Tony Cartalucci: Muž Wall Streetu v Moskvě obviněn z podvodu

Avatar
Původní autoři

11. 1. 2015  AC24

Vůdce opozice financované z USA a pravicový extremista Alexej Navalnyj, který je pravidelně maskován za „proti-korupčního aktivistu“, byl sám podmíněně odsouzen k vězení. Jeho bratr účastnící se toho samého případu byl uvězněn.

 
Guardian o tom ve svém článku, „Kritik Kremlu Alexej Navalyj dostal podmíněný trest, ale bratra mu uvěznili,“ píše, že:

Ruský soud dal v úterý kritikovi Kremlu Alexeji Navalnému podmíněný trest za zpronevěru peněz, ale jeho bratr byl uvězněn na tři a půl roku v případu, na který se pohlíží jako na součást kampaně za zadušení disentu.

Ač se Guardian rozhodl referovat o tom, jak na to „nahlíží“ přívrženci této opoziční postavy, která se ocitla v problémech, tak opomněl zmínit zadokumentovaný fakt – že Navalnyj má vazby na Wall Street a globální síť politické subverze Washingtonu, zvláště svými vazbami na National Endowment for Democracy (NED) podporovanou americkým ministerstvem zahraničí. Alexej Navalnyj byl členem světového kolegia Yaleské university a v jeho profilu se uvádí:

Navalnyj zahajuje právní spory v zastoupení menšinových akcionářů velkých ruských společností včetně takových jako je Gazprom, Bank VTB, Sběrbank, Rosněft, Transněft a Surgutněftěgaz prostřednictvím Svazu menšinových akcionářů. Úspěšně se mu podařilo donutit společnosti k vyzrazení více informací svým akcionářům a zažalovat jednotlivé manažery několika velkých korporací za údajně korupční praktiky. Navalnyj je rovněž spoluzakladatelem hnutí Demokratická alternativa a místopředsedou moskevské pobočky politické strany JABLOKO. V roce 2010 rozběhl veřejný projekt RosPil financovaný zatím v Rusku bezprecedentní peněžní sbírkou. V roce 2011 rozběhl Navalnyj RosJama kampaň, která bojuje s podfuky v sektoru výstavby silnic.

Demokratická alternativa, rovněž psaná DA! je příjemce příjemce finacovaný americkým NED, což na Navalného poukazuje jako na agenta amerického financovaného rozvratu. To odhalilo samotné americké ministerstvo zahraničí, jelikož DA! je jedním z mnoha jím podporovaných „mládežnických hnutí“ operujících v Rusku:

DA!: Je to Marija Gajdarová, dcera bývalého ministerského předsedy Jegora Gajdara, která vede DA! (Demokratickou alternativu). Je zapálenou zastánkyní demokracie, ale realistkou, co se týče problémů, se kterými se při tom potýká. Gajdarová řekla, že DA! se zaměřuje na nestranické aktivity konstruované ke zvyšování politického uvědomění. Obdržela finanční pomocod National Endowment for Democracy, což je skutečnost, kterou ze strachu, aby nebyla nekompromitována americkými vazbami, nepublikuje.

To, že tohle financování není nikde na oficiální webové stránce NED a přiznává se o něm, že jde o zadržování informace o příjemci financování, naznačuje, že plné rozkrytí se záměrně nekoná, a že tajné americké financování je nejspíš v Rusku mezi údajnou „opozicí“ daleko rozšířenější.

Navalnyj byl přímo zapojen do financování hnutí kterým poskytuje prostředky americká vláda a až do dneška ho ti samí lidé, kteří financovali DA!, hájili všude v Západních médiích. I zmínka o spoluzakladatelce Marii Gajdarovné toho dost odhaluje, protože ta dlouho spolupracovala s Iljou Jašinem a příležitostně s ním byla i zatýkána. Jedná se o dalšího vůdce v Rusku NEDem financované skupiny opozičních „aktivistů“.

Ilja Jašin vede moskevskou pobočku Lidové strany svobody a je vůdčím členem kampaně „Strategie 31“, jejíž řady jsou vyplněny aktivisty vycvičenými a koordinovanými americkým NEDem financovanými NGO (nevládními organizacemi). S tím, že zmínka o americkém financování organizace Strategie 31 je z oficiální webové stránky NED.org už smazané, tak tato sama uvádí, že dále financuje:

Moskevskou skupinu pomoci s realizací Helsinských dohod 50 000 $.

A to proto, aby upozorňovala na problematiku svobody shromažďování v Rusku a na hnutí „Strategie 31“, které se snaží toto základní právo ochránit. Tato organizace vyškolí síť regionálních aktivistů a zkoordinuje jejich aktivity prostřednictvím mini-seminářů a polních návštěv a povede informační kampaň prostřednictvím tiskových konferencí, plakátů a vzdělávacích letáků věnovaných svobodě shromažďování, které budou regionální partneři distribuovat mezi širokou veřejnost.

Smazán byl rovněž článek NEDu v “Democracy Digest” nadepsaný „Strategie 31: Projev nezlomnosti občanské společnosti.“ V něm „Moskevská Helsinská skupina“ výslovně konstatuje, že Strategie 31 jako vůdčí strategický průkopník je „dlouhodobým příjemcem grantů National Endowment of Democracy.“

Ta mnohačetná promazání zmínek o NEDem prováděném mohutném financování a usměrňování sítě ruských „aktivistů“ je výmluvným projevem nadcházející subverze podporované USA, kterou se ta samá sorta příznivců Navalného právě v moskevských ulicích pokouší spustit.

A opravdu, jakmile došlo k rozsudku nad Navalným, tak jeho přívrženci vyrazili do ulic na protest ve snaze strhnout větší a dávno už očekávaný „Ruský Majdan.“ Pochopení, že to není Navalnyj, kdo by reprezentoval rozhořčení ruského lidu, ať je jakkoliv legitimní, nýbrž že je on tím, kdo z něj spíše zkouší získat kořistit, aby protlačil agendu zinscenovanou a zrežírovanou zahraničními zájmy, pomůže otupit dopad jakýchkoliv nepokojů, které by se on a jeho příznivci mohli pokusit vytvořit.

Stejně jako tomu bylo v případě Hong Kongu, kde tzv. hnutí „Okupace centra“ zkolabovalo téměř okamžitě poté, co začalo – jakmile bylo odhaleno, že se jedná o operaci americkéha ministerstva zahraničí – tak i ruský „majdan“ může být rychle odhalen a rozrušen. Ač v každé dané zemi existuje spousta legitimního rozhořčení, řešit to zrovna srocením v ulicích pod vedením opozičních figur pracujících pro zahraniční zájmy je pošlapáním všech principů sebeurčení, svobody a mnoha dalších sloganů, které Navalného přívrženci rádi vykřikují.

Překlad: Miroslav Pavlíček
Zdroj: journal-neo.org, reformy.cz