Ukrajina: back in the USSR

Avatar
Původní autoři

Ilja Charlamov


18. 1. 2015 ruvr.ru
Iniciativy Nejvyšší rady a ukrajinské vlády se střídají jako obrázky v kaleidoskopu. Vzniká dojem, že zákonodárná a výkonná moc vyhlásili socialistickou soutěž, v níž zvítězí ten, kdo předloží ukrajinské společnosti a celému světu nejvíce originálních návrhů.Ty mají být samozřejmě zaměřeny na roztržení styků s Ruskem.

 Jedním z podobných návrhů je denonsace smlouvy o založení SNS, která byla podepsána v r. 1991 v Bělověžském pralese a znamenala konec „sovětského projektu“. Patřičný návrh zákona byl předložen k projednání Nejvyšší radě. Avšak po zrušení tohoto dokumentu se Ukrajina paradoxním způsobem vrátí do složení SSSR, jehož právním nástupcem je Rusko.

Přijetí tohoto zákona vytvoří svéráznou právní kolizi, kterou nelze samozřejmě brát vážně. Jde spíše o symboly. A ty neprospějí nadměrně aktivní kyjevské moci. Vždyť denonsace smlouvy o vytvoření SNS formálně vrátí Ukrajinu nejen do složení Sovětského svazu, ale dokonce do složení Ruska jako právního nástupce bývalého sovětského státu. Jsou to samozřejmě čistě abstraktní konstrukce, mnohé nacionalisticky naladěné Ukrajince ale tato myšlenka nemile překvapí. Tím spíše, že na Ukrajině interpretují nyní cokoli a jakkoli, a činí z toho někdy naprosto absurdní závěry. Nejvyšší rada může tedy vyvolat nespokojenost některých vlivných společensko politických sil ultraradikálního zaměření. Profesor Nejvyšší ekonomické školyOleg Matvějčev je toho názoru, že iniciativa poslanců měla původně za cíl vystoupení Ukrajiny ze SNS, vypadá ale přitom komicky:

– V Bělověžských dohodách je velmi mnoho bodů, mj. o vystoupení Ukrajiny ze složení Sovětského svazu. Vychází, že je nyní možno vysmívat ukrajinské moci, která se tak chce fakticky vrátit do složení SSSR. Svědčí to prostě o tom, že nynější moc se skládá z příslušníků takových společenských vrstev, které nemají ani právní, ani historické znalosti. Vidíme tedy kvalitu této moci, která, jako ona pověstná vdova po poddůstojníkovi, pravidelně bičuje sebe samu.

Propagandistický program Kyjeva je evropská a prosperující Ukrajina ve složení EU a NATO, která bude mít moderní ekonomiku, mohutnou armádu a otevřené hranice, a bude úplně nezávislá od „prokletého“ Ruska a takových přežitků, jako je SNS. Je jasné, že jsou to zatím jenom hesla, která nemají s realitou nic společného. Společnost tomu ale zatím věří. Autoritativní ekonomové jsou mezitím přesvědčeni, že vystoupení Ukrajiny ze SNS a definitivní roztržení styků s Ruskem jí způsobí jen další problémy a prudké zhoršení životních podmínek pro miliony lidí. Západ takovou Ukrajinu s její zaostalou ekonomikou a nestabilní společností nejenže nepotřebuje, ale prostě se jí bojí. A všemožně odročuje reálnou integraci. V těchto podmínkách bude ztráta zbylých tradičních partnerů v SNS pro Ukrajinu osudová. Toto řekl ředitel Centra politického marketingu Vasilij Stojakin:

– Pokud jde o SNS, má pro Ukrajinu velký význam podepsaná dohoda o pásmu volného obchodu v rámci Společenství. Z té je však třeba vystupovat zvlášť. A není jasné, jestli bude Ukrajina chtít z ní vystoupit. A nejspíše nebude její názor nikoho zajímat, protože to pásmo volného obchodu potřebuje EU. Kdy se plánovalo podepsání dohody o asociaci s Ukrajinou, šlo ve značné míře o zpřístupnění Evropské unii trhů jiných zemí SNS a především Celní unie.

Vychází, že také v této otázce nedává Evropa Ukrajině samostatnou roli, ale vidí v ní jenom prostředek ekonomického průniku do euroasijského prostoru. Pro Ukrajinu je ale SNS skoro jediným trhem, a je nebezpečí, že když ho ztratí, nedostane žádnou náhradu. Kyjev už vyhlásil své rozhodnutí vystoupit ze složení SNS v březnu 2014. Žádné reálné kroky tímto směrem však dosud neudělal: některým politikům se snad spustil pud sebezáchovy.