Proč by se měl vracet majetek těm, co kolaborovali s nacisty?

Avatar
Původní autoři

27. 1. 2015 Czechfreepress
Německý filosof Friedrich Nietzsche správně poznamenal: „Poslední křesťan zemřel na kříži“ Miliardy korun pro církve v dnešní době, kdy penzisté nemůžou ani zaplatit své bydlení a přepočítávají doslova každý haléř, je facka do tváře všem slušným lidem.Vážně jsou ony církevní restituce tak krystalicky čisté, jak nám neustále tvrdí různé politické subjekty, které je protlačily Parlamentem? Bude se navracet majetek rovněž těm, co původně kolaborovali s nacisty?

V rámci církevních restitucí si benediktini zcela neoprávněně, jak už bývá zvykem, nárokovali na Náchodsku ohromný majetek. Naštěstí tentokrát spravedlnost zvítězila, neboť Státní pozemkový úřad odmítl vydat část zemědělského majetku Benediktinskému opatství svatého Václava v Broumově, protože více než pět stovek pozemků a tři stavby na Náchodsku řád ztratil už před rozhodným únorem 1948, a to v letech 1919 a 1945. Sami se můžete přesvědčit o tom, před jakým nebezpečím jsme varovali. Před rizikem, že různá církevní společenství si budou nárokovat majetek, který jim absolutně nepatří. A nejen benediktini na Broumovsku jsou toho bohužel smutným a zjevným příkladem.

Je důležité podtrhnout, že celkovou rozlohu pozemků není možné ani vyčíslit. Benediktinský řád už dříve pohořel s žádostí o navrácení tří tisíc hektarů lesů, ale na druhou stranu se může radovat, že získal barokní klášter v Broumově, což mu nestačí.

Nepřátelé církevních restitucí zcela zpochybnili požadavky benediktinů týkající se obrovských majetků na Broumovsku. Podle dokumentu ministerstva zemědělství z roku 1946 totiž mniši kolaborovali, a z tohoto důvodu stát zabavil klášter podle Benešových dekretů.

Podle hromady svědectví, například dřívějších příslušníků gestapa v Hradci Králové, prokázali činnost benediktina a inspektora polického velkostatku Ernesta Toldeho, který prý hodně udával české občany. A také, kněz Winfried Riedl údajně prováděl špionáž pro Německo. Podle následujícího svědectví, pak opat a gymnaziální profesor Dominik Karel Prokop i mladí kněží z Německa vesele sympatizovali, za druhé světové války, se zrůdným nacismem. Mladí řeholníci byli prostě nadšeni nacistickou ideologií. Dokument poukázal v neposlední řadě také na to, že dva benediktini se snažili odvést do Německa klášterní poklad, odporné. Ing. Pavel Janeček, zastupitel města Náchoda