Spin doctoring = Obchod se lží

Avatar
Původní autoři

Václav Bláha IV
23. 11. 2014   zdroj


Pozn. autora: Článek pojednává o problematice spin doctoringu, která je v současnosti nanejvýš aktuální. První část řeší problém teoreticky a druhá část demonstruje praktické příklady. A ještě poznámka Nové republiky: spining čili spinovat = překrucovat. To je to, co dělají s informacemi právě v České televizi a téměř ve všech českých médiích tzv. středního proudu. 


1. Teoretická část – význam

Klíčovým dílem ohledně tématu spin doctoringu je studie Spin Doctors in the United States, Great Britain, and Germany: Metacommunication about Media Manipulation, kterou vypracovali Frank Esser, Carsten Reinemann a David Fan. Ve své práci rozvíjejí novou koncepci politické teorie komunikace, kterou nazývají metakomunikace. Tvrdí, že metakomunikace popisuje novou etapu a novou roli masmédií v technologickém věku, tedy především politické PR, se kterým přímo souvisejí tzv. spin doctors.[1] Metakomunikace je takovým typem sdělování informací, který probíhá jako součást komunikačního procesu v rámci slovní komunikace na úrovni extralingvistických obsahů faktorů či znaků. Těmi jsou zabarvení hlasu, hlasová intonace, pauzy v řeči apod. nebo neverbální výrazové prostředky jako mimika či gestikulace atd.[2]

Americký profesor Thomas Goltz má za to, že všichni propagandisté si přejí, aby právě ta jejich verze příběhu byla vnímána jako jediná správná. A lze tak říci, že všichni propagandisté zkoušejí sebrat legitimitu všemu, co odporuje jejich verzi událostí. Taková je tedy práce spin doctors, a tyto osoby pak nejsou pohnáni k odpovědnosti za své činy.[3]

 Spin-doktor v akci … a my mu to baštíme, jako ta Karkulka

Spin doctor je osoba, která se snaží zajistit interpretaci události tak, aby byla veřejnosti vykládána z určitého úhlu pohledu. Ve skutečnosti jde tedy o mediálního manipulátora. Takovýto člověk jen výjimečně vystupuje v přímém spojení s politikem. Obvykle se objevuje v roli politického konzultanta či komentátora. Snaží se působit dostatečně nezávisle a tedy objektivně a současně natolik zainteresovaně, aby budil důvěru. Na pohled údajných insiderů jsou média samozřejmě zvědavá a jeho činnost je typická pro kontroverzní témata. To mu zajišťuje častou účast v televizních diskuzích. Obvykle není svázán jen s jedním médiem.[4] Příkladem českých spin doctors jsou Jan Zahradil [5]a Jakub Janda.[6] Oproti tomu lobbista je osoba, která prosazuje vlastní zájem či zájem skupiny u politických aktérů, kteří mají takové pravomoci a kompetence státní moci a jejich subjektů v hospodářských, kulturních, společenských, ale i privátních a dalších oblastech života.[7]

2. Praktická část – reálná politika

V mezinárodní politice o iráckých zbraních hromadného ničení a ukázkovém příkladu politického spinu netřeba hovořit a proto uvedeme tři jiné příklady – dva z 90. let z jugoslávských válek a jeden, který se týká současné Sýrie.

Markale II

28. srpna 1995 se během občanské války v Bosně a Hercegovině zhoršila situace poté, co došlo k výbuchům granátů na sarajevské tržnici Markale (označováno jako Markale II, protože se jednalo o druhou takovouto událost na stejném místě). Několik desítek nevinných lidí při útoku zahynulo, když čekalo ve frontách na potraviny. Ačkoli neexistovaly od samého počátku důkazy o srbském původu masakrů a později se potvrdilo, že střely byly vypáleny z linií bosenských muslimů, tak americký prezident Clinton z této události okamžitě obvinil bosenské Srby. Bosenským muslimům tak incident strategicky pomohl a v předposlední srpnový den roku 1995 byla zahájena operace Rozhodná síla, kdy začaly být bombardovány pozice bosenských Srbů a NATO tak poprvé otevřeně vstoupilo do tehdejšího jugoslávského konfliktu. Srbové byli poraženi a bosenský konflikt zdánlivě ukončen. Bosna a Hercegovina je však doposud de facto dysfunkčním západním protektorátem, který žije z mezinárodní pomoci a zápolí s následky války, které rozdělují její obyvatele. Vojenský zásah tak nevyřešil vůbec nic.[8 až 11]

Račak

16. ledna 1999 byla v kosovské vesnici Račak nalezena těla 45 lidí v civilních šatech. Srbové byli obviněni kosovskými Albánci z masakru civilistů. Jenže právě den předtím v této vesnici provedly srbské policejní jednotky bojovou operaci proti teroristické organizaci UČK. Když následující den přijel na místo šéf pozorovatelské mise OBSE William Walker, tak bez zkoumání důkazů okamžitě konstatoval, že jde o albánské civilisty, kteří byli zabiti Srby. Srbská vláda následně obvinila Walkera ze lži a nařídila mu, aby do 24 hodin opustil Jugoslávii. Velká část západních médií označila událost v Račaku za masakr. Avšak podle tvrzení Srbů šlo o padlé bojovníky teroristické organizace UČK, kteří byli posmrtně oblečeni do civilních šatů a poté sneseni na jedno místo. A právě tím měl být vyvolán dojem masakru. S tvrzením, že s mrtvolami bylo manipulováno, souhlasili i francouzští novináři R. Girard a C. Chatelot. Girard o tom napsal zprávu v Le Figaro a Chatelot v Le Monde. Podobně jako jeho francouzští kolegové psal i britský novinář Jonathan Steele v The Guardian. Podle pozorování Francouzů – kteří místo navštívili – bylo u mrtvých těl jen málo vystřílených nábojnic a prakticky žádná krev. Též zmínili, že Srbové bojovou akci oznámili pozorovatelské misi dopředu a současně pozvali i novináře. Ostatně, mrtvá těla ukazovali zahraničním pozorovatelům právě velitelé UČK. Následná pitva prokázala, že mrtví nebyli zabiti zblízka, ale z dálky, pravděpodobně během boje. Evidentně tak šlo o dobře připravenou manipulaci, jejímž cílem bylo odůvodnění ozbrojené intervence NATO proti Jugoslávii.[12 až 19]

Chemické útoky v Ghútě

Nechybělo mnoho a loni se mohl tento „oblíbený“ scénář v režii Západu opakovat. Tentokrát v občanskou válkou zmítané Sýrii. V té však – oproti tvrzení mainstreamových médií – o žádnou demokracii nejde ani omylem. Je to boj mezi vládnoucími minoritami se sunnitskou majoritou, kterou stále více ovládají radikální islamisté. Ty podporuje Saúdská Arábie, Katar, Turecko a Západ. 21. srpna 2013 došlo na předměstí Damašku k útoku chemickými zbraněmi proti civilnímu obyvatelstvu. Opět bez důkazů a prakticky okamžitě byla na Západě tato událost připsána Assadovi a jeho režimu. Málokdo se pozastavil nad tím, jakou by takovýto čin měl pro obviněného důvod, když v té době byla daná oblast již pod kontrolou jeho režimu a vědělo se, že USA a jejich spojenci čekají pouze na vhodnou záminku. A obdobně – jako všechny „darebácké státy“ – měla být i Sýrie potrestána bombardováním. To by – ostatně jako vždy – samozřejmě nebylo samoúčelné, ale mělo by za cíl svržení Assadova režimu, který je spojencem Íránu a Ruska. Mezinárodním právem se „světový četník“ neobtěžuje a posun na geopolitické šachovnici Blízkého východu by byl uskutečněn. A to s globálními následky.[5] [10] [18 až 34]

Václav Bláha IV, 23. 11. 2014

[1] Esser, Frank – Reinemann, Carsten – Fan, David (2001). Spin Doctors in the United States, Great Britain, and Germany: Metacommunication about Media Manipulation. Harvard International Journal of Press/Politics.

[2] Co je co – metakomunikace

[3]: Goltz, Thomas (2012). The Successes of the Spin Doctors: Western Media Reporting on the Nagorno Karabakh Conflict. Journal of Muslim Minority Affairs.

[4]: Virtually.cz – Jak se česky řekne „Spin doctor“

[5]: Disidenti.org – Obchodníci se lží: Na cestě k válce

[6]: Disidenti.org – Protiruská propaganda odhalena aneb Lež má krátké nohy

[7]: Slovník cizích slov – lobbista

[8]: Tejchman, Miroslav – Pelikán, Jan (2013). Třetí Jugoslávie. In: Pelikán, Jan a kol., Dějiny Srbska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 523.

[9]: Doleček, Rajko (2007). Necenzurované obrazy (Ostrava: PARA BELLUM), s. 283-285.

[10]: Klaus.cz – Politický komentář IVK č. 12 – k eskalaci konfliktu v Sýrii

[11]: GlobalSecurity.org – Operation Deliberate Force

[12]: Tejchman, Miroslav – Pelikán, Jan (2013). Třetí Jugoslávie. In: Pelikán, Jan a kol., Dějiny Srbska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 529-530.

[13]: Doleček, Rajko (2007). Necenzurované obrazy II. (Ostrava: PARA BELLUM), s. 240-244.

[14]: Kosovoonline.net – Račak, 11 let poté

[15]: GlobalSecurity.org – Operation Allied Force

[16]: Global Research – The 1999 Racak Massacre: KLA had been planning to fabricate “Serbian Crimes”

[17]: Global Research – War Crimes and the Recognition of Kosovo: Observations on the current political leadership in Kosovo

[18]: Global Research – „The Racak Massacre“: NATO Sponsored Media Scam

[19]: blog Libora Dokoupila – Thaći, Račak a triky UČK

[20]: Global Research – False Flag Chemical Weapons Attack on Syria. Pretext for All Out War?

[21]: Global Research – The Ghouta chemical attack: Kidnapped by Al Nusrah. Where are the Missing Children?

[22]: Global Research – Syria: Fabricating Chemical Lies. Who is Behind the East Ghouta Attacks?

[23]: Global Research – Syrians In Ghouta Claim Saudi-Supplied Rebels Behind Chemical Attack

[24]: Global Research – Questions Plague UN Syria Report. Who was behind the East Ghouta Chemical Weapons Attack?

[25]: Global Research – Saudi Arabia Group behind Chemical Weapons Provocation in Syria: Source

[26]: Global Research – Saudi Black Op Team Behind Damascus Chemical Weapons Attack – Diplomatic Sources

[27]: Global Research – The Ghouta Chemical Attacks: US-Backed False Flag? Killing Syrian Children to Justify a “Humanitarian” Military Intervention

[28]: Global Research – The Chemical Attacks in East Ghouta Used to Justify a Military Intervention in Syria

[29]: Free Pub – Inspektoři OSN pro chemické zbraně dorazili do Sýrie

[30]: Free Pub – Ron Paul: Sýrie je způsob jak USA „napochodují do Íránu“

[31]: Global Research – NATO’s Turkey Providing Air Support for Al Qaeda in Northern Syria

[32]: Global Research – Turkey Supports Al Qaeda in Syria. Complicit in the Kidnapping of Syrian Orthdodox Bishops

[33]: Free Pub – Turečtí militanti bojují v Sýrii

[34]: Free Pub – Turecko sloužilo pro pašování zbraní do Sýrie