Nový program vlády Ukrajiny je “programem genocidy”

Avatar
Původní autoři

14. 12. 2014    zdroj
Nejvyšší rada Ukrajiny podpořila akční program vlády ArsenijeJaceňuka. Pro dokument hlasovalo 269 poslanců s požadovaným minimem 226 poslanců. Schválením programu získala vláda a osobně premiérArsenij Jaceňuk imunitu na dobu jednoho roku – rok nyní nemůže být tato vláda podle ukrajinských právních předpisů změněna.


Po bouřlivé diskusi v zasedací síni bylo rozhodnuto připojit k dokumentu ještě koaliční smlouvu. Kabinet ministrů a vedoucích frakcí se také dohodli, že do konce roku bude přijat nový daňový a rozpočtový zákoník.

Jak předseda parlamentu Vladimír Grojsman prohlásil, parlament se musí stát lokomotivou reforem navržených vládou. “Podpořili jsme akční program vlády a ve velmi obtížných diskusích jsme našli formát přijetí rozhodnutí, který umožnil udělat základem činnosti vlády koaliční smlouvu. V současné době má vláda všechny důvody k zahájení reforem a ukrajinský parlament se nesmí stát brzdou, ale musí být motorem těchto změn. Bude mnoho různých zákonů a složitých problémů, ale musíme najít politickou vůli a sílu přijímat řešení. I v sociální a ekonomické sféře, i v otázkách decentralizace moci a v otázkách skutečného boje proti korupci. Každý z těchto problémů je velmi důležitý,” řekl Vladimír Grojsman.

Parlamentní opozice ale s předsedou parlamentu nesouhlasí. Program vlády nazvala protiukrajinským a protilidovým.

“Některé osoby – více než 12 milionů – spadají v rámci tohoto programu do radikálních protisociálních opatření vlády a tito lidé budou vynecháni v programu činnosti vlády. Zejména se to týká důchodců, válečných veteránů, veteránů Černobylu a Afghánistánu, rodin s nízkými příjmy, malých dětí. Proto jsme přesvědčeni, že vláda, která chce pro sebe získat přijetím programu odpustek na rok, se rok neudrží a takový program nelze přijmout,” řekla poslankyně z “Opozičního bloku” Natalja Korolevskaja.

“Nejcyničtější věcí v tomto programu je nejen to, že se chystají zvyšovat sazby třikrát, ale že lidem prostě přestanou vyplácet důchody, protože snižením sociálního příspěvku zbankrotuje penzijního fond. Ani slovo v programu není o dluzích za mzdy, o vytváření pracovních míst, o boji proti nezaměstnanosti. Ale nejhorší je, že se vůbec v programu nezmiňuje milion přesídlenců; lidí, kteří byli nuceni opustit své trvalé bydliště a přestěhovat se do Kyjeva a jiných měst. Vláda vyškrtla 4 miliony Ukrajinců, kteří jsou v Doněcku a Lugansku. Nejen že jim přestala platit důchody a ostatní sociální dávky, nemají dokonce v plánu dělat něco pro jejich zabezpečení minimálním sociálním standardem. A nic není řečeno o sociálních standardech na rok 2015. Nebudou valorizovány ani důchody ani mzdy”, poznamenala poslankyně.

“Kategoricky jsme proti vládnímu programu. Jsme přesvědčeni, že je namířen proti ukrajinskému lidu a s největší pravděpodobností nebyl připravován na Ukrajině,” řekla Natalja Korolevskaja.

Exministr Ostap Semerak s ní souhlasil a uznal – ano, opravdu, program byl napsán i na základě dohod se západními institucemi. “Jsou to dohoda o přidružení s Evropskou unií, koaliční smlouva, memorandum o spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a také řada rozhodnutí, která byla přijata předchozími vládami, jež byla přijata v souladu s právními předpisy,” řekl Semerak.

Další poslanec z “Opozičního bloku” Vadim Rabinovič nazval program genocidou národa. “Tento program má dva nedodělky. První – neříká, jak mají lidé přežít. Přijetím tohoto programu děti těch lidí, kteří nejsou v parlamentu nebo ve vládě, již nemají právo na život a zdravotnictví. Je zcela vyřazen sociální výtah. Děti, které nežijí v Kyjevě a jejichž rodiče mají nízké příjmy, nebudou mít ani možnost dokončit školu. Domnívám se, že je to program genocidy. Základ všeho v tomto programu – braní úvěrů. Před přijetím nových půjček musí každý poslanec obdržet zprávu o tom, kam se podělo předchozích 13 miliard, které země obdržela, kde teď jsou. Jestliže dříve vláda nabízela program utahování opasků, nyní je to program utahování smyčky. Tento program neumožňuje nikomu v naší zemi normálně existovat. Kanceláře pod své zadky si rozdělovali 5 dní, program vlády byl projednáván 4 hodiny. Je to přesná kopie předchozího parlamentu, který hlasoval všemi deseti za všechno,” řekl Rabinovič.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová