Povedou nás biskupové do války proti „Moskalům“?

Avatar
Původní autoři

12. 12. 2014  Vaše věc
Výsledkem uplynulých dvaceti pěti let je také pokles zájmu o římsko-katolickou církev a víru. Následníkům kardinála Františka Tomáška se podařilo úžasně promrhat jeho dílo šíření víry ve výrazně ateistické společnosti. Další příklad selhání je na stole nyní.

Většina českých lidí proto ani nezná listy českých a moravských biskupů a zdá se, že pro církev je to možná dokonce lepší. Ve velmi zajímavém článku Michala Semína „Zneužitá katedrála na Pražském hradě: Cizinci otevřeně diktují požadavky českému prezidentovi. Exhibicionista Gemund v akci. Kardinál mlčí. Povede nás proti Rusku?“ snadno pochopíme, proč tomu tak je.

M. Semín se zamýšlí nad nepochopitelným mlčením katolické církve nad skandálním zneužitím katedrály sv. Víta k politickému útoku na hlavu našeho státu. Určitým vodítkem k tomuto nepochopitelnému mlčení podle něho snad může být pastýřský list České biskupské konference z konce letošního října, nazvaný List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům. Některé jeho pasáže jsou prý sice „opsány“ z pastýřského listu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera – avšak se dvěma významnými rozdíly.

List arcibiskupa Graubnera konstatuje, že za stále se zvyšující utrpení křesťanů v zemích Blízkého východu může „arabské jaro“, podporované západními mocnostmi, v listu ČBK podobná zmínka již zcela chybí. Proč asi? Ještě více příznačný je ovšem druhý podstatný rozdíl obou listů. Tentokrát nejde o to, co společný list biskupů zamlčuje, ale co naopak k původnímu Graubnerovu textu přidává. Srovnejme:

Graubner: „Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc trpícím. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.“

Česká biskupská konference: „Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím.Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.“

M. Semín připomíná, že předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka v zářijovém rozhovoru pro Parlamentní listy mimo jiné prohlásil: „Nejsem politik, ale to, co dělá v současné době ruská politika, je opravdu něco, co ohrožuje světový mír“. Jako občan má podle Semína kardinál Duka jistě na svůj názor právo. Současně se ovšem táže: „Není-li však pan kardinál politik, proč si přál mít v oficiálním prohlášení konference, jíž předsedá, tak ostré politické stanovisko ve prospěch sankcí vůči Ruské federaci?“

V závěru svého článku politolog a publicista Michal Semín uvádí: „Souvisí toto studenoválečnické prohlášení České biskupské konference s mlčením pražského arcibiskupství po zneužití katedrály sv. Víta k útoku na prezidenta Zemana? Přichází neblahá repríza ostudných momentů, kdy čeští církevní představitelé, vedení tehdy kardinálem Vlkem, podporovali bombardování Srbska a aktivně se zapojovali do propagandistické kampaně za vstup naší země do Evropské unie? Povedou nás nyní naši biskupové do války proti „Moskalům“?“