Česká média pokračují v tažení proti M. Zemanovi

Avatar
Původní autoři

Jiří Paroubek
21.1.2015 Vaše věc

Česká média v těchto dnech jásají, že k oslavě 70. výročí osvobození Osvětimi nedorazí ani V. Putin a ani většina ostatních prezidentů, které M. Zeman do České republiky pozval.
Aniž bych chtěl komukoli kazit radost, dovolím si poznamenat, že světoví státníci mají program plný i rok dopředu, takže není nikterak podivuhodné, že většina z nich musela pozvání českého prezidenta odmítnout. Svou „objektivitou“ proslulá česká média by v lidech zřejmě ráda vzbudila názor, že pozvaní prezidenti do České republiky nedorazí, neboť hluboce nesouhlasí s politickými postoji českého prezidenta a účastnili by se nanejvýše akce, kde by mu ukázali červenou kartu. Tak to ale skutečně není. I to, že místo pozvaných prezidentů dorazí šéfové parlamentů, je úspěch.

S mnoha názory a postoji českého M. Zemana se také neztotožňuji, ale tažení, které proti němu pořádají česká média, považuji za trapné. Novináři radující se ze „Zemanova neúspěchu“ ohledně pozvaných na výročí osvobození Osvětimi by se měli začít chovat jako vlastenci a mít ohled k národnímu zájmu, nikoli vystupovat jako posedlí nenávistí.