Mediální válka pokračuje

Avatar
Původní autoři

Emil Kalabus 
1. 12. 2014  zdroj

Někdy v březnu jsem se na CFP zabýval otázkou zda Západ prohrává mediální válku.
Citoval jsem pana Dana Kučeru, který velmi výstižně psal o médiích hlavního i alternativního proudu a není na škodu si něco z psaného textu připomenout.

Jak vypadá situace v boji hlavního proudu medií s medii alternativními dnes?

V roce 2008 napsal Dan Kučera o mediích:

„Výsledkem globalizace (centralizace) médií je tzv. mediální totalita s verzí jediné možné pravdy poplatné vládnoucím elitám (což ale nemusí automaticky znamenat elity politické). Západní svět se dostal do situace, že dominantní média mohou lhát a u veřejnosti jim to překvapivě projde. Čím to je? Je to pasivita, apatie a lenost lidí nebo strach z poznání, že svět není takový, jaký by měl být?

Paradoxně naopak u alternativních zpravodajských webů čtenáři nedůvěřivě vyžadují zveřejňování zdrojů svých informací. Nedůvěra lidí v alternativní informace je přímo úměrná jejich vlastnímu strachu z poznání, že svět tvořený médii je jen iluze, za kterou číhá jen morální bahno hamižných elit a krvavý boj o ovládnutí světa. Ovšem není všem dnům konec a návštěvnost těchto webů se naštěstí stále zvyšuje. Lidé tak podvědomě bojují s nebývalým náporem vymývání mozků, které se dostává do takové fáze, že média a politici své lži již ani neskrývají.

Hledání pravdy vyžaduje kladení otázek. Klást otázky znamená myslet a jak je známo, myšlení bolí. Chybou je, že mnozí lidé nechtějí myslet, lidé chtějí pohodlný život. Plné obchody i peněženku – televizi, která nenudí – dovolenou, na kterou se nezapomíná atd. atd. Naštěstí je však stále dost lidí, kteří se nespokojí s mediální masáží hlavního proudu, pravdu hledají a tak se vzpírají osudu onoho konzumního stáda, které se spokojí s jednoduchým vysvětlením dění tohoto světa.“

Běžný vzorný konzument si neklade otázku zda tomu tak skutečně je. Hlavnímu proudu medií bezmezně věří. Přece to bylo v novinách a říkali to i v televizi tak to musí být pravda…

Bohužel nemusí.

Přímočará pravda se v hlavních mediálních proudech jaksi nenosí. Pravdu je zde nejprve potřeba zamlčet. Když už to z jakýchkoli důvodů opravdu nelze, musí se na podání pravdy zapracovat, trošičku ji ohnout, překroutit, prostě si s ní pohrát, aby se nejevila tím čím skutečně je.

Bohužel, někdy je to ohýbání poněkud do očí bijící a tak lidem, kterým byl do vínku dán dar zvědavosti, pátrají po pravdě v alternativních zdrojích. K radosti všech tento pomyslný alternativní zdroj košatí a jeho bohatě rozvětvená koruna přináší své sladké plody v podobě neohnuté pravdy.

Mediální válka pokračuje. Nedávná cenzura prezidentova projevu je toho dokladem.

Skandál s cenzurou se rozrůstá: „Je to jako za bolševika“, říká Hrad. Výmluvy ČT jsou neudržitelné.

Petr Hájek z Protiproudu si již dříve všiml jedné zajímavé věci. Píše o tom, že Havlisté mají v rukou všechna rozhodující média. Přesto jsou v depresi. „Pátá kolona“ nezávislých – především internetových – novinářů z „neznámých důvodů“ nahlodala veřejné mínění se svými ubohými finančními zdroji a technologickými prostředky natolik, že se situace „na frontě“ mediální války obrací. Veřejné mínění Kavárně jaksi stále méně věří.

Co se to děje? Kavárna se sešla a rokovala. Tisková zpráva z mejdanu praví:

„Schopnost analýzy, jasnější postoje, názorová vyhraněnost – to vše chybí médiím při hodnocení současného ukrajinského konfliktu. Shodla se na tom dnes většina novinářů a zástupců managementu významných českých médií. Diskusní setkání pořádala nezávislá iniciativa Slabiky.cz ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

„Myslím si, že česká média až na malé výjimky naprosto selhala,“ řekl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Podle něj se novináři zejména nedokážou dobře orientovat v současné podobě propagandy, která zaznívá z ruské nebo ukrajinské strany a zaznívá i ze Spojených států. „Médiím také chybí analytika a názorová vyhraněnost na problematiku Ukrajiny,“ dodal Duhan. (…)

Mediální analytik a vysokoškolský pedagog Jan Jirák uvedl, že na hodnocení rusko-ukrajinského konfliktu je příliš brzy. „Situace je příliš komplikovaná a nemůžeme vědět, o čem rusko-ukrajinský konflikt v tuto chvíli ve skutečnosti je,“ řekl Jirák. (…)

„Nová média jsou pro nás stále výzvou,“ uvedl mimo jiné náměstek ředitele Českého rozhlasu pro program a vysílání René Zavoral.

Petr Hájek si všímá příčin neúspěchu hlavního proudu médií. „Chronická nemoc jim nedovolí prostou diagnózu příčiny jejich deprese: Svět je totiž jinde, než si přejí. Pokud by pohlédli do nejednoznačné tváře reality, kterou mají popisovat, analyzovat či komentovat – ale nikoli vytvářet, pak by pochopili…“

Cenzurovat a lhát se dá pouze do určité míry. Po překročení jisté hranice je cenzura zasnoubená se lží naprosto kontraproduktivní.

V této situaci není na škodu připomenout slova německého novináře Udo Ulfkotteho, který říká, že všechny hlavní mediální sítě kontroluje CIA.

Udo Ulfkotte, bývalý redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedněch z největších německých novin přiznává, že i on pracoval pro CIA.

„Byl jsem asi 25 let žurnalista a byl jsem vzdělán ve lhaní a zrazování veřejnosti a v zamlčování pravdy pro veřejnost,“ řekl Ulfkotte Russia Today. „A podporovala mě Centrální zpravodajská služba, tj. CIA. Proč? Protože jsem pro-Američan.“

Udo řekl, že se rozhodl říci pravdu o korporátních médiích kontrolovaných finanční třídou, protože má strach z války v Evropě.

„Německá a americká média zkouší přinést lidu Evropy válku a vnést válku do Ruska. To je bod, za kterým už není návratu…“

Braňme pravdu, protože mediální válka pokračuje.

(  https://www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o&)