciálních skupin a prostředků protivníka, které dovolily v průběhu deseti minut po začátku operace atakovat a narušit práci veřejných, státních i speciálních počítačových systémů kontrolujících dopravní, finanční a energetickou činnost v USA.

V souhrnu se také říká, že proanalyzovaná taktika a strategie útoku v závěru přivedla k masívní raketo-jaderné výměně mezi Usírií a USA, v důsledku čehož oba státy měly nepřijatelné ztráty. Předpokládaný počet mrtvých v průběhu roku – jako výsledek operace a odvetných úderů z obou stran – převýšil 400 milionů.