Otevřený dopis přímo volenému prezidentovi ČR

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
Vážený pane prezidente,
dovoluji si, obrátit se na Vás s podnětem ve věci vrácení vyznamenání NATO, podplukovníkem v záloze Markem Obrtelem, jehož zdůvodnění takového kroku je jasně srozumitelné a jednoznačné. Lze to považovat za neméně statečné, než ona lékařská činnost v těžkých válečných podmínkách, za kterou pplk v z., MUDr. Obrtel, obdržel řadu vyznamenání. zde

Snad se moc nemýlím, když vzpomenu, že Vy sám, pane prezidente, jste několikrát vyzdvihl vlastnost, jakou je statečnost a s opovržením zmínil zbabělost projevující se různými způsoby. Domnívám se, že jste se zmínil i ve smyslu vysoce žádoucí potřeby a podpory „vzorů“. Pro mnohé lidi se takovým vzorem pplk v z. Obrtel nesporně stal, stejně, jako u jiných lidí, dědičně poplatných oddanému lokajství k momentálním držitelům moci, vzniká vůči němu zášť přerůstající v nenávist. Jsem přesvědčen, že v době masmediálních lží a militantní atmosféry namířené proti Rusku, kdy je pilně a usilovně vytvářen obraz Ruska jako nepřítele, že v době usilovně do krajních mezí stupňovaného mezinárodního napětí je nezbytné takový vzor, jakým se pro nás mnohé Marek Obrtel jeví, účinně a významně podpořit. Takovou žádoucí podporu spatřuji v tom, že náhradou za vrácená vyznamenání, by Marek Obrtel zasloužil a měl obdržet od prezidenta ČR, vysoké státní vyznamenání. Tím by se mohl stát vzorem i pro lidi, kteří si zatím neuvědomují dosah jeho – směrem k pravdě skvělého počinu. Nepochybuji o tom, že od prezidenta, by udělení vysokého vyznamenání, Marku Obrtelovi, vyžadovalo rovněž notnou dávku osobní statečnosti. Nicméně v sázce je světový mír a zrození všeobecného povědomí o tom, kdo je ten, kdo skutečně hodlá vyvolat válku, plus razantní odmítnutí válečné propagace o uměle vytvořeném jediném nepříteli – agresorovi, je pro zachování míru vysoce důležité. Neméně důležité, jako doposud absentující, velice důrazné odmítnutí a jednoznačné zavržení – zřetelných, nepopiratelných projevů fašismu na Ukrajině