Děbalcevo – podrobnosti se upřesňují, 18+

Avatar
Původní autoři

29. 1. 2015, Petr Ďoubalík, zdroj: rusvesna.su/novosti, Vesti24, YouTube, video 18+!!!

Na stránce rusvesna.su se dnes ve 13:18 (11:18 našeho času) objevilo: “Aktuálně: skupiny první linie obrany (DLR, LLR) se probojovaly do Debalceva a vedou boj v ulicích města”. Události se ale valí tak překotně, že u této zprávy zůstala pouze poznámka “podrobnosti se upřesňují” a je překrývána zprávami novými. Ty naznačují, že se vedou těžké boje, bez výraznějšího úspěchu jedné nebo druhé strany, na obou však s velkými ztrátami na životech. 

V místě města Debalcevo, kde je důležitá dopravní křižovatka pro celou oblast, se nyní nalézá asi 8 000 ukrajinských vojáků. Ti jsou tady ze tří stran obklopeni “opolčenci” a může se stát, že budou obklíčeni úplně (dostanou se do “kotle”), tak jako se to už stalo v letních bojích loňského roku. Pokud se to domobraně DLR a LLR podaří, mohlo by to znamenat hodně.

Přeji si, tak jako většina čtenářů Nové republiky, aby už na Ukrajině přestali umírat lidé v nesmyslné a západem vyprovokované válce. Jsem si jist, že i přes prohlášení hlavy DLR Alexandra Zacharčenka, že už nebude brát zajatce, vrátil by těchto 8 000 vojáků domů k rodinám a manželkám. V opačném případě, pokud se debalcevský kotel stane nástupním prostorem pro úspěšný útok na DLR a LLR, budou počty padlých na obou stranách, včetně civilního obyvatelstva DLR a LLR, strmě narůstat.

Video, které by měla odvysílat ČT a celá Česká republika od 18+ by ho měla povinně shlédnout:

Podobných videí jsou stovky a stovky. Absolutně nic z toho naše státní média neukazují. To samo o sobě je usvědčuje v napomáhání straně, která zvěrstva páchá. Video zachycuje den, kdy došlo k zabití mnoha lidí v trolejbusu a na zastávce v Doněcku, zajaté ukrajinské vojáky, které velitel Givi provádí po Doněcku a ukazuje jim výsledky jejich počínání a nakonec je musí pochopitelně chránit před rozhořčenými obyvateli. V úvodu videa lze spatřit i tvrdší zacházení se zajatci, Givi udeří jednoho z vojáků, “plukovníka”, pistolí. Je nutné vnímat vše v kontextu událostí, v takovém případě se pak taková hrubost jeví jako ještě velmi mírná. K tomu dodávám, že onen udeřený voják byl o několik dnů dříve součástí “rotujících” jednotek pro doněcký aeroport a Givi ho tedy neviděl poprvé. “Rotace” ukrajinských vojáků, to byl jednoznačně projev dobré vůle domobrany, když bylo vojákům umožněno, aby se v obklíčení vyměnili za čerstvé, umyté a nasycené. Oni se jim odměnili dalším ostřelováním Doněcka, dalším zabíjením.

Až se budete dívat na zajaté ukrajinské vojáky a “giviho” vojáky, zkuste si položit otázku: Mohli by si všichni tihle kluci spolu třeba zahrát fotbálek nebo popíjet pivo a bavit se o holkách? Já myslím, že  mohli. A jak je možné, že ten třetí, kdo je poštval proti sobě, se jim teď chechtá za mořem?! A jak je možné, že Evropa s plnou hubou o právech člověka, o právech na sebeurčení, o právech dětí, mlčí a ještě fašisty z Kyjeva kryje a pomáhá jim? No, protože Evropa – to jsme my…

Dále video zachycuje zajatého ukrajinského vojáka, pro kterého si přijela maminka a oba je provází po Doněcku “terorista č.1” Alexandr Zacharčenko. On již dříve vyhlásil, že pokud si pro zajaté vojáky přijedou rodiče nebo manželka, pustí je s nimi domů. Měl jedinou prosbu: aby doma řekli pravdu o tom, co se děje na východě Ukrajiny.

Velmi smutné jsou záběry na vykládání zabitých ukrajinských vojáků, kteří se opět pokoušeli proniknout na letiště. Kdo tohle nechce vidět, ať netvrdí, že něco ví o konfliktu na Ukrajině.