V USA mají starosti: Čína rychle zvyšuje své jaderné síly

Avatar
Původní autoři

20 .11. 2014 zdrojzdroj
Ve zprávě Americko-čínské komise pro ekonomiku a bezpečnost vlády Spojených států se uvádí, že dochází k výraznému zvýšení čínských jaderných schopností, které “ohrožují bezpečnost Spojených států”.

Podle Defense News autoři zprávy tvrdí, že Čína bude v průběhu příštích 10 let představovat hrozbu pro americké vojenské síly a americké základny v západním Pacifiku.

Čína bude schopna zaútočit na americké vojenské satelity, a to různými způsoby – zbraněmi kinetickými, laserovými nebo zbraněmi radioelektronického působení. “V roce 2014 Čína pokračuje v rozvoji svého vesmírného programu zaměřeného na boj proti americké informační převaze, stejně jako ve vývoji deaktivace amerických družic v případě potřeby,” – uvádí se ve zprávě.

Vývojem kosmických zbraní chce Čína zvýšit úrovně sil strategického zastrašování, a varovat tak USA a dalších země před zasahováním do záležitostí Číny.

Zpráva také uvádí, že nárůst jaderných vojenských schopností Číny je “alarmující”. V průběhu příštích pěti let budou čínské jaderné síly rychle rozšířeny a modernizovány a poskytnou Číně další vojenské a zahraničně-politické nástroje, které mohou oslabit vliv USA, a to zejména ve vztahu k Japonsku.

 DF-31

Během příštích tří až pěti letech se čínský jaderný program stane více “smrtícím a odolným k přežití”, a to při investicích do dalších mobilních jaderných zbraní, pěti jaderných ponorek, z nichž každá může nést 12 mezikontinentálních balistických raket a vývoje mezikontinentálních balistických střel s mnohačetnými nezávisle naváděnými hlavicemi (MIRV).

V roce 2013 Pentagon oznámil, že čínský jaderný arzenál se skládá z 50-75 ICBM (balistických raket dlouhého doletu), a že se počet mezikontinentálních balistických střel schopných zasáhnout Spojené státy může zvýšit na 100 nebo i více v průběhu příštích 15 let. Někteří analytici se domnívají, že Čína může mít už nyní větší jaderné zásoby.

Rostou čínské námořní síly jaderného odstrašování. V roce 2007 byly do operačního použití uvedeny tři jaderné ponorky třídy Jin, nesoucí balistické rakety typu JL-2 o doletu 4598 mil. Do roku 2020 se počítá s uvedením nejméně dvou dalších. Tato flotila dává Číně možnost vést jaderné útoky proti Aljašce, pokud se rakety z nich vypouštějí ve vodách blízko Čína, proti Aljašce a Havaji, pokud se vypouštějí ve vodách jižně od Japonska, proti Aljašce, Havaji a západní části USA, pokud se vypouštějí z vod západně od Havaje a proti všem 50 americkým státům, pokud se vypustí z vod východně od Havaje.

Vedle ponorek jsou jako velký problém ve zprávě uváděny mobilní terénní odpalovací zařízení s balistickými raketami, jaký je např. typ DF-31.

Čína v roce 2006 nasadila typ DF-31 a o rok později šly do operačního nasazení zlepšené DF-31A. Mobilní terénní odpalovací zařízení dovolují rychlejší start a jsou obtížněji identifikovatelné pro lokalizaci a útok. Rakety DF-31A mají maximální dolet 6959 mil, což umožňuje zasahovat většinu území kontinentálních Spojených států.

Čína testuje nové mobilní DF-41, které mají být nasazeny v roce 2015, mohou nést po deseti samostatně naváděných nukleárních hlavicích a jejich dolet je 7465 mil „což umožňuje zasahovat cíle na celém území USA“. Čína může modifikovat stávající DF-5 a DF-31A na nosiče vícenásobných samostatně naváděných hlavic, jako prostředek k ničení velkých amerických měst, vojenských zařízení a zasazování ochromujících úderů proti americké protiraketové obraně.

Mapa Los Angeles po zásahu několika samostaně naváděnými 
nukleárními hlavicemi vypracovaná thaiwanskými experty.

Tato zpráva poskytuje obraz o možných ničivých účincích mezikontinentálních balistických raket s vícenásobnými samostatně naváděnými hlavicemi a s podporou raket odpalovaných z mobilních prostředků v případě útoku na Los Angeles. “Po jaderném útoku na město vedeném 20 hlavicemi se radioaktivní prach bude šířit větrem na tisíce kilometrů,” píše se v dokumentu. Pravděpodobnost přežití lidí pod širým nebem v okruhu 746 – 870 mil je nulová.

Dříve bylo oznámeno, že Čína vyvíjí hypersonickou řízenou proudovou křídlatou střelu, který se může stát útočnou zbraní proti letadlovým lodím a válečným plavidlům.

Podle uvedených zdrojů zpracoval Václav Dvořák